PAGESAT E THESARIT

Kerkim i thjeshte :
Kerkim i avancuar:

Formati i vendosjes se dates eshte viti-muaj-date si p.sh. 2013-01-01

   

Institucioni   (Opsional)  :

Furnitori   (Opsional)   :

Dega   (Opsional)   :

Institucioni Furnitori Dega e Thesarit Nr i Fatures Pershkrimi Shuma Data Rregjistrimit Data Ekzekutimit
Unspecified (0000) 4351299 Unspecified 05400000032014 Transferte per ISSH 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Novosele (3737) 6029006 Vlore 95 28360012014 2836001 KOMUNA NOVOSELE TATIM KESHILLTARESH DHJETOR(TATIM NE BURIM) 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Vlore (3737) 6022003 Vlore 33 1010087 2014 1010087 TELEFON MARS NR KLIENTI 310001749549 DOGANA 1010087 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6022002 Vlore 94 1016022 2014 UJE MARS ABONENT 2087222 DEGA E RENDIT 1016022 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6025400 Vlore 89 1016022 2014 BLERJE AUTOMATI DEGA E RENDIT 1016022 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Brataj (3737) 6001001 Vlore 4228370012014 PAGAT MARS K.BRATAJ 2837001 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Vlore (3737) 6022002 Vlore 31 1010087 2014 1010087 UJE MARS ABONENT 2087278 DOGANA 1010087 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) 6022002 Vlore 86 1013060 2014 1013060 PSIKIATRI UJI MARS FAT NR 60063, 210054,210053 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6021003 Vlore 90 1016022 2014 BLERJE ILACE DEGA E RENDIT 1016022 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6022001 Vlore 93 1016022 2014 1016022 ENERGJI MARS KONTRAT 17736 DEGA E RENDIT 1016022 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kote (3737) 6022004 Vlore 37 2844001 2014 2844001 KKOTE POSTA FAT NR 3110848, 3110845 DT 28.02.2014,28.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6021004 Vlore 95 1016022 2014 BLERJE USHQIME DEGA E RENDIT 1016022 0 2014-04-17
Bashkia Himare (3737) 6061004 Vlore 62 2160001 2014 INVALIDE MUAJI PRILL 2014 BASHKIA HIMARE KODI 2160001 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Komunale Banesa (3737) 6021099 Vlore 3021460172014 ROJET KOMUNALE 2146017 FAT 16 DT 31.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6024100 Vlore 92 1016022 2014 DJETA MARS DEGA E RENDIT 1016022 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Ekonomike Arsimit (3737) 6022002 Vlore 4421460142014 UJE TEATRI 2146014 MARS ABON.2087280 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Vlore (3737) 6022004 Vlore 53 1025037 2014 1025037 SHPENZIME POSTARE MARS ZYRA E PUNES 1025037 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Vlore (3737) 6022003 Vlore 52 1025037 2014 1025037 TELEFON+ADSL MARS ZYRA E PUNES 1025037 0 2014-04-17
Zyra e Punes Vlore (3737) 6022001 Vlore 51 1025037 2014 1025037 ENERGJI MARS KONTRAT 10917 ZYRA E PUNES 1025037 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (3737) 6022002 Vlore 74 2835001 2014 UJE MARS ABONENT 2087259 K.QENDER 2835001 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Himare (3737) 6029006 Vlore 63 2160001 2014 2160001 B HIMARE TATIM KESHILLTARESH 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) 6025500 Vlore 381005113 2014 1005113 Q T T B Mirembajtje Aparaturash fat dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Vlore (3737) 6022001 Vlore 32 1010087 2014 1010087 ENERGJI MARS KONTRAT 10906 DOGANA 1010087 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) 6022001 Vlore 47 1013014 2014 1013014 D H E ENERGJI MARS 2014 FAT NR609399576 DT 01.04.2014 NR 609401358,609401358 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Vlore (3737) 6023200 Vlore 91 1016022 2014 BLERJE GOMA DEGA E RENDIT 1016022 0 2014-04-17
Nd-ja Komunale Banesa (3737) 6022003 Vlore 3421460172014 TELEFON KOMUNALE 2146017 FAT 177,522,823 JANAR MARS 0 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) 6022003 Vlore 38 1005113 2014 1005113 Q T T B FAT SHERBIM TELEFON dt 14.03.2014 0 2014-04-17
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) 6022004 Vlore 85 1013060 2014 1013060 PSIKIATRI SHERBIM POSTAR FAT NR 11514440 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
ALUIZNI - Drejtorite Vlore (1), Vlore (2) + Sarande (3737) 6029099 Vlore 43 1094009 2014 RIPARIM TUBACIONESH FAT.NR.2 DT.03.04.2014 ALUIZNI 1094009 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) 6022099 Vlore 38 1005113 2014 1005113 Q T T B FAT SHERBIM TELEFON dt 14.03.2014 0 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) 6022003 Vlore 48 1013014 2014 1013014 D H E TELEFON FAT NR 717217505 DAT 28.02.2014 FAT NR 717420640 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022001 Tirane 12910930012014 1093001 MEI , shpenzime energjie ft 605719632 dt 30.12.13 kontrata a13062 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022003 Tirane 14410930012014 602 MEI shpenzime cel ft 116840773 dt 1.3.14 kod perdoruesi 44071 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6022003 Tirane 8110940162014 AKPT telefon celulare janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6022003 Tirane 8210940162014 AKPT telefon celulare mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
ALUIZNI-Tirana (3) 6011100 Tirane 2510940282014 Aluizni Tirana 3 sigurime te prapambetura viti 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
ALUIZNI-Tirana (3) 6010100 Tirane 25 10940282014 Aluizni Tirana 3 sigurime te prapambetura viti 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Peze (3535) 6029005 Tirane 3228020012014 Komuna Peze Tatim honorar mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 7 (3535) 6029005 Tirane 4121011442014 Mini Bashkia 7 PAGESE KOMISIONI BORDERO MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 7 (3535) 6022004 Tirane 4521011442014 Mini Bashkia 7 posta fat 2002 dt 26.03.2014 sr 11519827 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti Studimeve te Transportit Tirane (3535) 6022001 Tirane 2810060992014 1006099 Inst.Transportit energji shkurt-mars 2014 kontrate H58812 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 6022003 Tirane 10810060542014 ARSH - 602 Shkr Nr. 908/1 Telefon Vodafone - Rimbursim Muaji Shkurt 14 Nr. 0696089707 Fat nr. PIB-99359374 Dt 02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 100060542014 ARSH - Shkresa Nr.1827/1 dt 11.04.14 Sit 25 Fat. 1 Dt 02.04.14 Ser 11719801 Kontrata Nr 9298/5 Date 08.04.11 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10110060542014 ARSH - Shkresa Nr.1826/1 dt 11.04.14 Sit 22 Fat. 43 Dt 02.04.14 Ser 86529049 Kontrata Nr 9298/5 Date 08.04.11 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11310060542014 ARSH - Shkresa Nr.1593/1 Dt 08.04.14 Fat Nr. 6 dt 01.04.14 Ser 00822256 Kontrata Nr. 4571/1 Dt 21.07.2011 0 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave Sociale (3535) 6022002 Tirane 3410111432014 Fak Shk Sociale uje m mars 2014 fat 1401-159654 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535) 6021099 Tirane 7510110362014 1011036 600DAR QARKU riparim fotokopje pv.emergj4,10.4.2014,f110,10.4.2014,s6476737 0 0000-01-01 2014-04-17
Teatri Kombetar i Komedise (3535) 6022003 Tirane 5710120902014 1012090, TEATRI KOMEDISE,telefon 717507981 dt 31.03.14, 717508034 dt 31.03.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6022003 Tirane 7810120602014 1012060, IMK, SHPENZ TELEFONI mars ,FT 31.03.14, KLIENTI NR 3100011736300 SERI 717426690 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001003 Tirane 8710120602014 1012060, IMK, Pagat per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12610120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese pjesmarrje ne komision,LP prill 2014, Shkr 1153 dt 10.3.14,Ligji 8549 dt 11.11.1999 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6022003 Tirane 7910120602014 1012060, IMK, SHPENZ TELEFONI mars ,FT 118190133 dt 03.04.14, kontr 03.01.13 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6022001 Tirane 13510120012014 1012001 1012001, MIN KLUTURES, pagese energji elektrike mars 2014,Fat 609686760, dt 12.4.14, Kod klientit TR1C110018053900,Nr matesit 0808001521 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6027400 Tirane 13010120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese janar - mars per ujesjelles tirane, urdher ekz 7373 dt 21.02.14, urdher tit 1424 dt 27.03.14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6022003 Tirane 20310130492014 1013049 QSUT 602 tel,mars 2014,klient 310001717065, 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022001 Tirane 11910130012014 1013001 602,ministria shendetesise,eenrgji,shkrse 15/4/14,kontr tr2082853,fat 8/3/14 s 608517435 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029006 Tirane 16210140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Pagese anetare keshillmor MD shkurt mars 2014 urdher KM 17 dt.17.01.2014 urdher KM nr.51 dt.12.02.2014 perm. bordero 14.04.2014 tatim i mbajtur 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022003 Tirane 10410141002014 Drejt. Sherbit te Proves tel ,Shkoder, fat 717239374 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022004 Tirane 10510141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik posta fat 11519249 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 14010160792014 D Pergjithshme pol shtetit qera fiber optike f 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
"Komisariati Special ""Resi"" Tirane (3535)" 6022003 Tirane 5010160082014 Kom.Rep.Spec.Resi-telefon mars 2014 klienti 136029601 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) 6001013 Tirane 18310160012014 Aparati Min.Brend.pagese mbi kohen normale te punes urdher 9136/1 30.12.2013 liste pagese 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13510160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Marjan Prendi 11.11.2010 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 20610170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate TR3-404144,fat shuma 564.516 dt 30.11.2012,31.12.2012,shuma 1.101.090 dt 31.03.2013,26.04.2013,31.05.2013,31.01.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Akademise (3535) 6021099 Tirane 11810220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE kartvizita form2,up21,7.4.2014,pv7.4.2014,f65,7.4.2014,s10822965 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Tirane (3535) 6022099 Tirane 22 1025047 2014 1025047 ZYRA RAJONALE SH S. SHTET PAG INTERNETI mars 2014,kodi 4403394,fat 230 dt 03.04.2014 seri 118190230 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 6029003 Tirane 93102904202014 GJYKATA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET .lik shp gjyqesore urdher dt 19.3.2014, SHPENZIME GJYQI URDHER 53 DT 04.04.2014 FAT 3 DT 26.03.2014 SR 04994557 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Tirane (3535) 6022003 Tirane 8210290072014 1029007 Gjykata Apelit Tirane intenet fat 90255114 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6001001 Tirane 11410730012014 KQZ Lik telefon fat 117820622 dt 01.04.2014 kod 1000545 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla Shqiptare e Administrats Publike (3535) 6022003 Tirane 3810870142014 602 SHKOLLA SHQIP ADMIN PUBLIKE tel mars 14 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535) 6022099 Tirane 3710870072014 AUT KOMB CERT ELEKTRONIK SHERBIME PASTRIMI KONTRATE 99 DT 13.11.2013 NE VAZHDIM MB 10% BORDERO PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 6022001 Tirane 8810870062014 1087006 AKSHI pagese energji elektrike mars 2014 nr.kontrate B260165 ne vazhdim Nr.kontrane B188443 ne vazhdim Nr. kontrate B626808 ne vazhdim,FT.nr.S/609574535 dt.28.03.2014,FT.nr.S/609684889 dt.28.03.2014,FT.nr.S/609362443 dt.28.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) 4662119 Tirane 8110870102014 600 kom prok publik kthim te ardh op ek ub 31.3.2014 v 20.3.2014 0 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022002 Tirane 18210930012014 602 MEI , shpenzime ujift 1403-159746-1-1 dt 25.3.14 kodi 3-a-159746-1 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 2310500 Tirane 8010940162014 AKPT Dieta ,akomodim hotel ,TVSH per ekspert PPlanifikim territori Aktmarrveshje dt.16.01.2014 urdher 19 dt.24.03.2014 kontrate 202/11/1 dt.25.03.2014 fat.nr.6 seria 12143473 dt.07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (3535) 6024100 Tirane 14910940172014 INUK Dieta punonjesit urdher i MZHUT 79 dt.09.04.2014 listpagesa mars-prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6022002 Tirane 39 21011512014 2101151 Qendra kulturore lik uje shkurt-mars 2014 kodi 4 D-159045-1 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Zall Bastar (3535) 6022001 Tirane 317980012014 2798001 Komuna Zall Bastar Lik energji mars 2014 kontr 425557,425543,429728,429725,429729,429726,425536 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6029099 Tirane 45 21011512014 Qendra kulturore lik tatim proj kult , urdh tit 104+105 dt 15.04.2014listepag 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 7 (3535) 6022003 Tirane 4421011442014 Mini Bashkia 7 telefon dt 31.03.2014 fat 717426187 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 6022001 Tirane 4510051292014 1005129 A.K.U, shp mars CEZ fat SERI 609684978dt 12.04.14 kontr nr G112043 kodi klientit TR1G30001122043 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti Studimeve te Transportit Tirane (3535) 6022003 Tirane 2710060992014 Inst.Transportit telefon mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662114 Tirane 10710060542014 ARSH - Shkresa Nr. 1594/1 Dt 08.04.14 Kontra Nr 3071/4 Dt 19.06.09 P.V Marrjes ne dorezim Dt 31.03.14 0 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11610060542014 ARSH - Shkresa Nr 1951 Dt 14.04.14 Fat Nr. 4 Dt 15.01.14 ser 10801133 Kontrata Nr. Goods/2013 Dt 23.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6022007 Tirane 007910110012014 1011001 602Min.Arsimit cek pv.emergjenc.18.2.2014, f129-128,18.2.2014,s6588729,728 0 0000-01-01 2014-04-17
"Shkolla ""Koreografike"", Tirane (3535)" 6022001 Tirane 3810110792014 1011079 602 Sh.Koreografike energji fs609686619 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes (3535) 6021099 Tirane 8610110392014 UT Rektorati bl flamuj pv f 5 dt 2.4.2014 ft 43 dt 2.4.2014 s 003743 fh 14 dt 2.4.2014 up 20 dt 2.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024100 Tirane 11810120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese dieta, LP prill 2014, Autoriz 1219 dt 14.3.14, Autoriz 1049 dt 4.3.14, Autoriz 1352 dt 24.3.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12210120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese pjesmarrje ne komision,LP prill 2014, sipas VKM 877 dt 3.10.13 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 13710120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese per shpenzime per homazhin e V.Zeles,Urdh 25 dt 6.2.14,PV emergjence dt 28.2.14,Fat 978 dt 28.2.14, S 07290978 0 2014-04-17
Teatri Kombetar (3535) 6040009 Tirane 6910120222014 1012022, TEATRI KOMBETAR pagese materiale, dekori, up 11 dt 02.04.14, f 3 dt 03.04.14, ftesa 03.04.14, fituesi 03.04.14, ft 84 dt 10.04.14, seri 12325084, fh 9 dt 10.04.14, 0 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029001 Tirane 13210120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese tatim ne burim, LPag prill 2014, Urdh 13 dt 20.1.14, Kont 207 dt 20.1.14,PV 207/1 dt 20.1.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6022003 Tirane 11610120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese telefon, mars 2014, fature nr 717386501 dt 31.03.14, klienti 310001692446 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 13010120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese njoftim gazete, shkrese 1683 dt 11.04.14, ft 148 dt 17.03.2014 seri 13602564 0 0000-01-01 2014-04-17
