Postuar me: 16:16 20-07-2012

Formulari A2, publikohet udhëzuesi, procedurat që duhen ndjekur nga maturantët (Burimi: Standard, www.standard.al )

Mundësi për korrigjim edhe gjatë plotësimit “online”

Kandidatët marrin një kopje të plotësuar

Ministria e Arsimit ka publikuar një video ku tregon nëpërmjet imazheve se si duhet plotësuar Formulari A2. Këtë vit formulari do të plotësohet  “online” dhe proceduar është ndryshe nga vitet e tjera. Maturantëve do t’u duhet rreth 10 minuta për të plotësuar formularin duke filluar që me numrin e identifikimit dhe deri në zgjedhjen e degëve. Nëse do të gabohet me zgjedhjen e degëve apo me të dhënat MASH-i u ka dhënë mundësi kandidatëve që t’i korrigjojnë ato në pjesën e pasme të formularit. Afati për të dorëzuar formularin është data 28 korrik, por, sipas AKP-së, kandidatët mund ta dorëzojnë deri në 30, nëse kanë dyshime lidhur me zgjedhjen e degëve.

Si plotësohet:

  1. Fillimisht klikohet në faqen “matura.akp.gov.al” dhe majtas klikohet në opsionin “indentifikohe”. Pasi plotësohen të dhënat e para (procedurë që kryhet nga mbikëqyrësi) kandidatët duhet të klikojnë në një faqe tjetër ku bëhet plotësimi i  Formularit A2. Duke klikuar në A2 hapet një faqe e re, e cila kërkon numrin e ID-së së maturantëve, por dhe fjalëkalimin personal. Më pas kandidatëve u shfaqet Formulari A2 në versionin “online” me të gjitha të dhënat. Në një “box” më vete çdo kandidat mund të shohë të dhënat e tri viteve të kaluara duke filluar që nga pikët minimale, por dhe programet e studimit. Formulari do të ketë të dhënat të plotësuara, notat e provimeve me zgjedhje, notat e provimeve të detyruara dhe notën mesatare.
  2. Më pas kandidatët duhet të fillojnë të bëjnë zgjedhjen e degëve që në total duhet të jenë 10. Po kështu zgjedhje bëhet sipas preferencave, pra nëse kandidati zgjedh degën “Juridik” të parën, atëherë ajo do të jetë preferenca e tij e parë. Për zgjedhjen e çdo dege kandidatëve u shfaqet një tabelë ku u tregohen pikët e fituesit të fundit për tri vitet e kaluara në atë degë krahasuar me pikët që ai ka. Pasi kandidati shikon të dhënat e tij krahasuar me vitet e fundit, atëherë bën përzgjedhjen e degës si preferencë të parë. Nëse ndonjë prej maturantëve pendohet që e ka zgjedhur atë degë, atëherë mund ta heqë përsëri nëpërmjet një opsioni që të jepet “online”.
  3. Pasi ka bërë zgjedhjen e 10 degëve, kandidatët mund të ribëjnë renditjen lidhur me preferencat e tyre duke ndryshuar vendet e numrave që është një procedurë mjaft e lehtë. Më pas mbikëqyrësi i  kandidatit vendos kodin e tij në fund të formularit dhe e dërgon të plotësuar pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve.
  4. Pasi bëhet plotësimi, formulari duhet printuar dhe t’i jepet maturantit, po kështu drejtori i  shkollës së mesme dhe mësuesi kujdestar duhet ta firmosin atë. Maturantët, pasi marrin kopjen e printuar, mund të shikojnë nëse ka gabime apo jo dhe nëse ka të tilla mund t’i korrigjojë ato nëpërmjet formularit të korrigjimit të pasaktësive. Pjesa tjetër e plotësimit dhe dërgimi pranë AKP-së janë procedura e mbikëqyrësit dhe kandidatët nuk kanë më punë. E vetmja gjë që duhet bërë është kontrollimi i  të dhënave. Kujdesi më i madh për kandidatët duhet të jenë në mosngatërrimin e një dege në Tiranë me një filial të saj në Sarandë, kjo duhet marrë parasysh nga vetë maturantët.

 

Fituesit

Pas plotësimit të formularit çdo kandidat duhet të presë daljen e emrave fitues për në universitete. Sipas AKP-së, fituesit do të mund të zbulojnë emrat e tyre pas datës 10 shtator, pasi ka një numër shumë të madh kandidatësh, pavarësisht se të dhënat janë të gjitha “online”.

17.07.2012

Burimi: Standard

Rreth Autorit

Postuar 1 Koment
Mendimi i juaj
  1. gazeta e pavarur says:

    Ky eshte skandal, videoja ka gabime, dhe procedura e aplikimit te hap shume probleme. Beni kujdes se mund te skualifikoheni, mund te mos regjistroheni, mos kini besim tek regjistrimi online !!!

Komenti Juaj :

CAPTCHA *

All Rights Reserved 2016.