Presidenti

IGLI TOTOZANI totozani-igli- Parimi i barazisë para ligjit, si një parim kushtetues, shtrihet në të gjithë anëtarët e shoqërisë, por ai është më i ndjeshëm për t’u zbatuar dhe garantuar në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të individëve apo grupeve të rrezikuara dhe të margjinalizuara. Këto kategori nuk janë të afta të vetëmbrohen. More...

Nga lajme nga bota | Publikuar 14:18 24-05-2012
Nga lajme nga bota Ne 14:18 24-05-2012
0 Komente

Presidenti

IGLI TOTOZANI totozani-igli- Parimi i barazisë para ligjit, si një parim kushtetues, shtrihet në të gjithë anëtarët e shoqërisë, por ai është më i ndjeshëm për t’u zbatuar dhe garantuar në mbrojtjen More...

All Rights Reserved 2016.