Laboratori i barnave (3535) 6022001 Tirane 5610130562014 1013056 602,QENDRA KOMB KONTROLLIT BARNAVE,energji,kontr L64663,FAT 609685997 D 12/4/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 23810130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher urdher 1372,kontr shtese 1372/3 d 12/3/14,fat 1163 d 19/3/14 s 115859545,fh 2747 d 19/3/14 0 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6025400 Tirane 21810130492014 1013049 QSUT 602 mirmbajtje paisje,kontr shtese 140/3 d 10/1/14,fat 59 d 10/3/14 s 12212209 0 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022003 Tirane 12010130012014 602,ministria shendetesise,rimb tel,shkrese 15/4 d 15/4/14,fat janar shkurt mars 2014 per ministrin fat 0000000117878489,0000000117907468,10000000117937879 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6024100 Tirane 5110130012014 1013001 602,ministria shendetesise,dieta,aurorizim 27/1/14,list pagese 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022004 Tirane 10610141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik posta fat 12592702 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022004 Tirane 10810141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik posta fat 197 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13710160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Pellumb Molla v 22.1.2010 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12310160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Alban Bregasi v 21.05.2014 0 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 20810170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate A-27606,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 21010170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate B-61267,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) 6026900 Tirane 6610171222014 602-REP NR 6670 qera,kontrate ne vazhdim,fat dt 31.03.2014,seri 325896 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Akademise (3535) 6029005 Tirane 10810220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE tatim honorare shkres extra 25.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokurori Apeli Tirane (3535) 6001001 Tirane 3610280372014 Prok Apelit Tirane tel mars 2014 Sh Hajdari 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6023100 Tirane 2410290482014 602-Gyk.Admins.Shkall.Pare karburant,up nr 9 dt 14.04.2014,pv dt 14.04.2014,fat nr 762 dt14.04.2014,seri 14633762 dt 14.04.2014,fh nr 17 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6022003 Tirane 8710300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHP. CELULARI FAT 117820892 DT 1.04.2014 KONTRATE 1016901 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6024200 Tirane 8410300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHP. BILETA UP 18 DT 2.04.2014 FT OFERTE 4.04.2014 NJ. FIT 7.04.2014 FAT 65 DT 14.04.2014 SERI 13367056 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6023300 Tirane 8610300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SIG. MJETI UP 16 DT 27.03.2014 FT OFERTE 27.03.2014 NJ. FIT 27.032014 FAT 4507 DT 31.03.2014 SERI 13584507 0 2014-04-17
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6022003 Tirane 9410630012014 602 KLD sherbim telefoni ft 717386252 dt 31.3.14 nr. klientit 310001692494 0 0000-01-01 2014-04-17
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6022003 Tirane 9110630012014 602 KLD sherbim telefonik ft 117815271 dt 1.4.14 abonenti 1054740 v.kaloshi 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022010 Tirane 11710730012014 KQZ Publikim njoft urdh 15 dt 18.03.2014 fat 416 dt 22.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022010 Tirane 11810730012014 KQZ Publikim njoft urdh 15 dt 18.03.2014 fat 66 dt 22.03.2014 0 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022004 Tirane 13010930012014 602 MEI , shpenzime poste ft 2029 dt 26.3.14 s 11519754 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6022004 Tirane 8310940162014 AKPT posta muaji mars 2014 fat08743417 dt.26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6022002 Tirane 38 21011512014 2101151 Qendra kulturore lik uje shkurt-mars 2014 kodi 4 D-159045-1 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6022001 Tirane 40 21011512014 2101151 Qendra kulturore lik energjishkurt mars Kinema Dajti 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 6021008 Tirane 30 21011612014 Agjens Konsumat lik vazhd gjithe procedura urdh prok nr 342 dt 28.10.2013,njof fit 05.11.2013,fat 14 dt 08.11.2013 seri 5717040,fl hyr nr 38 dt 08.11.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 7 (3535) 6022002 Tirane 4321011442014 Mini Bashkia 7 uje kont 15964+159718+159782+159799 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 6022003 Tirane 4610051292014 1005129 A.K.U, shp mars TELEFON, kontr 02.02.2011, ft 31.03.14,seri 717390730/klienti 1362984435 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6022003 Tirane 7810060472014 1006047 DPUK telefon Ardian Alushi mars 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10210060542014 ARSH - Shkresa Nr.1828/1 dt 11.04.14 Sit 23 Fat. 42 Dt 02.04.14 Ser 86529048 Kontrata Nr 9298/5 Date 08.04.11 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6024100 Tirane 23010100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik dieta janar shkurt 2014, urdher dt 14.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6024100 Tirane 22910100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik dieta janar shkurt 2014, urdher dt 14.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Tirane (3535) 6020100 Tirane 2310100802014 DEGA DOGANES TIRANE. lik ft bl kancelari up dt 19.2.2014, nj fit dt 25.2.2014, seri 3799526 dt 6.3.2014, fh dt 7.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Tirane (3535) 6021099 Tirane 2210100802014 DEGA DOGANES TIRANE. lik ft sherb up dt 4.3.2014, nj fit dt 6.3.2014, kontr dt 12.3.2014, seri 13768526 dt 18.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6022004 Tirane 8410110012014 1011001 602Min.Arsimit posta fat1073,26.1.2014,s11522147 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6029001 Tirane 7810110012014 1011001 602Min.Arsimit cek pv.emergjenc.22.1.2014,04.2.2014f .120-121-22.1.2014-04.2.2014,fs6588720-721 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) 6022001 Tirane 4710111512014 1011151 602 akafp energji janar2014,kon.h185651 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001001 Tirane 8710120602014 1012060, IMK, Pagat per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024100 Tirane 11710120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese dieta, LP prill 2014, Autoriz 1219 dt 14.3.14,Autoriz 1310 dt 19.3.14, Autoriz 1578 dt 4.4.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12710120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese pjesmarrje ne komision,LPag prill 2014, Shkr 1153 dt 10.3.14,Ligji 8549 dt 11.11.1999 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001003 Tirane 8810120602014 1012060, IMK, Pagat urdher brend 17.04.14 per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001001 Tirane 8810120602014 1012060, IMK, Pagat urdher brend 17.04.14 per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Teatri Kombetar (3535) 6040009 Tirane 6710120222014 1012022, TEATRI KOMBETAR pagese E PJESESHME AS/REGJ UDHETIM DREJ NATES F.KURETA/L.YMERI, UP 239 DT 14.04.14, KONTR 157/3 DT 25.03.14, KONTR 157/1 DT 25.03.14, LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Teatri Kombetar (3535) 6022001 Tirane 7010120222014 1012022 , TEATRI KOMBETAR pagese energji MARS , kontrate A-107844, FATURE NR 60968830, date 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12910120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese njoftim gazete, shkrese 1683 dt 11.04.14, 1099/1 dt 13.03.14, ft 653 dt 16.03.14, seri 07841694 0 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 22410130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 495,kontr shtese 495/3 d 30/1/14,fat 367 d 12/3/14 s 12560028,fh 2722 d 12/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6024200 Tirane 11810130012014 602,ministria shendetesise,DIETA,AUTORIZIM 14/1 D 14/4/14,TERHEQ IRENA BILERO NP H65819038U,LIST PAGESE 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Laboratori i barnave (3535) 6024100 Tirane 5810130562014 602,QENDRA KOMB KONTROLLIT BARNAVE,dieta,list pagese 2014,urdher 78,79 d 2/4/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti shendetit publik Tirane (3535) 6022099 Tirane 8010130482014 ISHP 602 MAGAZINIM PER VAKSINA FRUTH RUBEOLE,URDHER 147 D 15/4/14,FAT 3575 D 14/4/14 S 11979903 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022008 Tirane 81101300120141 602,ministria shendetesise,roje,up 23 d 16/1/14,kontr shtese 306/1 d 17/1/14,fat 21 d 30/1/14 s 09914905 0 0000-01-01 2014-04-17
Garda e Republike Tirane (3535) 6024100 Tirane 23410160042014 Garda e Republikes djeta shkurt mars 2014 liste pagese 0 0000-01-01 2014-04-17
Garda e Republike Tirane (3535) 6024100 Tirane 23310160042014 Garda e Republikes djeta shkurt mars 2014 liste pagese 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12810160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Mithat Tola v 21.5.2014 lp 14.22014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) 6001013 Tirane 18410160012014 Aparati Min.Brend.pagese mbi kohen normale te punes urdher 9136/1 30.12.2013 liste pagese 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12610160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Sokol Novaku vendim 23.09.2009 0 2014-04-17
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 6022001 Tirane 12210160202014 1016020 Drejtoria e Policise Qarkut Tirane energji elektrike kont h102041,h109830,c13749,a13061,e265080,c34389,c13748,f107443,p72106,g125334 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 6022001 Tirane 12310160202014 1016020 Drejtoria e Policise Qarkut Tirane energji elektrike kont k20985,V13517 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) 6001001 Tirane 1110171302014 600-Rep.Ushta 6006 tatim Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) 6023300 Tirane 6710171222014 602-REP NR 6670 siguracion,up nr 2862/1 dt 31.03.2014,njoftim dt 31.03.2014,fat nr 105 dt 07.04.2014,seri 14127105 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Akademise (3535) 6021099 Tirane 011910220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE printim up22,7.4.2014,pv7.4.2014,f66,7.4.2014,s10822966 form2,up21,7.4.2014,pv7.4.2014,f65,7.4.2014,s10822965 0 0000-01-01 2014-04-17
Administrata Qendrore ShSSH (3535) 6022008 Tirane 7110250972014 SHERB SOC SHTET roje civile shtese kontrate 1741/1 31.12.2013 fat 17 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Tirane (3535) 6022008 Tirane 23 1025047 2014 1025047 ZYRA RAJONALE SH S. SHTET lik roje ,kontr 299 dt 25.03.2014,fat 92 dt 15.04.2014 seri 10681883 0 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 9810250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6023900 Tirane 9410250012014 1025001 MIN PUNES shp larje automj up 680/1 dt 20.2.2014 pv 21.2.2014 26.2.2014 ftes 21.2.2014 kontr 380/2 dt 1.3.2014 ft 13 dt 3.4.2014 s 13761563 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 6022001 Tirane 9510290422014 1029042 GJYKATA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET . energji fat 609686829 dt 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6022001 Tirane 8010300012014 1030001 GJYKATA KUSHTETUSE ENERGJI ELEKTRIKE FAT MARS 2014 KONTR. B 110819 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla e Magjistratures (3535) 6022099 Tirane 78105500112014 SHKOLLA E MAGJISTRATURES honorare urdh 22 dt 24.03.2014 bordero mars 2014 mb. 10% 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) 6044005 Tirane 6710570012014 Qendra komb kinemat finan projekti k 04.05.2012 pv 14.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022003 Tirane 11410730012014 KQZ Lik telefon fat 117820622 dt 01.04.2014 kod 1000545 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 2312118 Tirane 17610930012014 231 MEI , rikonstruksion up 8 dt 13.2.14 ft 11218655 dt 20.3.14kontrate dt 10.3.14 nj.fituesi 403/87.3.14 situacion dt 20.3.14 akt marje ne dorezim dt 2.4.14 0 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6024200 Tirane 8010940162014 AKPT Dieta ,akomodim hotel ,TVSH per ekspert PPlanifikim territori Aktmarrveshje dt.16.01.2014 urdher 19 dt.24.03.2014 kontrate 202/11/1 dt.25.03.2014 fat.nr.6 seria 12143473 dt.07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
ALUIZNI-Tirana (3) 6001001 Tirane 2510940282014 Aluizni Tirana 3 sigurime te prapambetura viti 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Sauk (3535) 6022003 Tirane 3428110012014 KOM FARKE telefon kont dt 30.10.2009 fat sr 717386681 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Tregut Lire (3535) 6027400 Tirane 14121010492014 Drejt e Pergj e Tarif vend Lik vend gjyqi pjesor muaji mars-prill 14,kreditor Bujar Sino,Urdh ekz.6465 dt 22.06.12,vend gjykate nr 1734 dt 17.09.13,urdh mbi shlyerjen e vend. nr 54 dt 19.03.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 6061099 Tirane 310051172014 AZHBR Subvencion IPARD vkm 173 dt 26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti Studimeve te Transportit Tirane (3535) 6029008 Tirane 2610060992014 Inst.Transportit takse doganore urdher titullari dt.11.04.2014 fat nr.324 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11010060542014 ARSH - Shkresa Nr.1921 Dt 11.04.14 Sit Nr. 30 Fat Nr.40 dt 31.01.14 ser 10292840 Kontrata ne Vazhdim Nr. 9218/11 Dt 27.04.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10310060542014 ARSH - Shkresa Nr.1829/1 dt 11.04.14 Sit 22 Fat. 41 Dt 02.04.14 Ser 86529048 Kontrata Nr 9298/5 Date 08.04.11 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Shqipetare e Volejbollit (3535) 6022003 Tirane 2110112072014 1011207 , FED VOLEJB, fature sherbim imail, fed volejb, kod 1F013911, FT 51382641, Peruidha faturimit 16.04.14 deri 16.04.2016, urdher tit 16.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Shqipetare e Boksit (3535) 6022003 Tirane 1910112062014 1011206, FED E BOKSIT, pagese telefoni, ft 31.03.14, seri 717390926, klienti 310001727272 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) 6022099 Tirane 3710111512014 602 akafp inetrnet prill2014,up1,24.1.2014,fat90246003,28.2.2014,kon.30.1.2014,nr22 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) 6022099 Tirane 4310111512014 602 akafp inetrnet prill2014,up1,24.1.2014,fat90255922,31.3.2014,s110224700kon.30.1.2014,nr22 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) 6022003 Tirane 4610111512014 602 akafp tel janar2014,fs716659229 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) 6002100 Tirane 6510111412014 Fak.Drejtesise difer paga me kontr m mars 2014 pl 69 f 7 bord 31.3.14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Shkolla ""Koreografike"", Tirane (3535)" 6022001 Tirane 3910110792014 1011079 602 Sh.Koreografike energji fs 93383823 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tirans, Instituti i Fiziks Brthamore t Zbatuar (3535) 2314140 Tirane 4810112042014 Inst.Fizikes Bertham detyrim doganor shk 149 dt 16.4.14 deklaPO-201306014-AAY deklarate 8.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
"Shkolla ""Koreografike"", Tirane (3535)" 6020200 Tirane 3710110792014 1011079 602 Sh.Koreografike mat.pastrimi up1,21.3.2014,pv21.3.2014,f284,9.4.2014,s13802284fh1,09.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes (3535) 4662114 Tirane 8710110392014 UT Rektorati clirim garanci punim pv md 14.4.2014 urdh 994/1 dt 16.4.2014 shk 147/1 dt 10.4.2014 pv 9.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes (3535) 2312103 Tirane 8510110392014 UT Rektorati rik fak gj huaja up 73 dt 4.10.2013 ft 21 dt 15.4.2014 s 8652871 sit 1 dt 15.4.2014 njf 2701/5 dt 13.12.13 kontr 2701/6 dt 26.12.13 prok 2.112013 shk 16.4.204 nj APP23.12.2013 0 2014-04-17
Teatri Kombetar i Komedise (3535) 6025200 Tirane 5510120902014 1012090, TEATRI KOMEDISE, Pagese mirembajtje objektesh spec up 491/1 dt 13.03.14, pv 4 dt 13.03.14, ft 64/63 dt seri 07748981/07748980/dt 13.03.14, 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001005 Tirane 8710120602014 1012060, IMK, Pagat per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029001 Tirane 13110120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese per perkthim, Urdher 13 dt 20.1.14, Kont 207 dt 20.1.14, PV 207/1 dt 20.1.14,Lpag prill 2014 tatim ne burim 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6022002 Tirane 8010120602014 1012060, IMK, SHPENZ uje mars 2014, ft 19.03.14, ft mars 1403-359496-1-1, kontrate 359496-1 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12810120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese tatim ne burim per komisione, LPag prill 2014,Shkr 1153 dt 10.3.14, Sipas VKM 877 dt 3.10.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 12410120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese njoftim gazete, urdher tit1452 dt 28.03.14, ft 662 dt 31.03.2014 seri 07841704 0 2014-04-17
Laboratori i barnave (3535) 6020900 Tirane 5510130562014 602,QENDRA KOMB KONTROLLIT BARNAVE,bl kafe,up 4 d 6/3/14,ftof 1307/1 d 6/3/14,fat 1744 d 26/3/14 s 14050843,fh 5 d 26/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 23910130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 1371,kontr shtese 1371/3 d 12/3/14,fat 230 d 19/3/14 s 13741688,fh 2748 d 19/3/14 0 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 22210130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 501,kontr shtes 501/3 d 30/1/14,fat 208 d 3/3/14 s 12906821,fh 2677 d 3/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6025400 Tirane 21610130492014 1013049 QSUT 602 mirmbajtje aparature,urdher 291 d 21/1/14,kontr shtese 291/3 d 21/1/14,fat 61 d 10/3/14 s 11258816, 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti shendetit publik Tirane (3535) 6022003 Tirane 8110130482014 ISHP 602,ROJE,KONTR VAZH 45/12 D 1/2/14,FAT 61 D 9/4/14 S 10721258 0 2014-04-17
Spitali Distrofik (3535) 6022003 Tirane 5110130542014 602,QKMZHRF TIRANE,mjete didaktike,uo 10 d 18/2/14,njf 10/4/14,fat 15 d 10/4/14 s 11201968,fh 14,15,16 d 10/4/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Garda e Republike Tirane (3535) 6024100 Tirane 23510160042014 Garda e Republikes djeta shkurt mars 2014 liste pagese 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 6021004 Tirane 12110160202014 Drejtoria e Policise Qarkut Tirane ushqime shtese kontrate 50/b-1 09.01.2014 fat 8,24,33,28.02.2014 fh 14,2 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6021007 Tirane 14410160792014 D Pergjithshme pol shtetit libra k 15.01.2014 f 7.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12910160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Xhevahir Karaj v 4.2.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13010160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Enrik Qenami v 24.9.12 0 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12510160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi evis Lame v 19.12.11 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13610160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Luan Pashollari v 23.04.2014 0 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 20710170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate A-26289,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) 6011100 Tirane 1210171302014 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Akademise (3535) 6022003 Tirane 11510220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE tel mars 2014,fs.717387070 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 10410250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 10210250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokurori Apeli Tirane (3535) 6022003 Tirane 3610280372014 Prok Apelit Tirane tel mars 2014 Sh Hajdari 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati prokurorise se pergjitheshme (3535) 6027400 Tirane 11310280012014 Prokuroria Pergjithshme vendim gjyqsor 2937 6.07.2014 0 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6022007 Tirane 8110300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHERBIME TE NDRYSHME PV 4 DT 7.04.2014 FAT 16 DT 7.04.2014 SERI 002103 FH 8 DT 7.04.2014 MAJLINDA MNETAJ KL 024621989 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6001001 Tirane 7910300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHP. CELULARI FAT MARS 2014 KODI 518334 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6021099 Tirane 8810300012014 GJYKATA KUSHTETUSE BL ALBUME UP 21 DT 14.04.2014 PV 5 DT 14.04.2014 FAT 42 DT 14.04.2014 SERI 09531494 FH 9 DT 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6001001 Tirane 9510630012014 602 KLD sherbim telefonik ft 117811558 dt 1.4.14 abonenti 1057901 0 0000-01-01 2014-04-17
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6022003 Tirane 9510630012014 602 KLD sherbim telefonik ft 117811558 dt 1.4.14 abonenti 1057901 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6025800 Tirane 8110300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHERBIME TE NDRYSHME PV 4 DT 7.04.2014 FAT 16 DT 7.04.2014 SERI 002103 FH 8 DT 7.04.2014 MAJLINDA MNETAJ KL 024621989 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6022003 Tirane 7910300012014 GJYKATA KUSHTETUSE SHP. CELULARI FAT MARS 2014 KODI 518334 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla e Magjistratures (3535) 6022099 Tirane 10010550012014 SHKOLLA E MAGJISTRATURES SHERBIM DOGANOR URDH 27 DT 7.04.2014 FAT 444 DT 28.03.2014 SERI 13781494 0 0000-01-01 2014-04-17
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6022003 Tirane 9010630012014 602 KLD sherbim telefonik ft 117830787 dt 1.4.14 abonenti 1042657 m.xhafrllari 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022003 Tirane 11510730012014 KQZ Lik telefon fat 117925262,117925261 dt 01.04.2014 kod 435021100100001 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6001001 Tirane 36 21011512014 Qendra kulturore likkuote sindikate ,shkresa nr 302 dt 24.10.2013,listepagese mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Vore (3535) 6025400 Tirane 7821650012014 Bashkia Vore detyrime te prapambetura , mat.ujesjellsi kont.74/1 dt.13.05.13 up.74 dt.15.04.13, app.dt.29.04.13,njof. kont.74/5 dt.13.05.2013 urdher.kryet.93 dt.10.04.14 fat.458,499 dt.15.07.13,27.08.13 fh.9,11 dt.15.07.13,27.08.13 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 6061099 Tirane 210051172014 AZHBR Subvencion IPARD vkm 173 dt 26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10910060542014 ARSH - Shkresa Nr.1921 Dt 11.04.14 Sit Nr. 29 Fat Nr.127 Dt 12.12.2013 Ser 10292827 Kontrata ne Vazhdim Nr. 9218/11 Dt 27.04.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) 6022003 Tirane 5610060792014 Drejt.Raj.Qendror TELEFON mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6022003 Tirane 7510060472014 1006047 DPUK telefon shkurt A Skenderi 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11410060542014 ARSH - Shkr. Nr. 1049/1 Dt 11.04.14 sit Nr. Sit 10,11,12 Fat Nr, 3,1,2 Dt 28.12.2013 Kontrata Financiare Nr. 766 Fondi Kuvajtjan. 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6022004 Tirane 8510110012014 1011001 602Min.Arsimit posta fat1418,26.2.2014,s08743344 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6029001 Tirane 007910110012014 1011001 602Min.Arsimit cek pv.emergjenc.18.2.2014, f129-128,18.2.2014,s6588729,728 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave Sociale (3535) 6022003 Tirane 3510111432014 Fak Shk Sociale telef m mars 2014 klienti 31000169335 ft 717386649 0 0000-01-01 2014-04-17
Liceu Jordan Misja (3535) 6022003 Tirane 2510110612014 "602 Shkolla Artistike ""JOrdan Misja"" tel.,kl310001692886s717386244" 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6022001 Tirane 10710110012014 1011001 602Min.Arsimit energji fat609686963,12.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti Politeknik (3535) 6022008 Tirane 41410110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK SHERBIM ROJE UO 1/1 DT 17.02.2014 NJ. FIT 18.02.2014 KONTRATE 1/7 DT 19.02.2014 FAT 82 DT 28.02.2014 SERI 11692832 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti Politeknik (3535) 6022008 Tirane 41510110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK SHERBIM ROJE UO 1/1 DT 17.02.2014 NJ. FIT 18.02.2014 KONTRATE 1/7 DT 19.02.2014 FAT 141 DT 31.03.2014 SERI 13959541 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024100 Tirane 11910120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese dieta, LP prill 2014, Autoriz 1049 dt 4.3.14, Autoriz 1352 dt 24.3.14, Autoriz 1466 dt 28.3.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Arkivi Qendror i Filmit (3535) 6053100 Tirane 2010120152014 1012015 , ARKIVI FILMIT, diference komisioni per vdaten 14.04.14valute 1 euro = 143.4 leke, ud 20 dt 18.02.14, ft 19525/26 dt 15.01.14, pagese abonimi FIAF 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6022001 Tirane 7710120602014 1012060 1012060, IMK,pagese energji muaji mars 2014, ft 12.04.14,kod tr 2p0200581881186, seri 609686340 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6027400 Tirane 8110120602014 1012060, IMK,pagese Drini Haxhiraj, mars-prill 2014, vendim 4250 dt 23.05.11, urdher tit 161 dt 04.02.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Teatri Kombetar (3535) 6040009 Tirane 6810120222014 1012022, TEATRI KOMBETAR pagese TATIM E E PJESESHME AS/REGJ UDHETIM DREJ NATES F.KURETA/L.YMERI, UP 239 DT 14.04.14, KONTR 157/3 DT 25.03.14, KONTR 157/1 DT 25.03.14, LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024200 Tirane 12310120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese bileta udhetimi, up 12 dt 21.03.14, ftesa 3 dt 24.03.14, pv emergj 24.03.14, ft 61 dt 24.03.14, seri 01249193 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 22310130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 495,kontr shtese 495/3 d 30/1/14,fat 352 d 10/3/14 s 12560013,fh 2711 d 10/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Distrofik (3535) 6022003 Tirane 5210130542014 1013054 602,QKMZHRF TIRANE,tel mars 2014,klient 716052186 fat 717425805 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022008 Tirane 9610130012014 602,ministria shendetesise,roje,up 57 d 12/2/14,njf 1013/4 d 14/2/14,kontr 6 d 19/2/14,fat 62 d 28/2/14 s 09914947 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6024200 Tirane 12210130012014 602,ministria shendetesise,bileta,pv 27/3/14,fat 28 d 28/3/14 s 6927508 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6061003 Tirane 14810140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Ndihme per rast fatkeqesie , shkr. min.fin. 4165/1 dt.31.01.2014 urdher ministri 88/2 dt.13.03.2014 bordero shperblimi dt.15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029006 Tirane 16110140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Pagese anetare keshillmor MD shkurt mars 2014 urdher KM 17 dt.17.01.2014 urdher KM nr.51 dt.12.02.2014 perm. bordero 14.04.2014 tatim i mbajtur 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6020900 Tirane 14610140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Buqete lule dhe komision , up.nr.212/1 dt.03.04.2014 pv. form5 dt.03.04.2014 kup.tatim dt.03.04.2014 BN 03001822 fh.nr.20 dt.03.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 6027400 Tirane 9810140482014 Drejt.Pergj.Burgjeve Vend gjyqesor per Luan Hysa urdh 8796/1 dt 17.12.2012 vgj420 dt 28.12.2011 vgja 1259 dt 24.05.2012 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) 6022003 Tirane 2910160782014 Reparti Sig.Brend.Ceremon.telefon mars 2014 klienti 310001714000 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 12710160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Defrim Dema v 17.5.2012 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 20910170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate A-27606,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 3 (3535) 6061004 Tirane 7421011392014 MINI BASHKIA 3 paaftesia prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Apelit Tirane 6022003 Tirane 3210290432014 Gjykata ad. e Apelit Tirane telefon fix ft.dt.31.03.2014 seria 717109529 per tel.042223588, 042266042, 042251151 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Tirane (3535) 6022001 Tirane 8010290072014 1029007 Gjykata Apelit Tirane eneregi fat 609684988+609684990 dt 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6020100 Tirane 8310300012014 GJYKATA KUSHTETUSE BL. DOSJE UP 17 DT 28.03.2014 FT OFERTE 1.04.2014 NJ. FIT 2.04.2014 FAT. 30 DT 7.04.2014 SERI 002656 FH 7 DT 7.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) 6024100 Tirane 8910310012014 ATSH-ja dieta lp 16.4.2014 sh 14.4.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla e Magjistratures (3535) 6020300 Tirane 10310550012014 SHKOLLA E MAGJISTRATURES BL. TONERA UP 16 DT 25.03.2014 FT OFERTE 25.03.2014 NJ. FIT 9.04.2014 FAT 20 DT 9.04.2014 WSERI 0004421 PV 9.04.2014 FH 10 DT 9.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022003 Tirane 11310730012014 KQZ Lik telefon fat 119543459 dt 01.04.2014 kod 21515247992 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 6029003 Tirane 9410290422014 GJYKATA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET .lik shp gjyqesore urdher dt 19.3.2014, SHPENZIME GJYQI URDHER 53 DT 04.04.14 FAT 5 DT 01.04.14 SR 09902268 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Tirane (3535) 6022003 Tirane 8110290072014 1029007 Gjykata Apelit Tirane telefon fiks sr 717386409 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Kushtetuese (3535) 6020100 Tirane 8210300012014 GJYKATA KUSHTETUSE BL MATERIALE UP 20 DT 7.04.2014 PV 65 DT 11.04.2014 FAT 125 DT 11.04.2014 SERI 001206 FH 9 DT 11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6001001 Tirane 11510730012014 KQZ Lik telefon fat 117925262,117925261 dt 01.04.2014 kod 435021100100001 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022099 Tirane 11910730012014 KQZ Mater promocion up 12 dt 07.02.2014 ftese of 07.02.2014 vler perf 10.02.2014 fat 009650,0009101 fh 11 dt 10.02.2014 fh 12 dt 17.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535) 6022003 Tirane 3610870072014 AUT KOMB CERT ELEKTRONIK TELEFON FAT MARS 2014 KONTRATE 310001926532 0 0000-01-01 2014-04-17
Departamenti i Administrates Publike (3535) 6029099 Tirane 3610870152014 602 DEP ADMIN PUBLIKE sh pv 6.3.2014f 6.2.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535) 6022001 Tirane 3510870072014 1087007 AUT KOMB CERT ELEKTRONIK ENERGJI ELKTRIKE FAT MARS 2014 KONTRATE C 245905 0 0000-01-01 2014-04-17
PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) 2310500 Tirane 5010940202014 PMI Zona Bregdetare TVSH kontrate ne vazhdim 708 dt.21.06.2013 urdher per likujdim dt.15.04.2014 fat.6 dt.28.02.2014 seria 08711418 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kashar (3535) 6022004 Tirane 10628090012014 KOM KASHAR POSTA PRILL 2014 FAT 2045 DT 03.04.2014 SR 11519770 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Sauk (3535) 6022003 Tirane 3228110012014 KOM FARKE telefon kont vazhdim dt 30.10.2009 fat sr 71697859 dt 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6022003 Tirane 37 21011512014 2101151 Qendra kulturore lik telefon shkurt-mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kulturore Tirana (3535) 6022001 Tirane 41 21011512014 2101151 Qendra kulturore lik energji elektr teatri estrades shkurt2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 7 (3535) 6022001 Tirane 4221011442014 2101144 Mini Bashkia 7 energji kont h02162+034296+147806 dt 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 2 (3535) 6022001 Tirane 6821011362014 2101136 Min Bashkia 2 energjia dhjetor 2013 permbledhese dhjetor-tetor 2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) 6022003 Tirane 4610041212014 600 QKL shpenzime telefoni mars 2014, Fat dt 1.4.14, S 116856636, Kodi perdoruesit 90375 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 11210060542014 ARSH - Shkresa Nr. 1815/1 Dt 11.04.14 Sit nr. 18 Fat Nr. 99 Dt 09.04.14 Ser 061617991 Kontrata ne Vazhdim Nr. 3676/6 dt 13.07.09 0 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11210060542014 ARSH - Shkresa Nr. 1815/1 Dt 11.04.14 Sit nr. 18 Fat Nr. 99 Dt 09.04.14 Ser 061617991 Kontrata ne Vazhdim Nr. 3676/6 dt 13.07.09 0 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10510060542014 ARSH - Shkresa Nr.1154/1 Dt 11.04.14 Sit Nr.3 Fat Nr. 1 Dt 31.01.14 Ser 00128659 Kontrata ne Vazhdim 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6022003 Tirane 7610060472014 1006047 DPUK telefon Ardian Alushi shkurt 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6022001 Tirane 7710060472014 1006047 DPUK energji muaji mars 2014 kontrate B-205669 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) 6022004 Tirane 2110112092014 1011209,FED PESHENGRITJES, pagese fature 1765 dt 26.03.2014, S 11522391 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) 6022003 Tirane 2010112092014 1011209,FED PESHENGRITJES, pagese fature telefon dhe internet mars 2014, Fat nr 118087236 dt 31.3.14,Fat 118190393 dt 3.4.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla hoteleri-turizem Tirane (3535) 6022001 Tirane 2410110602014 1011060 602Shkolla Hotelkeri Turizem ENERGJI SIPAS AKT RAKORDIMIT 17.4.2014,NENTOR-DHJETOR2013,JANARSHKURTMARS2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes (3535) 6022003 Tirane 78110110392014 UT Rektorati pages per telef klienti 5957 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti Histori Filologji (3535) 6024100 Tirane 7210111382014 Fak Histori Filologjise bl bilet avioni up 1 dt 24.3.2014 ftes 26.3.2014 pv 29.3.2014 ft 189 dt 29.3.2014 s 6770850 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes (3535) 4662104 Tirane 8510110392014 UT Rektorati rik fak gj huaja up 73 dt 4.10.2013 ft 21 dt 15.4.2014 s 8652871 sit 1 dt 15.4.2014 njf 2701/5 dt 13.12.13 kontr 2701/6 dt 26.12.13 prok 2.112013 shk 16.4.204 nj APP23.12.2013 0 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6023300 Tirane 10810110012014 1011001 602Min.Arsimit taksa auto aut.2615,15.4.2014,f112124152,15.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Fakulteti i Shendetit Publik (3535) 6061099 Tirane 1710112032014 Fak Shendet.Publik. kthim tarif shkollomi urdh 30/1 dt 15.4.2014 bord 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Fakulteti i Shendetit Publik (3535) 6022099 Tirane 1810112032014 Fak Shendet.Publik sherb interneti up 2 dt 8.10.13 kontr 85/2 dt 1.11.2013 ft 373 dt 24.3.14 s 132603323 0 2014-04-17
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6021004 Tirane 48 21011132014 Drejt Konvikt lik lik ushqime,urdh prok nr 65 dt 03.02.2014,proc verb 19.03.2014,njof fit 173 dt 27.03.2014,kontr 181 dt 31.03.2014,fat 13784554 dt 31.03.2014,fl hyr nr 11 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Galeria Kombetare e arteve (3535) 6022003 Tirane 3810120212014 1012021 GALERIA shpenzime cel shkurt mars 2014, , urdher tit 17.04.14, ft 117811022 dt 02.03.14, ft 119544880 dt 01.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 23710130492014 1013049 QSUT 602 barna,up 1157 d 28/2/14,shtese kontr 1157/3 d 28/2/14,fat 50478 d 27/3/14 s 125364516,fh 2808 d 27/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6025400 Tirane 21710130492014 1013049 QSUT 602 mirmb aparatura,kontr shtese 164/3 d 10/1/14,fat 63 d 10/3/14 s 11258817 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022008 Tirane 8110130012014 602,ministria shendetesise,roje,up 23 d 16/1/14,kontr shtese 306/1 d 17/1/14,fat 61 d 28/2/14 s 09914946 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029006 Tirane 16010140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Pagese anetare keshillmor MD shkurt mars 2014 urdher KM 17 dt.17.01.2014 urdher KM nr.51 dt.12.02.2014 perm. bordero 14.04.2014 tatim i mbajtur 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029006 Tirane 15910140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Pagese anetare keshillmor MD shkurt mars 2014 urdher KM 17 dt.17.01.2014 urdher KM nr.51 dt.12.02.2014 perm. bordero 14.04.2014 tatim i mbajtur 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 21110170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate A-33868,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) 6010100 Tirane 1210171302014 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Administrata Qendrore ShSSH (3535) 6020500 Tirane 7410250972014 SHERB SOC SHTET azhornimi bazes se te dhenave ligjore 2014 up 13 25.02.2014 fat 18 10.04.2014 0 2014-04-17
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 6001001 Tirane 92102904202014 GJYKATA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET . telefon fat 117815635 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) 6022001 Tirane 2810160782014 1016078 Reparti Sig.Brend.Ceremon.energji elektrike mars 2014 kodi klientit TR2A11031107839 0 0000-01-01 2014-04-17
IPQP Tirane (3535) 6022001 Tirane 3310160052014 1016005 Inst.Perg Qenve te Polic energji elektrike mars 2014 kontrate nr S427448 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 14110160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi Sherif Kopani v 26.5.2008 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6025200 Tirane 14210160792014 D Pergjithshme pol shtetit bl dok up 3.3.2014 pv 11.3.2014 f 11.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Qendror i SHIKUT (3535) 6029003 Tirane 11610180012014 SHISH SHPENZIME GJYQESORE AUTORIZIM 309 DT 15.04.2014 NJOFTIM 15.04.2014 KERKESE PADI 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Akademise (3535) 6022099 Tirane 11710220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE tatim pagese ekspozuesve te librit panairit shkres extra 31.3.2014,akt marrv.1.4.2014,pv4.4.2014,bordero 10.4.2014,tatim burim 0 0000-01-01 2014-04-17
Administrata Qendrore ShSSH (3535) 6022004 Tirane 7210250972014 SHERB SOC SHTET poste mars 2014 fat 1817,1934 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 10310250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 10110250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 10010250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Shkolla Shqiptare e Administrats Publike (3535) 6022003 Tirane 3910870142014 602 SHKOLLA SHQIP ADMIN PUBLIKE tel mars 14 0 0000-01-01 2014-04-17
PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) 2310500 Tirane 4910940202014 PMI Zona Bregdetare kostol lokale kontrate ne vazhdim 708 dt.21.06.2013 urdher per likujdim dt.15.04.2014 fat.6 dt.28.02.2014 seria 08711418 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kashar (3535) 6029008 Tirane 10328090012014 Kom kashar TATIM NE BURIM KESHILLTARE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Peze (3535) 6022001 Tirane 3028020012014 2802001 Komuna Peze Lik energji kontr K530423 deri K 5404204 fat 609683425 deri 609685362 0 0000-01-01 2014-04-17
Mini Bashkia 3 (3535) 6022007 Tirane 7421011392014 MINI BASHKIA 3 paaftesia prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kashar (3535) 2313300 Tirane 10528090012014 Kom kashar GARANCI PV KOLAUDIM 11.08.2011 PV PERF 18.09.2012 SIT PERGF 08.08.11 KONTNE VAZHD 2908/4 DT 24.01.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) 6022001 Tirane 7310051112014 1005111 ISUV energji mars 2014 kontrate P-072194 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) 6022001 Tirane 7410051112014 1005111 ISUV energji mars 2014 kontrate P-072193 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 6020100 Tirane 4710051292014 1005129 A.K.U, shp blerje kancelari, ftesa ofert 7.4.14, njoftim fit 11.04.14, pv 1/2 dt 7/8.4.2014, up 4 dt 4.4.14, ft 776 dt 14.04.14, ft 14.04.14 seri 1224022 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 11110060542014 ARSH - Shkresa Nr. 1634/1 Dt 08.04.14 Sit Nr. 10 Fat Nr. 46 Dt 02.04.14 Ser 05673476 Kontrata ne Vazhdim Nr. 1259/4 dt 23.04.12 0 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 11110060542014 ARSH - Shkresa Nr. 1634/1 Dt 08.04.14 Sit Nr. 10 Fat Nr. 46 Dt 02.04.14 Ser 05673476 Kontrata ne Vazhdim Nr. 1259/4 dt 23.04.12 0 2014-04-17
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 10610060542014 ARSH - Shkresa Nr.1154/1 Dt 11.04.14 Sit Nr.4 Fat Nr. 2 Dt 28.02.14 Ser 00128660 Kontrata ne Vazhdim 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6024100 Tirane 7410060472014 1006047 DPUK dieta urdher ministri 65 dt.20.01.2014 listpagese dt.15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 6022003 Tirane 7910060472014 1006047 DPUK telefon mars A Skenderi 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave Sociale (3535) 6022003 Tirane 3610111432014 Fak Shk Sociale telef m mars 2014 klienti 310001978481 310001978482 310001978484 310001978485 310001978486 310001978487 0 0000-01-01 2014-04-17
Teatri Kombetar i Komedise (3535) 6020300 Tirane 5810120902014 1012090, TEATRI KOMEDISE,materiale zyre, up 508 dt 08.04.14, pv 5/4 dt 09.04.14, ft seri nr 80766100 dt 09.04.14, fh 7 dt 09.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024100 Tirane 12110120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese dieta, LP prill 2014, Autoriz 1352 dt 24.3.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6029099 Tirane 13110120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese per shpenzime per homazhin e V.Zeles,Urdh 25 dt 6.2.14,PV emergjence dt 28.2.14,Fat 1 dt 28.2.14, S 13613251 0 0000-01-01 2014-04-17
Laboratori i barnave (3535) 6022003 Tirane 5710130562014 602,QENDRA KOMB KONTROLLIT BARNAVE,tel,fat 717386755 d 31/3/14,fat 717426244 d 31/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 22510130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 1089,kontr shtese 1089/3 d 26/2/14,fat 340 d 6/3/14 s 12560001,fh 2690 d 6/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Oficina elektromjekesore Tirane (3535) 6022001 Tirane 3910130572014 1013057 602QENDRA BIOMJEKESORE TIRANE,ENERGJI,KONTR P73273,FAT 608992926 D 21/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Distrofik (3535) 6022001 Tirane 5410130542014 1013054 602,QKMZHRF TIRANE,energji,kontr g125335,fat 609684986 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022007 Tirane 14610140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Buqete lule dhe komision , up.nr.212/1 dt.03.04.2014 pv. form5 dt.03.04.2014 kup.tatim dt.03.04.2014 BN 03001822 fh.nr.20 dt.03.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022004 Tirane 10910141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik posta fat 132 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13310160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi 10.1.2012 Berti Koxha 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 14610160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel rimbursi sh 11.7.2013 lp 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 14510160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel sh 11.7.2013 lp 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6027400 Tirane 13410160792014 D Pergjithshme pol shtetit vendim gjyqi 26.2.2013 Marsel Dulaj 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6022001 Tirane 20510170512014 1017051 602-REP 4001 energji,kontrate TR3N090056404148,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Reparti Ushtarak Nr.6006 Tirane (3535) 6001001 Tirane 1210171302014 600-601-Rep.Ushta 6006 sigurim Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e fomimit profesiona Tirane nr.4 (3535) 6022003 Tirane 4410250392014 1025039 DRF. PP4 TEL KLIENTI 3100001697279 KLIENTI 310000698922 m mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Administrata Qendrore ShSSH (3535) 6022001 Tirane 7310250972014 1025097 SHERB SOC SHTET energji shkurt 2014 nr kontrates C54070 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise se Punes (3535) 6060019 Tirane 9910250012014 1025001 MIN PUNES demshperbim pernd politik shk MFIN 5424/1 dt 16.4.2014 shk MMSR 2318/1 dt 16.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 6022003 Tirane 92102904202014 GJYKATA E SHKALLES SE PARE PER KRIMET . telefon fat 117815635 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022001 Tirane 12710930012014 1093001 MEI , shpenzime energjie ft 606950899 dt 30.1.14 kontrata a13062 janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 4662104 Tirane 17610930012014 231 MEI , rikonstruksion up 8 dt 13.2.14 ft 11218655 dt 20.3.14kontrate dt 10.3.14 nj.fituesi 403/87.3.14 situacion dt 20.3.14 akt marje ne dorezim dt 2.4.14 0 2014-04-17
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6022007 Tirane 8010940162014 AKPT Dieta ,akomodim hotel ,TVSH per ekspert PPlanifikim territori Aktmarrveshje dt.16.01.2014 urdher 19 dt.24.03.2014 kontrate 202/11/1 dt.25.03.2014 fat.nr.6 seria 12143473 dt.07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (3535) 6024100 Tirane 15010940172014 INUK Dieta punonjesit urdher i MZHUT 79 dt.09.04.2014 listpagesa mars-prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Sauk (3535) 6022003 Tirane 2028110012014 KOM FARKE telefon kont dt 30.10.2009 fat sr 716771785 dt 31.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Sauk (3535) 6022003 Tirane 3328110012014 KOM FARKE telefon kont dt 30.10.2009 fat sr 717183552 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Shengjergj (3535) 2313100 Tirane 517990012014 Komuna Shengjergj sistemim rruga Lagjia Lilaj-Kuzari , up.nr.35 dt.01.08.2013 pv. ofert. 28.08.13 njof.fit.05.09.2013 kont.443 dt.23.09.2013 sit. perf. 19.01.2014 pv. marrje dorez. 20.01.2014 urdher. 3 dt.20.01.2014 fat.21 dt.05.02.2014 0 2014-04-17
Nd-ja Tregut Lire (3535) 6027400 Tirane 12821010492014 DPTTV VENDIM GJYQI PER ELSA ZENERLI URDHER 54 DT 19.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Kombetare e Licensimit (3535) 6022003 Tirane 4510041212014 600 QKL shpenzime telefoni mars 2014, Fat dt 31.3.14, S 717426243, Numri klientit 310001736991 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 6024100 Tirane 4810051292014 A.K.U,lik dieta, ub 355 dt 14.04.14, , liste pagese 14.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Autoriteti i Aviacionit Civil (3535) 2312109 Tirane 110061422014 AVC Ruajtje Aeroporti Kukes Up.14 dt.31.12.2013 shtese kontrate 14 dt.07.01.2014 fat.02 dt.28.02.2014 seria 04526093 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Ekonomise (3535) 6023100 Tirane 6310111422014 Fak.Ekonomik bl karburant kontr v 3183/5 dt 11.12.2012 ft 971 dt 25.11.2013 s 10664923 fh 18 dt 25.11.2013 pv 25.11.2013 0 2014-04-17
Universiteti i Tirans, Instituti i Fiziks Brthamore t Zbatuar (3535) 6022002 Tirane 4710112042014 Inst.Fizikes Bertham uje mmars 2014 ft 1403-159191-1-1 dt 29.1.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 6023300 Tirane 10910110012014 1011001 602Min.Arsimit kolaudim aut.2615,15.4.2014,fat.403/tr2,15.4.2014,s12981622 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001004 Tirane 8710120602014 1012060, IMK, Pagat per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 6001005 Tirane 8810120602014 1012060, IMK, Pagat urdher brend 17.04.14 per personat e larguar nga puna, liste pagese 17.04.14 0 0000-01-01 2014-04-17
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 6024100 Tirane 12010120012014 1012001, MIN KLUTURES, pagese dieta, LP prill 2014, Autoriz 920 dt 27.2.14,Autoriz 1466 dt 28.3.14, Autoriz 1609 dt 3.4.14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 23510130492014 1013049 QSUT 602 barna,shtese kontr vazhd 1157/3 d 28/2/14,fat 37557 d 6/3/14 s 125355734,fh 2689 d 6/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 23610130492014 1013049 QSUT 602 barna,shtese kontr vazhd 1157/3 d 28/2/14,fat 44732 d 18/3/14 s 125360515,fh 2743 d 18/3/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6025400 Tirane 21910130492014 1013049 QSUT 602 mirmb aparature,kontr shtese 251/3 d 20/1/14,fat 6048 d 3/3/14 s 09634371, 0 2014-04-17
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 6022004 Tirane 9510130012014 602,ministria shendetesise,posta,fat 1779 d 26/3/14 s 11522405 shkrese 7/4/14 0 0000-01-01 2014-04-17
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6025400 Tirane 22110130492014 1013049 QSUT 602 mirmb impjan,kontr shtese 72/3 d 8/1/14,fat 26 d 31/3/14 s 88144698,sit 31/3/14 0 2014-04-17
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022004 Tirane 10710141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik posta fat 189 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6022001 Skrapar 7327450012014 2745001 FAT nr 609682601,609682407,609682408 kod BE1C080013058151,kod BE1C050054058378,BE1C050055058760 DT 12.04.2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6022004 Skrapar 5727470012014 Skrapar;Komuna Gjerbes;Fature nr.81(08749718);86(08749723) 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6022001 Skrapar 6027470012014 2747001 Skrapar;Komuna Gjerbes;Fature nr.609399153/C58576;609399151/C58138;609399150/C58140 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6029006 Skrapar 4727430012014 Skrapar;Komuna epan;Tatim ne burim Keshilltaret Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6001003 Skrapar 4427430012014 Skrapar;Komuna epan;Paga List-pagesa 01-31/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6061004 Skrapar 5427470012014 Skrapar;Komuna Gjerbes;Paaftesia List-pagesa Prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Skrapar (0232) 6022004 Skrapar 4610250322014 Skrapar;Zyra e Punes;Fature nr.104(08749741)dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6022004 Skrapar 5827470012014 Skrapar;Komuna Gjerbes;Fature nr.125(08739362);130(08739367) 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6022001 Skrapar 7227450012014 2745001 FAT nr 609401067 kod BE1C080005058624 DT 01.04.2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (0232) 2313600 Skrapar 5627400012014 2740001 M Rr Miremb.Rruge Komunare Sit Perf nr 3 dt 20.12.2013 Cert dorzimi dt 31.12.2013 Komuna Qender Skrapar 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6024100 Skrapar 4527430012014 Skrapar;Komuna epan;Dieta List-pagesa Shkurt-Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Skrapar (0232) 6022002 Skrapar 7010110892014 Skrapar;Zyra Arsimore;Fature nr.35(13544051) dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6061003 Skrapar 4127430012014 Skrapar;Komuna epan;Nd.ekonomike Konf.428/1dt.17.02.2014;Dhjetor 2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6061004 Skrapar 7427450012014 2745001 PA AFTESIA List pagese/mars-2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6001001 Skrapar 3527430012014 Skrapar;Komuna epan;Paga List-pagesa 01-31/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6022001 Skrapar 7027450012014 2745001 FAT nr 608509251,608509252 kod BE1C050054058378,kod BE1C050055058760 DT 07.03.2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6001001 Skrapar 4427430012014 Skrapar;Komuna epan;Paga List-pagesa 01-31/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6061004 Skrapar 4327430012014 Skrapar;Komuna epan;Paaftesia List-pagesa Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Skrapar (0232) 6022001 Skrapar 4410250322014 1025032 Skrapar;Zyra e Punes;Kodi C 05816;Fature nr.608870174;Nr.i matesit 2004115673; 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6029006 Skrapar 5527470012014 Skrapar;Komuna Gjerbes;Keshilltaret Prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6029006 Skrapar 4627430012014 Skrapar;Komuna epan;Keshilltaret List-pagesa Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Skrapar (0232) 6024100 Skrapar 4910100322014 1010032 DJETA/ List-Pagese mars-prill-2014 Dega e Thesarit SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) 6022004 Skrapar 5510130442014 1013044 FATURE 101/08749738 DT 31.03.2014 Drejtoria e Shendetit Publik SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6001005 Skrapar 4427430012014 Skrapar;Komuna epan;Paga List-pagesa 01-31/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Skrapar (0232) 6022002 Skrapar 4710250322014 Skrapar;Zyra e Punes;Fature nr.45(13544061);dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6022001 Skrapar 7127450012014 2745001 FAT nr 608992386,608992385 kod BE1C080013058150,kod BE1C080013058561 DT 27.03.2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (0232) 4662104 Skrapar 5627400012014 2740001 M Rr Miremb.Rruge Komunare Sit Perf nr 3 dt 20.12.2013 Cert dorzimi dt 31.12.2013 Komuna Qender Skrapar 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (0232) 2313600 Skrapar 5727400012014 2740001 Supervizim Certifikate dorzimi/M Rr Miremb.Rruge Komunare Sit Perf nr 3 dt 20.12.2013 Cert dorzimi dt 31.12.2013 Komuna Qender Skrapar 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Bogove (0232) 6022001 Skrapar 6927450012014 2745001 FAT nr 607349000 kod BE1C050055058760 DT 13.02.2014 KOMUNA BOGOVE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) 6022003 Skrapar 4910130442014 1013044 FATURE 717432955,717432999/ DT 31.03.2014 Drejtoria e Shendetit Publik SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6022001 Skrapar 5927470012014 2747001 Skrapar;Komuna Gjerbes;Fature nr.608150354/C58576;608150352/C58138;608150351/C58140 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Potom (0232) 6023900 Skrapar 5427410012014 2741001 BUNUS TRANSP List-pagese 03-04/2014 Komuna Potom 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjerbez (0232) 6029006 Skrapar 5627470012014 Skrapar;Komuna Gjerbes;Tatim ne burim;Keshilltaret Prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) 6022002 Skrapar 5610130442014 1013044 FATURE 50/13544066DT 31.03.2014 Drejtoria e Shendetit Publik SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Skrapar (0232) 6022003 Skrapar 4510250322014 Skrapar;Zyra e Punes;Fature nr.717433002;Nr.klienti 310001841678 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepan (0232) 6061003 Skrapar 4227430012014 Skrapar;Komuna epan;Nd.ekonomike Konf.523/1dt.05.03.2014;Janar 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Shkoder (3333) 6020900 Shkoder 6410130232014 SPITALI SHKODER LIKUJ FAT NR 6067689,6067690 06.02.2014, 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6001009 Shkoder 6510160212014 KOMISARIATI POLICISE NDALESE DEBITOR G. MALLKUCI 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Ekonomike Kultures (3333) 6029005 Shkoder 7921410132014 dega ekonomike kultures tatim ne burim shpenzime honorare konkursi pjeter gaci 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6001001 Shkoder 2610290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE TATIM NVD L37311191I40L02J 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Guri I Zi (3333) 6022003 Shkoder 5227600012014 2760001 KOMUNA GUR I ZI FAT 13444267 DT 01.04.2014 0 2014-04-17
Komuna Vig Mnelle (3333) 6061004 Shkoder 4327610012014 kom vig mnele ndihme ekonomike mars paafetsi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 4810180132014 drejtoria shish fature nr 717467737 date 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 5010180132014 1018013 drejtoria shish fature nr 609399933 date 1.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Shkoder (3333) 6022002 Shkoder 4910180132014 1018013 drejtoria shish fature nr 3172520 date 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) 6029005 Shkoder 6010280272014 PROKURORIA RRETHIT SHKODER SHPNZIME EKSPERTIZE 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 5010100332014 1010033 DEGA THESARIT SHKODER LIKUJ FAT NR 608872065 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Nderrmarrja e Shfrytezimit Ujor Vau Dejes (3333) 2312108 Shkoder 1610060942014 NDERMARRJA SHRYTEZIMIT SIG SHOQ LIKUJ NR L37209191S40L028 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 6001005 Shkoder 1621410412014 2141041drejtoria koordinimit projekteve, tatim page L36813191I40L02A 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Shkoder (3333) 4662104 Shkoder 20621410012014 bashkia shkoder likuj fat nr 06168952 dt 11.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Shkoder (3333) 6001001 Shkoder 5710130232014 SPITALI SHKODER NDALESE NGA PAGA LIKUJ FAT NR 82855054 DT 01.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6001009 Shkoder 6310160212014 KOMISARIATI POLICISE NDALESE MUAJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 6011100 Shkoder 1821410412014 2141041drejtoria koordinimit projekteve, SIG. SHENDETSORE NVD L36813191I40L01C 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 6001005 Shkoder 1921410412014 2141041drejtoria koordinimit projekteve, SIG. SHENDETSORE NVD L36813191I40L01C 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra Ekonomike Kultures (3333) 6029005 Shkoder 7821410132014 dega ekonomike kultures pagese me cek nr 198943 dt 17.04.2014 SARA PEMAJ id G05203098D, shpenzime honorare konkursi pjeter gaci 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 5110100332014 DEGA THESARIT SHKODER LIKUJ FAT NR 717507540 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Shkoder (3333) 6022004 Shkoder 5210100332014 DEGA THESARIT SHKODER LIKUJ FAT NR 11519233 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 9210130132014 DREJ SHER PARESOR LIKUJ FAT NR 717507569 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Vau Dejes (3333) 6061004 Shkoder 8021570012014 BASHKIA VAUDEJES SHKODER PAAFTESI,INVALID MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Vig Mnelle (3333) 6061003 Shkoder 4327610012014 kom vig mnele ndihme ekonomike mars paafetsi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6011100 Shkoder 2910290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE NVD L37311191I40L01L 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Te Tjera (3333) 6022004 Shkoder 4121410282014 KLUBI SHUMSPORTESH LIKUJ FAT NR 11519275 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 9310130132014 1013013 DREJ SHERB PARESOR LIKUJ FAT NR 609635732 DT 11.04.20214,609686786 609686000 DT 12.04.2014,608992597 ,608992613 27.03.2014,KON A 95282.30094,37383,30096,30099 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6001009 Shkoder 6610160212014 KOMISARIATI POLICISE NDALESE DEBITOR A. PASHAJ 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Vau Dejes (3333) 6061003 Shkoder 7921570012014 BASHKIA VAUDEJES SHKODER NDIHME EKONOMIKE PER 432 PERSONA MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6001001 Shkoder 2810290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE NVD L37311191I40L01L 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6001001 Shkoder 2710290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE NVD L37311191I40L01L 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Shkoder (3333) 2314320 Shkoder 20621410012014 bashkia shkoder likuj fat nr 06168952 dt 11.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 6001005 Shkoder 1721410412014 2141041drejtoria koordinimit projekteve, SIG. SHOQERORE NVD L36813191I40L01C 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Vau Dejes (3333) 6022009 Shkoder 7821570012014 BASHKIA VAUDEJES SHKODER FAT 14192014 DT 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Nderrmarrja e Shfrytezimit Ujor Vau Dejes (3333) 2312108 Shkoder 1810060942014 NDERM SHFRYTEZ AUTOMJETEVE LIKUJ TAP NRL37209191S40L036 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Guri I Zi (3333) 6061004 Shkoder 5427600012014 2760001 KOMUNA GUR I ZI PAAFTESI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) 6029005 Shkoder 6210280272014 PROKURORIA RRETHIT SHKODER SHPNZIME EKSPERTIZE 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6010100 Shkoder 3010290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE NVD L37311191I40L01L 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 6010100 Shkoder 1521410412014 2141041drejtoria koordinimit projekteve, SIG. SHOQERORE NVD L36813191I40L01C 0 0000-01-01 2014-04-17
"Unversitet ""L.Gurakuqi"", Shkoder (3333)" 6022001 Shkoder 141710111292014 1011129 KONTRATE A030020,030021,030022,030062,034951,038658,024553 FAT 609683509,609686001,609683580,608870812,608870818,608870819,609685178 DT 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ana Malit (3333) 6061003 Shkoder 4327680012014 KOMUNA ANA MALIT NDIHME EKONOMIKE 142 PERSONA 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Vig Mnelle (3333) 6061004 Shkoder 4227610012014 kom vig mnele ndihme ekonomike mars paafetsi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Vig Mnelle (3333) 6061003 Shkoder 4227610012014 kom vig mnele ndihme ekonomike mars paafetsi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6022003 Shkoder 2510290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE FAT. 117937412 DT. 01.04.2014 ABONENTI 544225 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ana Malit (3333) 6022001 Shkoder 4427680012014 2768001 KOMUNA ANA MALIT MARS 2014 KONTR. B65092, B65090, B65134, B66928, B65135, B70562 B66926 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dhiver (3731) 6061004 Sarande 3627310012014 paaftesia kom dhiver sr lik per muajt mars 2014zyra cerkovic 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Lukove (3731) 6022099 Sarande 42730001201.4 tat ne burim komuna lukove 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Sarand (3731) 6001005 Sarande 5410111332014 NDALES PER EKZEKUTIM KREDIE NGA ZYRA ARSIMORE 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Sarand (3731) 6001005 Sarande 7810111332014 PAGE PER E.LLOGO NGA Z ARSIMORE 0 0000-01-01 2014-04-17
Paraburgimi Sarande (3731) 6001001 Sarande 2010160522014 PAGA NGA PARABURGIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Sarande (3731) 6022003 Sarande 10610130842014 SHP TEL SPITALI SR 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Sarand (3731) 6001005 Sarande 7610111332014 NDALES PER EKZEKUTIM KREDIE NGA ZYRA ARSIMORE 0 2014-04-17
Komuna Lukove (3731) 6029001 Sarande 29.27300012014 lik nga lukova 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Sarand (3731) 6001005 Sarande 7710111332014 NDALES PER EKZEKUTIM KREDIE NGA ZYRA ARSIMORE 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Sarande (3731) 6022001 Sarande 105101308420014 1013084 SHP ENERGJIE NGA SPITALI 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Lukove (3731) 6001001 Sarande 4527300012014 paga lukova 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6021004 Sarande 3521380072014 FRUTA PERIME NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Lukove (3731) 6029006 Sarande 42730001201.4 tat ne burim komuna lukove 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Puke (3330) 6022001 Puke 3910290342014 1029034 gjykata puke kodi 1029034 shp energjie mujai mars 2014 kont.92573 fat 606185153 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gjegjan (3330) 6020500 Puke 8127180012014 komuna gjegjan puke kodi 2718001 taks qarkullimi fat46 dt.11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qelez (3330) 6001099 Puke 4127160012014 komuna qelez puke kodi 2716001 tatim burim per keshillt. per punonjesit kontrate 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Puke (3330) 6022001 Puke 10521370012014 2137001 BASHIKA PUKE KODI 2137001 shp energjie mars 2014 kont.92501.92502.92505.92506.92508.92510.92512.92513 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qafe-Mali (3330) 6022003 Puke 2927220012014 komuna qaf mali puke kodi 2722001 shenzime telefoni dhjetor 2013 kodi abonentit 533570 nr.fat.00000001179324379 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rrape (3330) 6025200 Puke 3627230012014 komuna rrape puke kodi 2723001 riparim muri mbajtes +kangjella fat 03 dt 10.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Puke (3330) 6022001 Puke 4510130422014 1013042 DREJ.E SHENDETIT PUBLIK PUKE KODI 1013042 shpenzime energjie kontate F092525 .F829290 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Puke (3330) 6022003 Puke 4010130832014 1013083 SPITALI PUKE KODI 1013083 shpenzime telefoni mars 2014 kodi klientit 310001865967 .310001865257 fat.717441992 dt31.03.2014 nr.fat.717467760 31.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Puke (3330) 6022001 Puke 10821370012014 2137001 BASHIKA PUKE KODI 2137001 shp energjie mars 2014 dif pa paguar kont.92500. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qelez (3330) 6029006 Puke 4127160012014 komuna qelez puke kodi 2716001 tatim burim per keshillt. per punonjesit kontrate 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Pogradec (1529) 6021004 Pogradec 5221360012014 2136001 QENDRA ARSIMORE E BASHKISE FATURA 16,17 DATE 03.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Pogradec (1529) 6021099 Pogradec 2921360012014 2136001 ND E GJELBERIMIT POGRADEC FATURA 218 DATE 07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Pogradec (1529) 6001001 Pogradec 3021360012014 2136001 ND E GJELBERIMIT POGRADEC LIK PAGA QERSHOR 2012TE PRAPAMBETURA 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Pogradec (1529) 6022003 Pogradec 6410290332014 LIK.TELEFON CELULAR GJYKATA POGRADEC 1029033 FT NR 0000000117933174 DT 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Ruget Rurale (1529) 6001001 Pogradec 4020290082014 2029008 RRUGE RURALE POGRADEC NDALESE PAGA MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Pogradec (1529) 6020200 Pogradec 5821360012014 2136001 QENDRA ARSIMORE E BASHKISE FATURA 719 DATE 15.04.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Pogradec (1529) 6003900 Pogradec 14510130822014 LIK.SHP.PUNONJESIT ME KONTRATE SPITALI POGRADEC MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Pogradec (1529) 6003900 Pogradec 14610130822014 LIK.T. BURIMI SPITALI POGRADEC 1013082 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (1128) 6024100 Permet 9626910012014 DIETA K.PISKOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (1128) 6022004 Permet 9526910012014 POSTA F.99 K.PISKOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001003 Permet 18821350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001003 Permet 7721350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001001 Permet 7721350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001001 Permet 7821350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Prmet (1128) 6022003 Permet 8410111092014 ARSIMI FAT NR 717438833 NR KLI 310001814391MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) 6020200 Permet 7010130402014 DSHP FAT NR 16 DT 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022003 Permet 13010130812014 SPITALI FAT NR 717468057 NR KLI 310001866070 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022099 Permet 12610130812014 SPITALI PAGA KRISTAQ XHUMBI JANAR -MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022004 Permet 12710130812014 SPITALI FAT NR 4,90 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Permet (1128) 6022001 Permet 5110250282014 1025028 Z PUNES FAT NR 609686363 NR KONT F-018056 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001003 Permet 18621350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 19321350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6002200 Permet 7721350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 19021350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022003 Permet 12910130812014 SPITALI FAT NR 717467495 NR KLI 310001814385MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Permet (1128) 6022004 Permet 5210250282014 Z PUNES FAT NR 83 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Frasher (1128) 6061003 Permet 4526950012014 ND.EK. PP. K.FRASHER 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6029006 Permet 9326970012014 KESHILLTARE K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6029006 Permet 9426970012014 KESHILLTARE K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Suke (1128) 6029099 Permet 6526930012014 MIREMBAJTJE K.SUKE 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001005 Permet 19421350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6022001 Permet 9726970012014 2697001 EL.AKTRAKORDIM PRILL 2014 GJ121132,21056,22985,22880,21379,21450,21186 K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022003 Permet 12810130812014 SPITALI FAT NR 717507473 NR KLI 310001902271MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6024100 Permet 12610130812014 SPITALI PAGA KRISTAQ XHUMBI JANAR -MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Permet (1128) 6022003 Permet 5310250282014 Z PUNES FAT NR 717438342 NR KLI 310001861633 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6022001 Permet 9626970012014 2697001 EL.AKTRAKORDIM PRILL 2014 GJ121075,21057,21133,21377,21507,21185,21237,21274,21448,22879,17856,17678 K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6022003 Permet 13110130812014 SPITALI FAT NR 717468084 NR KLI 310001873738 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) 6022004 Permet 6910130402014 DSHP FAT NR 91 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Frasher (1128) 6061004 Permet 4526950012014 ND.EK. PP. K.FRASHER 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (1128) 6025400 Permet 8826910012014 SH.MIREMBAJJE K.PISKOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 18721350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 18921350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 19421350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6022001 Permet 9926970012014 2697001 EL.AKTRAKORDIM PRILL 2014 GJ121258 K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Carcove (1128) 6029099 Permet 8726900012014 TATIM BURIM K.CARSHOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Prmet (1128) 6022004 Permet 8310111092014 ARSIMI FAT NR 92,111 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001005 Permet 18621350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 18821350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001099 Permet 7721350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001005 Permet 19121350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001003 Permet 19121350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 19121350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kelcyre (1128) 6021004 Permet 7121540012014 USHQIME B.KELCYRE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Carcove (1128) 6022001 Permet 8526900012014 2690001 rakordim el.dhjetor 2013 KO. G021866 K.CARSHOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6022001 Permet 9826970012014 2697001 EL.AKTRAKORDIM PRILL 2014 GJ119279 K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Permet (1128) 6022002 Permet 5410250282014 Z PUNES FAT NR 129 DT 28.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001005 Permet 18721350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001003 Permet 18721350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001005 Permet 18821350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001003 Permet 19421350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Carcove (1128) 6029006 Permet 8626900012014 TATIM BURIM K.CARSHOVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Petran (1128) 6029006 Permet 9526970012014 TATIM BURIM KESHILLTARE K.PETRAN 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana tre urat Permet (1128) 6022001 Permet 4510100962014 1010096 DOGANA FAT NR 609686349 NR KONT G-021942 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Permet (1128) 6020100 Permet 3210100282014 THESARI FAT NR 43 DT 09.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Permet (1128) 6022003 Permet 3110100282014 THESARI FAT NR 717479341 NR KLI 31000188816 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 18621350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Suke (1128) 6024100 Permet 6426930012014 DIETA K.SUKE 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001005 Permet 7721350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Permet (1128) 6001001 Permet 19221350012014 PAGA B.PERMET 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 6001001 Permet 7921350022014 PAGA P.GJELBERIMI 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Frasher (1128) 6029099 Permet 4026950012014 materiale K.FRASHER 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Permet (1128) 6022001 Permet 3310100282014 1010028 THESARI FAT NR 609686360 NR KONT GJ1F060113018053 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Permet (1128) 6020500 Permet 13210130812014 SPITALI FAT NR 41,42,43 DT 18.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Karine (0827) 6025300 Peqin 6326810012014 Miremajtje rruge Komuna Karine ne favor ARET Tirane Fatur Nr 10 dt 15.04.2014 0 2014-04-17
Komuna Karine (0827) 2313200 Peqin 6226810012014 Ndertim ure Karine Komuna Karine ne favor Lendon co fatur nr 42 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Peqin (0827) 6002900 Peqin 13921340012014 Tatim keshilli Tatim burim nga Bashkia Peqin per muajin mars 2014 sipas list pagesave 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Peqin (0827) 6040009 Peqin 13921340012014 Tatim keshilli Tatim burim nga Bashkia Peqin per muajin mars 2014 sipas list pagesave 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pajove (0827) 6040009 Peqin 6126820012014 Tatim keshilli nga komuna Pajove per muajin mars 2014 sipas list pagesave 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6025300 Mat 4410140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Shpenz. per blerje materiale ndert.elektr. & hidraulike.Fat.Nr.05,05/1,05/2 Dt.11.04.2014 Urdh. Prok. Nr.08 Dt.28.03.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6020100 Mat 4510140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Blerje Kancelari & Mater. per funks. e paisjeve te zyres.Fat.Nr.09 Dt.03.04.2014 Urdh. Prok. Nr.07 Dt.26.03.2014. 0 2014-04-17
Komuna Macukull (0625) 6022001 Mat 4626500012014 2650001 Komuna Macukull Lik. Energji elek. muaji Mars Nr.Kontr.A012019 Fat.Nr.609686007 Dt.12.04.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6025400 Mat 4410140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Shpenz. per blerje materiale ndert.elektr. & hidraulike.Fat.Nr.05,05/1,05/2 Dt.11.04.2014 Urdh. Prok. Nr.08 Dt.28.03.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Macukull (0625) 6022001 Mat 4526500012014 2650001 Komuna Macukull Lik. Energji elek. muaji Mars Nr.Kontr.A012018 Fat.Nr.609686006 Dt.12.04.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ulez (0625) 6024100 Mat 5026460012014 Komuna Ulez (2646001) Lik. Shpenz. udhetimi muaji Mars.Liste - Pagese Nr. I Pers. 5. 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6022004 Mat 4710140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Sherbim postar muaji Mars.Fat.Nr.133 Dt.31.03.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Mat (0625) 6022099 Mat 2810250252014 Zyra e Punes Mat (1025025) Lik. Sherbime te tjera (Internet) muaji Mars V.'14.Fat. Nr.05 Dt.11.04.2014 Urdh. Prok. Nr.02 Dt.18.02.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6020300 Mat 4510140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Blerje Kancelari & Mater. per funks. e paisjeve te zyres.Fat.Nr.09 Dt.03.04.2014 Urdh. Prok. Nr.07 Dt.26.03.2014. 0 2014-04-17
Dega e rezervave Mat (0625) 6022099 Mat 4110160952014 Dega e Rezervave Mat (1016095) Lik. Te tjera sherbime Fat.Ark. Nr.423 Dt.04.04.2014 Mand. Pagese 111BPCH140940010 Dt.04.04.2014.Liste - Pagese Prill.Nr. I Pers. 1. 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Burrel (0625) 6022004 Mat 4610140062014 Burgu Burrel (1014006) Lik. Sherbim postar muaji Shkurt.Fat.Nr.74 Dt.28.02.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ulez (0625) 6024100 Mat 4926460012014 Komuna Ulez (2646001) Lik. Shpenz. udhetimi muaji Shkurt.Liste - Pagese Nr. I Pers. 3. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ulez (0625) 6024100 Mat 4826460012014 Komuna Ulez (2646001) Lik. Shpenz. udhetimi muaji Janar.Liste - Pagese Nr. I Pers. 3. 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Mallakaster (0924) 6022003 Mallakaster 60 1025024 2014 1025024 PAGESE PER ALBTELEKOMIN FAT DHJETOR 2013 NGA ZYRA E PUNES MALLAKASTER 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Mallakaster (0924) 6024100 Mallakaster 431010024 2014 PAGESE PER DJETA PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fshat Ballsh (0924) 6061041 Mallakaster 73 2635001 2014 PAGESE NGA KOMUNA QENDER MALLAKASTER PER AGJENSINE TATIMORE MALLAKASTER 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Mallakaster (0924) 6061099 Mallakaster 59 1025024 2014 PAGESE PER ZYREN E PUNES MALLAKASTER ASISTENCE VKM 106 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fshat Ballsh (0924) 6022004 Mallakaster 70 2635001 2014 2635001 PAGESE NGA KOMUNA QENDER MALLAKASTER PER SHERBIM 0.3% 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Mallakaster (0924) 6022003 Mallakaster 45 1013036 2014 1013036 PAGESE PER ALBTELEKOMIN NGA D.SH.PUBLIK MALLAKASTER PER FAT DHJETOR 2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fratar (0924) 6022099 Mallakaster 61 2638001 2014 PAGESE NGA KOMUNA FRATAR MALLAKASTER PER AGJENSINE TATIMORE MALLAKASTER 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit M Madhe (3323) 6022001 M.Madhe 3810100232014.1 1010023 Dega e Thesarit (ener.elek. mars 2014 )kontrate nr.E084546 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kastrat (3323) 6061004 M.Madhe 7926270012014 2627001 Komuna Kastrat (pagese paaf.prill 2014) 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (3323) 6023100 M.Madhe 6226250012014 2625001 Komuna Qender ( bl.nafte)fature nr.serie 10922691 dt.15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Malesi e Madhe (3323) 6022001 M.Madhe 4410131012014 1013101 Spitali (en.elek. mars 2014)kontrate nr.E084530 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Koplik (3323) 6022009 M.Madhe 6021300012014 2130001-Bashkia(lik.detyrime 2013 pastrim qyteti)fature nr.09861603/606/610/614/618/622 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kastrat (3323) 6061004 M.Madhe 8026270012014 2627001 Komuna Kastrat (pagese paaf.prill 2014) 0 0000-01-01 2014-04-17
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) 6021004 Lushnje 7221290102014 ND.Pasuris publike lushnje lik fature ushqime fat.11071178,dt.19.02.2014 0 2007-01-01 2014-04-17
Komuna Remas (0922) 6025500 Lushnje 6026100012014 2610001 Kom.Remas Lu fat.6833454,dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Allkaj (0922) 6022008 Lushnje 5826050012014 2605001 Kom.Allkaj LU tatim burim keshilli,puntor me kontrat janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Karbunare (0922) 6022099 Lushnje 6926040012014 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.TATIM BURIM PER TE PUNET.ME KONTR.DHE SHPERBL.I KESHILLT.SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Karbunare (0922) 6029006 Lushnje 6926040012014 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.TATIM BURIM PER TE PUNET.ME KONTR.DHE SHPERBL.I KESHILLT.SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) 6022002 Lushnje 4110051142014 QTTB ndales uje shkurt-mars 2014 nr.350012 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) 6022004 Lushnje 4210051142014 QTTB lik fature poste mars 2014,fat,114 dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 8610280192014 1028019 PROKURORIA SA XHIROJME LIK.SHPENZ.TELEFONI PER NR.TEL.0696062676 PER PERIUDHEN MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6022001 Lushnje 9110280192014 1028019 PROKURORIA SA XHIROJME LIK.ENERGJIE FAT.NR.608871853 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Lushnje (0922) 6022002 Lushnje 6010050812014 1005081 Bordi Kullimit Lu uji nr.350002 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHISH Lushnje (0922) 6022002 Lushnje 4010180172014 DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME UJI SIPAS FATURES NR.KONTRATE 11684 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 8510280192014 1028019 PROKURORIA SA XHIROJME LIK.SHPENZ.TELEFONI FAT.NR717409078 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Remas (0922) 2313100 Lushnje 5226100012014 2610001 Kom.Remas Lu rruga S.Hela-Sravec fat.88319252,dt.29.08.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Allkaj (0922) 6029006 Lushnje 5826050012014 2605001 Kom.Allkaj LU tatim burim keshilli,puntor me kontrat janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 5910050812014 1005081 Bordi Kullimit Lu telefon nr.716833564 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) 6021099 Lushnje 3610051142014 1005114 QTTB matriale fat.02 dt.08.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Lushnje (0922) 6021099 Lushnje 1610050812014 1005081 Bordi Kullimit Lu sherbime televizive fat.nr.11 dt.15.04.2014,seria 12607224 0 0000-01-04 2014-04-17
Komuna Remas (0922) 6023200 Lushnje 6126100012014 2610001 Kom.Remas Lu pjese kembimi vaj,fat.02666759,dt.02.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Lushnje (0922) 6020100 Lushnje 2510100222014 1010022 Thesari Lu kancelaru fat.125436979 dt.04.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 4510250222014 1025022 Zyra e Punes Lu telefoni mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6022002 Lushnje 8810280192014 1028019 PROKURORIA SA XHIROJME LIK.SHPENZ.UJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Allkaj (0922) 6020100 Lushnje 5126050012014 2605001 Kom.Allkaj LU blerje materiale fat.nr.1409,dt.22.11.2013 0 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6022004 Lushnje 8710280192014 1028019 PROKURORIA SA XHIROJME LIK.SHERBIM POSTAR MUAJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Golem (0922) 6029008 Lushnje 4626020012014 K.Golem Tatim ne burim mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 2910100222014 1010022 Thesari Lu shp.telefoni nr.717408908 dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Hysgjokaj (0922) 6022008 Lushnje 4026010012014 2601001 K.Hyzgjokaj lik kontrata 157802.157803.157804.157805.157056.159070.159071.156376.154494.159212.159214 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Remas (0922) 6022001 Lushnje 5926100012014 2610001 Kom.Remas Lu energji mars 2014 F-136074-6618,F-136075-28324,F142616-3964,F146367-10415,F-- 156310-8433,F 156311-6820,F 156313-4082, F156312-11692,F 156313-3796,F159108-6652,F160595-755,F160839-1646 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Karbunare (0922) 6021099 Lushnje 5826040012014 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.BL.MATERIALE SPECIALE.SIPAS FATURES SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) 6022003 Lushnje 4010051142014 QTTB lik fature telefoni mars 2014 fat.717347396 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Lushnje (0922) 6020100 Lushnje 6110050812014 1005081 Bordi Kullimit Lu matriale ft.16 dt.14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Lushnje (0922) 6022004 Lushnje 2810100222014 1010022 Thesari Lu shp.poste nr.11522628 dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Librazhd (0821) 6023300 Librazhd 10410130762014 SPITALI LIBRAZHD,LIK DETYRIMI PER SIGURACION MJET TRANSPORTISIPAS FAT NR 55 DATE 31.03.2014FAT NR 59 DATE 11.04.2014. 0 2014-04-17
Sp. Librazhd (0821) 6022001 Librazhd 10310130762014 1013076 SPITALI LIBRAZHD,PAGESE ENERGJI ELEKTRIKE PER KONT NR EL0L210166123105 DATE 12.04.2014,FAT ME KONT EL0E200033101530 DATE 12.04.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 4662104 Librazhd 11025940012014 KOM.RRAJCE LB,SIT.PERFUNDIMTAR RIK.KANALI UJITES MULLIRI I KARADESE LAGJA E MALES 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 2313300 Librazhd 10725940012014 KOM.RRAJCE LB,KUALIDIM KANALI UJITES 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 2313300 Librazhd 10825940012014 KOM.RRAJCE LB,SUPERVIZIM PUS PER UJITJE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Sterbleve (0821) 6061003 Librazhd 53/125930012014 KOM.STEBLEVE LB,ND.EKONOMIKE PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 2313300 Librazhd 11025940012014 KOM.RRAJCE LB,SIT.PERFUNDIMTAR RIK.KANALI UJITES MULLIRI I KARADESE LAGJA E MALES 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Librazhd (0821) 6022003 Librazhd 46/110250212014 ZYRA E PUNES LIBRAZHD,LIKUJDIM DETYRIMI PER BISEDE TELEFONIKE PER FATUREN NR 717467930.DATE 31.03.2014. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 6022003 Librazhd 10525940012014 KOM.RRAJCE LB,TELEFON MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Lunik (0821) 6022001 Librazhd 7925910012014 2591001 KOMUNA LUNIK,LIKUJDIM DETYRIM PER ENERGJINE PER MUAJIN JANAR,SHKURT,MARS 2014,PER FATUREN ME NR 607351513,KODI I KLIENTIT EL0N210135136945,,KODI EL0N210135136945,FAT ME KOD EL0N210135136945. 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Rajce (0821) 6022099 Librazhd 10625940012014 KOM.RRAJCE LB,NDIHME FINANCIARE SIPAS VKK.NR.13 DATE 02.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Librazhd (0821) 6022003 Librazhd 11010130762014 SPITALI LIBRAZHD,LIKUJDIM DETYRIMI PER TELEFONPER MUAJIN MARS 2014 PER KLIENTET ME NUMRA 310001916170, 310001868095, 310001868096, 310001868099, 310001880154,310001916170. 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lezhe (2020) 6061099 Lezhe 17521270012014 BASHKIA LEZHE LIK 10% TATIM SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lezhe (2020) 2314260 Lezhe 17321270012014 BASHKIA LEZHE LIK FAT.18 DT.20.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Shenkoll (2020) 6061003 Lezhe 4425710012014 NDIHME EKONOMIKE MARS 2014 KOM SHENKOLL 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Lezhe (2020) 6020100 Lezhe 11710130212014 SPITALI LEZHE LIK FAT.14,15,16 DT.10.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kallmet I Madh (2020) 6025400 Lezhe 6025750012014 KOM KALLMET PAG FAT NR 01 DT 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lezhe (2020) 6061099 Lezhe 17421270012014 BASHKIA LEZHE PAGUAN SIPAS LIST-PAGESES 0 0000-01-01 2014-04-17
Dogana Lezhe (2020) 6022004 Lezhe 4010100952014 DOGANA LEZHE LIK FAT.231 DT.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Lezhe (2020) 6022002 Lezhe 2610180142014 SHISH LEZHE LIK FAT.MARS 2014 CONTR:119018 0 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022001 La 11425620012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE LIKUJDUAR FT NR 608871721 DT 23.03.2014 KONTRATE BU0E320006096043 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. La (2019) 6023100 La 7010130752014 KOD INST 1013075 PAGUAR FT NR 17 NR SER 11125593 DT 31.03.2014 FH NR 2 DT 31.03.2014 PV KOLAUDIMI DT 31.03.2014 UP NR 12 DT 30.03.14 KONT NR 12/16 DT 26.03.2014 0 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6061005 La 11421620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR MUAJI PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31221260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 291 DT 30.07.13 NR SER 10322396 KORRIK 2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022002 La 10825600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT TATIMORE NR 119 NR SERIE 14370513 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 10925600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR KONTRATE BU0E260098086549 FT NR 608870076 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11125600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 609685699 DT 12.04.2014KONTR BU0E260097086396 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 11621620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR NR KONT E095929 NR FT 606945012 DT 30.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11625600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 609401402DT 01.04.2014 NR KONTRATE BU0E260005097698 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11825600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 608870328 KONTRATE NR BU0E350075098697 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022001 La 11225620012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE KONTRATE BU0E320006092601 FT 608871720 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6061004 La 11421620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR MUAJI PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6061004 La 30421260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR PAGESE TETRAPLEGJIKEVE PER MUAJIN M ARS 2014 KUJDESTARET MUAJI PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31021260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 444 DT 31.10.2013 NR SER 11376699 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022003 La 10421620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR SER 717247522 DT 28.02.2014 TEL SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11325600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 609401343 KONTRATE NR BU0E260065085974 DT 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12421620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS LIKUJDUAR FT NR 608150279 DT 02.03.2014 KONTRATE BU0E087516 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6061004 La 30121260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR PAGESA E PERSONAVE TE VERBER KOMP ENERGJIE KOMP TEL PER MUJAIN PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6022002 La 3410290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN PAGUAR NR FT NR 11376817, NR 23 DT 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6023100 La 3210290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN PAGUAR KARBURANT UP NR 3 DT 02.04.2014 FTESE PER OFERTE DT 03.04.2014 FT NR 57 DT 08.04.2014 NR SER 12203357 0 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6001003 La 4110290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN LISTEPGESA PER MARK PRENGA URDHERI I KRYETARIT NR 234 DT 07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6001001 La 4110290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN LISTEPGESA PER MARK PRENGA URDHERI I KRYETARIT NR 234 DT 07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 30821260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 354 dt 30.08.2013 nr ser 10322359 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022009 La 31821260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR SITUAC MUAJI JANAR FT NR DT 31.01.2014 FT TATIMORE 00302216 SHTESE KONT DT 05.11.2013 NR PROT 1326/2 DT 05.11.2013 0 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022003 La 11421620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR 717079259 DT 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022004 La 10725620012014 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR FT NR 24 DT 31.01.2014 SERI NR 11510124 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022004 La 109256200012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR FT NR FT NR 85 NR SER 12589735 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022009 La 24921260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR DIF SITUAC MUAJI DHJETOR FT NR 4 DT 31.12.2013. NR SER 84602754 KONT SHTESE DT 09.10.2013 0 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12321620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS LIKUJDUAR KIONTRATE E096061 FTA NR 608152493 DT 02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6022003 La 3610290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN PAGUAR NR KLIENTI 310001925145, 310001871779 NR TEL 2251,4411,4186 NR FT 717247532, NR FT 71735486 DT 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31621260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 399 DT 30.09.2013 NR SER 11376654 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31721260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 466 DT 31.10.2013 NR SER 11376701 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022004 La 10825620012014 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR TF NR 56 DT 26.02.2014 NR SERIE 12589706 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11225600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 608992347 DT 27.03.2014 KONTRATE BU0E 260073086866 DT 27.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 11521620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR NR KONT E094786 NR FT 607352668 DT 13.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 11921620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS NR KONTRATES E094786 NR FAT 608512241 DT 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12021620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUARKONTR E095929 FAT 607822414 DT 24.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. La (2019) 6022001 La 8610130752014 1013075 KOD INST 1013075 PAGUAR SHPENZIME ENERGJIE NR KONT BUOE260042084842 LIK FT NR 609682427 DT 12.04.2014 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6061004 La 110256200012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR INVALID PUNE PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6022004 La 3510290262014 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN PAGUAR POSTA JANAR LIK FT NR 1 DT 31.01.2014 NR SER 11510201 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Lac (2019) 6022001 La 3710290262014 1029026 KOD INST 1029026 GJYKATA KURBIN PAGUAR FT NR 60695439 DT 30.01.2014 MUAJI JANAR 2014 KOD KLIENTI BUOE260035094460 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31121260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 269 DT 28.06.2013 NR SER 10322374 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31521260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 445 DT 31.10.2013 NR SER 11376700 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 30521260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR UJI FT NR 245 DT 28.06.2013 NR SER 08595948 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022004 La 11321620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR 54 DT 28.02.2014 NR SER 12589704 MUAJI SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11425600012014 2560001 Komuna Milot paguar ft nr 608870077 dt 23.03.2014 kontr BU0E2601200944425 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11725600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 608870371 DT 16.04.2014 NR KONTR 260017095058 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 11821620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR NR KONT E094501 NR FT 607352667 DT 13.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12521620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS LIKUJD FT NR 608512240 DT 07.03.2014 KONTRATE E094501 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022001 La 11525620012014 2562001 KOMUNA FUSHKUQE PAGUAR FT NR 608870260 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022001 La 11625620012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR KONTRATE BU0E320023098866 FT NR 608870259 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6061004 La 111256200012014 2562001 KOMUNA FUSH KUQE PAGUAR PAGESE PAAFTESIE PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022003 La 10521620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR 717283334 DT 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11525600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 608870370370 DT 23.03.2014 KONTRATE BU0E260009082785 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12121620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR 607824607 DT 24.02.2014 NR KONTR E095963 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022009 La 12025600012014 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 03 NR 09767710 DT 31.03.2014 UP NR 9/2 DT 25.07.2013 KONTRATE RD 28.08.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 30621260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 289 DT 30.07.2013 NR SER 10322394 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6021099 La 11421620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR 717079259 DT 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6061099 La 25721260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR NDIHME FINNACIARE V.K.B NR 16 DT 18.03.2014 KONF VENDIMI NR 615/3 DT 21.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022004 La 11221620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR 22 DT 31.01.2014 NR SER 11510222 JANAR 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022001 La 11025600012014 2560001 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR BU0E260096086215 NR FT 609682441 DT 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 11721620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR NR KONT E095963 NT FT 606949329 DT 30.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Fushe Kuqe (2019) 6022001 La 11325620012014 2562001 KOMUNA FUSH- KUQE LIKUJDUAR KONTRATE BU0E320023091703 DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Milot (2019) 6022009 La 11925600012014 KOMUNA MILOT PAGUAR FT NR 02 NR 09767709 DT 28.02.2014 UP NR 9/2 DT 25.07.2013 KONTRATA DT 28.08.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31321260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 355 DT 30.08.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 31421260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 398 DT 30.09.2013 NR SER 11376653 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Lac (2019) 6022002 La 30921260012014 KOD INST 2126001 BASHKIA LAC PAGUAR FT NR 397 DT 397 DT 30.09.2013 NR SER 11376652 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6021099 La 10521620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR 717283334 DT 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022003 La 11521620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR SER 717043393 DT 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Mamuras (2019) 6022001 La 12221620012014 2162001 BASHKIA MAMURRAS PAGUIAR KONTRATE NE E088621 NR FT 608509300 DT 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Perondi (0217) 6029006 Kuove 19825300012014 tatim page keshilltaresh komuna perondi kod.2530001 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kucove (0217) 2318100 Kuove 11810130742014 shpenzime per paisje orendi spitali kucove kod.1013074 fat.7004473 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kucove (0217) 2314170 Kuove 11910130742014 shpenzime per paisje spitali kucove kod.1013074 fat.1122381 0 2014-04-17
Sp. Kucove (0217) 2318400 Kuove 11710130742014 shpenzime per paisje spitali kucove kod.1013074 fat.7008211 0 0000-01-01 2014-04-17
Nd-ja Komunale Banesa (0217) 6022003 Kuove 7521240042014 shpenz.per telefon mars 2014 ndermarja komunale kod.2124004 fat.717474924 nr.klien.310001884188 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kozare (0217) 6021004 Kuove 17225310012014 shpenzime per trajtim futbollisteve komuna kozare kod.2531001 fat.7083053 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kozare (0217) 6029006 Kuove 19225310012014 tatim page i keshilltarve komuna kozare kod.2531001 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Perondi (0217) 6061004 Kuove 19925300012014 pagese paaftesie e muajit prill 2014 komuna perondi kod.2530001 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kukes (1818) 6024100 Kukes 10920180012014 2018001 dieta shkurt-mars-2014 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Surroj (1818) 6023100 Kukes 4525490012014 2549001 Komuna Surroj karburant faturaNr96 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022001 Kukes 6610050182014 1005018 Drejt Bujq energj elektDega Kukes K137710 muaji mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6001005 Kukes 2625420012014 2542001 paga muaji mars-2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kukes (1818) 6020400 Kukes 9420180012014 bl programi(financa5) ft206dt27.02.2014 S1327460 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Prefektura e qarkut Kukes (1818) 6022003 Kukes 8010160682014 1016068 shp tel Dega Kukes fat717305562dt28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Surroj (1818) 6020200 Kukes 4625490012014 2549001 Komuna Surroj dru zjarri fat nr 6 dt 14.04.2014 0 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6001003 Kukes 2625420012014 2542001 paga muaji mars-2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6001001 Kukes 2625420012014 2542001 paga muaji mars-2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kukes (1818) 6022008 Kukes 10820180012014 sig ndertese ft2dt01.04.2014 S88306931 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022002 Kukes 6310050182014 1005018 Drejt Bujq shp postare fat 125 dt28.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6061004 Kukes 2825420012014 nd ekonom VK 3,4dt04.04.2014Sh-mars2014,invalide mars-prill2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kukes (1818) 6022010 Kukes 10720180012014 sherbim interneti ft228dt01.04.2014 S7114118 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022001 Kukes 6510050182014 1005018 Drejt Bujq energj elektDega Tropoj T100342 fat 25.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prefektura e qarkut Kukes (1818) 6027400 Kukes 87110160682014 1016068 bordoroja vendimi gjygjesor Nr 14 dt 05.04.2014 bordoroja 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6061003 Kukes 2825420012014 nd ekonom VK 3,4dt04.04.2014Sh-mars2014,invalide mars-prill2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6029006 Kukes 2725420012014 2542001 keshilltare muaji mars-2014 Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022001 Kukes 6410050182014 1005018 Drejt Bujq energj elektDega Has H 115907 fat 609401958 dt21.02.2014-23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022011 Kukes 6710050182014 1005018 Drejt Bujq paga bordoroja tranjim punonjesish mars-prill2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6022003 Kukes 6910050182014 1005018 Drejt Bujq shp postare fat 4361 dt 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6024100 Kukes 7010050182014 1005018 Drejt Bujq paga personeli muaji shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Malzi (1818) 6023100 Kukes 4125400012014 karburant ft284 dt19.02.2014 S13280284 Malzi Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Kukes (1818) 6021008 Kukes 6810050182014 1005018 Drejt Bujq bordoroja martikullimi muaji mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Surroj (1818) 6022004 Kukes 4725490012014 2549001 Komuna Surroj sherbim postar fat726 dt 30.11.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kukes (1818) 6021099 Kukes 10620180012014 bl materiale ft446d t07.04.2014 S07758767 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Ujemisht (1818) 6022004 Kukes 2925420012014 tarife sherbimi per nd ekonom,invalide Ujmisht Kukes 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6022003 Kruje 3910250162014 ZYRA E PUNES KRUJE LIK I FATURES ME NR 716981211 JANAR 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6027400 Kruje 4410250162014 ZYRA E PUNES KRUJE LIK I VENDIMIN GJYQESOR ME NR 164 PJESOR SIPAS GRAFIKUT TE RENE DAKORT NGA PALET 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6022004 Kruje 4310250162014 ZYRA EPUNES KRUJE LIK I FATURES ME NR 11511292 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kruje (0716) 6023100 Kruje 10710130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 218 DT 19.03.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Kruje (0716) 6021099 Kruje 6310051122014 sa lik fat nr 10805650 dt 10.04.2014 nga qttb f kruje 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Kruje (0716) 6022001 Kruje 6210051122014 1005112 sa lik fat nr 608288982 dt 6.03.2014 nga qttb f kruje me nr kont h60112 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6022004 Kruje 4110250162014 ZYRA EPUNES KRUJE LIK I FATURES ME NR 11511324 JANAR 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Burgu Kruje (0716) 6001001 Kruje 7310140042014 IEVP KRUJE TATIM PAGE I MUAJT SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 6022001 Kruje 4010130322014 1013032 DSHP KRUJE LIK I FATURES ME NR 609399365 ME NR KONTRATE M72092 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6022004 Kruje 4210250162014 ZYRA EPUNES KRUJE LIK I FATURES ME NR 11511260 SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Kruje (0716) 6022003 Kruje 4010250162014 ZYRA EPUNES KRUJE LIK I FATURES ME NR 717389206 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kruje (0716) 6022008 Kruje 10510130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 41 DT 28.02.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kruje (0716) 6022008 Kruje 10410130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 08 DT 31.01.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kruje (0716) 6023100 Kruje 10610130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 09 DT 07.01.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Sp. Kruje (0716) 6022009 Kruje 10910130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 05 DT 23.01.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Klubi Skenderbeu (1515) 6024100 Kore 9821220092014 K SHUMESPORTESH 2122009 DIETA ATLETIKA 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti Korce (1515) 6021007 Kore 13210110462014 "UNIVERSITETI ""FAN S.NOLI""KORCE PUBLIKIME LIK FAT NR.11 DT.15.03.14" 0 2014-04-17
Gjykata e Apelit Korce (1515) 6023900 Kore 4510290052014 1029005 GJYKATA E APELIT KORCE FAT.83KO KONTROLL TEKNIK MJETI 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Korce (1515) 6029008 Kore 5910050722014 BORDI I KULLIMIT KORCE GJOBE & INTERES PER PAGESE TE VONUAR SIG.SHENDETSOR 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515) 6780100 Kore 110100552014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE RIMBURSIM TVSH TE PRAPAMBETURA NGA VITET E KALUARA 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Korce (1515) 6022001 Kore 321220012014 2122001 BASHKIA KORCE KL KR0A060035028920,KR0A060035028907,KR0A110006028872,KR0A060247028805,KR0A060109028783,KR0A060035028919 ENERGJI MARS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pustec (1515) 6021099 Kore 6124990012014 KOMUNA PUSTEC BLERJE MATERIALE FAT.71 DT 29.07.2011 0 0000-01-01 2014-04-17
Mirembajtja Rruge Rurale (1515) 6022001 Kore 6220150132014 2015013 ND.MIREMBAJTJES SE RRUGEVE RURALE KORCE ENERGJI MARS KR0A060118028773 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Korce (1515) 6022001 Kore 5510050722014 1005072 BORDI I KULLIMIT KORCE ENERGJI MARS KOD KLIENTI KR1A010081003994,KR0A060118028774 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Korce (1515) 6022001 Kore 5310290052014 1029005 GJYKATA E APELIT KORCE KOD KL.KR0A060444028836 ENERGJI MARS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Qender (1515) 6020500 Kore 8125090012014 2509001 KOMUNA QENDER KORCE BLERJE DOKUMENTACIONI SPECIFIK FAT NR.95 DT.11.04.2014 0 2014-04-17
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515) 6780100 Kore 510100552014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE RIMBURSIM TVSH TE PRAPAMBETURA NGA VITET E KALUARA 0 2014-04-17
Universiteti Korce (1515) 6021099 Kore 13410110462014 "UNIVERSITETI ""FAN S.NOLI""KORCE BLERJE MAT SPECIALE LIK FAT NR.423 DT.03.04.14" 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Korce (1515) 6022002 Kore 121220012014 BASHKIA KORCE KL 751729 UJE MARS FAT DT 05.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qendra e Zhvillimit Korce (1515) 6021004 Kore 5521220182014 Q REZIDENCIALE FAT 19 DT 2.04.2014 USHQIME 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Korce (1515) 6023300 Kore 4610290052014 GJYKATA E APELIT KORCE FAT. 112121653 SIGURACION MJETE TRANSPORTI 0 0000-01-01 2014-04-17
Universiteti Korce (1515) 6022002 Kore 13010110462014 "UNIVERSITETI ""FAN S.NOLI""KORCE LIKUIDIM UJE KLIENTI NR.750541;750589;750147;750198 DT.05.04.14" 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e Apelit Korce (1515) 6022003 Kore 4710290052014 GJYKATA E APELIT KORCE FAT.717457381, NR.KL 310001793477 TELEFON MARS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pustec (1515) 6022003 Kore 7024990012014 KOMUNA PUSTEC TELEFON MUAJI MARS NR.KLIENTI 310001965059 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kore (1515) 6022001 Kore 9120150012014 2015001 K QARKUT KL KR0A060021028834 ENERGJI MARS FAT 609401846 DT 1.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Vithkuq (1515) 6022004 Kore 5324980012014 KOMUNA VITHKUQ SA XHIRUAR 0.4% PER SHERBIMIN POSTAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Maliq (1515) 6022003 Kore 7321680012014 BASHKIA MALIQ PAGESE TELEFONI MARS GEZIM TOPCIU KODI I ABONENTIT C1007236 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515) 6780100 Kore 810100552014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE RIMBURSIM TVSH TE PRAPAMBETURA NGA VITET E KALUARA 0 2014-04-17
Universiteti Korce (1515) 6022003 Kore 13610110462014 "UNIVERSITETI ""FAN S.NOLI""KORCE TELEFON KLIENTI NR.110000003912 DT.31.03.2014" 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Korce (1515) 6001005 Kore 4110250542014 DREJTORIA RAJ SHERBIMIT SOCIAL KORCE TATIM BURIM 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Libonik (1515) 6061004 Kore 9725020012014 2502001 KOMUNA LIBONIK PAGESE PAAFTESIE PRILL 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Voskop (1515) 6020200 Kore 6925060012014 KOMUNA VOSKOP FAT.1 BLERJE DRU ZJARRI 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pustec (1515) 6029006 Kore 7824990012014 KOMUNA PUSTEC TATIM NE BURIM KESHILLTARET 0 0000-01-01 2014-04-17
Bordi i Kullimit Korce (1515) 6022002 Kore 5610050722014 BORDI I KULLIMIT KORCE UJE MUAJI MARS NR.KLIENTI 751362 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515) 6780100 Kore 210100552014 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE RIMBURSIM TVSH TE PRAPAMBETURA NGA VITET E KALUARA 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Korce (1515) 6022001 Kore 221220012014 2122001 BASHKIA KORCE KL KR0A060095028800,KR0A060459028912,KR0A060102028807,KR0A060102028803,KR0A060095028801,KR0A060460121857 ENERGJI MARS 0 0000-01-01 2014-04-17
Klubi I Futbollit (1515) 6022002 Kore 4621220082014 K FUTBOLLIT KL 750156 UJE MARS FAT 3136414 DT 05.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Kore (1515) 6022001 Kore 9220150012014 2015001 K QARKUT KL KR0A060021028834 ENERGJI MARS FAT 609401846 DT 1.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pustec (1515) 6029006 Kore 7724990012014 KOMUNA PUSTEC (2499001) KESHILLTARET MUAJI MARS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6023200 Kavaje 6510160382014 RENDI LIKUJDIM FAT NR 3 DT 8.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kavaja (3513) 6023900 Kavaje 16821180012014 BASHKIJA KJ LIKUIDIM TRANSPORT HANDIKAPATESH FAT 44 DT 31.01.2014 KONTRATE DT 17.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Rogozhine (3513) 2302100 Kavaje 13621190012014 BASHKIA RROGOZHINE LIKUJDIM PJESOR I FATURES NR 36 DT 26.12.2012 TE KONTRATES NR 206 DT 26.3.2012 PER HARTIM TE PLANIT URBANISTIK 0 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6022004 Kavaje 6310160382014 RENDI POSTE LIKUJDIM FAT NR 115 DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6001006 Kavaje 5910160382014 RENDI ORE NATE SIPAS BORDEROS MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 6610280112014 PROKUROT=RIA LIKUIDIM SHERBIM TELEFONI FAT 119544754 DT 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Synej (3513) 6061003 Kavaje 6724740012014 KOMUNA SYNEJ NDIHME EKONOMIKE PER MUAJIN MARS SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6023200 Kavaje 6710160382014 RENDI LIKUJDIM FAT NR 30 DT 28.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Golem (3513) 6022099 Kavaje 11624750012014 KOMUNA GOLEM LIKUJDIM FAT NR 3 DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kavaja (3513) 2314130 Kavaje 18421180012014 BASHKIJA KJ LIKUIDIM NDRICIM UNAZES FAT 28 DT 08.10.2013, FAT 33 DT 20.11.2013 KONTRATE 758/3 DT 03.09.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6022002 Kavaje 6410160382014 RENDI UJE LIKUJDIM FAT NR 1604165 DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6001006 Kavaje 6110160382014 RENDI ORE NATE SIPAS BORDEROS MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6001006 Kavaje 6010160382014 RENDI ORE NATE SIPAS BORDEROS MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Kavaje (3513) 6020100 Kavaje 3710290212014 GJYKATA LIKUIDIM FAT 432 DT 12.04.2014 KANCELARI 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Rogozhine (3513) 6022099 Kavaje 13421190012014 BASHKIA RROGOZHINE TATIM NE BURIM PER MUAJIN MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Helmes (3513) 6022002 Kavaje 4024720012014 KOMUNA HELMAS LIKUJDIM FAT UJI KONTRATE 47982.47984.47985.47986.47987.47988.47990.47991 DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gose (3513) 6022009 Kavaje 4724770012014 KOMUNA GOSE LIKUIDIM SHERBIM PASTRIMI FAT 22 DT 04.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Gose (3513) 6061099 Kavaje 4624770012014 KOMUNA GOSE SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Synej (3513) 6061003 Kavaje 6624740012014 KOMUNA SYNEJ NDIHME EKONOMIKE PER MUAJIN MARS SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Lekaj (3513) 6022003 Kavaje 7624700012014 KOMUNA LEKAJ LIKUIDIM TELEFON ME KONTRATE FAT 11793090552 DT 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Rogozhine (3513) 6022099 Kavaje 13521190012014 BASHKIA RROGOZHINE TATIM NE BURIM PER MUAJIN MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kavaja (3513) 4662104 Kavaje 18421180012014 BASHKIJA KJ LIKUIDIM NDRICIM UNAZES FAT 28 DT 08.10.2013, FAT 33 DT 20.11.2013 KONTRATE 758/3 DT 03.09.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 3210100132014 THESARI LIKUIDIM TELEFON FAT 717389696 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 3810290212014 GJYKATA LIKUIDIM FAT 717427625 DT 31.03.2014 TELEFON 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 3610290212014 GJYKATA LIKUIDIM FAT 9649173,9643773 DT 01.04.2014 TELEFON ME KONTRATE 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Rogozhine (3513) 6040009 Kavaje 13421190012014 BASHKIA RROGOZHINE TATIM NE BURIM PER MUAJIN MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kavaja (3513) 6021004 Kavaje 16321180012014 BASHKIJA KJ LIKUIDIM USHQIME PER KOPSHTE E CERDHE FAT 34 DT 31.01.2014 KONTRATE SHTESE 223/6 DT 31.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6001006 Kavaje 6210160382014 RENDI ORE NATE SIPAS BORDEROS MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6022002 Kavaje 6610160382014 RENDI UJE LIKUJDIM FAT NR 34DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6025200 Kavaje 6810160382014 RENDI LIKUJDIM FAT NR 24 DT 17.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6025600 Kavaje 6510160382014 RENDI LIKUJDIM FAT NR 3 DT 8.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 6510280112014 PROKUROT=RIA LIKUIDIM SHERBIM TELEFONI FAT 717427445 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) 6022001 Kavaje 6710280112014 1028011 PROKURORIALIKUIDIM ENERGJI FAT 609399531 DT 01.04.2014 KODI 8478 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Helmes (3513) 6040009 Kavaje 3924720012014 KOMUNA HELMAS TATIM PAGE PER KESHILLTARE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Kavaja (3513) 4662214 Kavaje 18521180012014 BASHKIJA KJ LIKUIDIM GARANCI PUNIMESH E VITIT 2009 RRUGA TALLUSHVE DHE HYKAJVE 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Rogozhine (3513) 6025300 Kavaje 137 21190012014 BASHKIA RROGOZHINE FATURE NR 27 DATE 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22321140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.94524449 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23021140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.113313189 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24221140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.134749005 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24421140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.137613415 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 20821140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.44834328 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 20521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.44797704 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21921140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63449766 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Gramsh (0810) 6022002 Gramsh 6410250102014 Sa paguar fat.nr.82 dt:31.03.2014 nga Zyra e Punesimit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23821140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.129478610 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25121140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.602878703 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.608964572 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5224310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220071153986,EL0M220018155307,EL0M220077152612,EL0M220071152406 nr.fat.604645023,604645012,604645025,604645022 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5524310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220071153986,EL0M220071152406,EL0M220072151671 nr.fat.605937535,605937534,605937537 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5624310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220018155307,EL0M220077152612 nr.fat.606186543,606186534 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 5724320012014 2432001 Kontrata nr,EL0M220091154507,EL0M220102153201 nr.fat.607351761,607351756 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) 6022003 Gramsh 5110130282014 Sa paguar shpenzime telefoni fat.nr.28.02.2014 nga D.Sh.Publik Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23121140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.114490065 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.126308668 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23921140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.130652265 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24121140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.133709998 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24821140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.141605790 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5724310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220043150471 nr.fat.604053629 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6029006 Gramsh 4924310012014 2431001 Tatim keshilltar,kryepleq muaj janar,shkurt,mars 2014 Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 20721140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.44809879 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21121140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.62850951 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21221140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.62925468 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22821140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.108142807 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Gramsh (0810) 6027400 Gramsh 6510250102014 1025010 Vend gjyqesor nr.165 dt:23.07.2007 nga Zyra Punesimit Gramsh 0 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24321140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.135819287 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.138199315 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.139481693 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5324310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220073151773,EL0M220073151771,EL0M220073151776,EL0M220078152454,EL0M220073151772 nr.fat.605066553,605066556,605066552,605066557,605066555 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 5624320012014 2432001 Kontrata nr,EL0M220098153072,EL0M220095154856 nr.fat606948232,606948231 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5824310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220055153898 nr.fat.604297385 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5924310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220072151671 nr.fat.604516846 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 20621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.44824712 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 20921140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.62691866 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63212176 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21821140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63403870 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5424310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220073151776,EL0M220073151771,EL0M220073151773,EL0M220073151772,EL0M220078152454 nr.fat.603877296,603877299,603877301,603877298,603877304 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22121140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.92349893 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22421140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.95587155 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22721140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.106137789 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.127287031 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24021140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.132667586 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24921140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.142720183 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.607711372 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 5824320012014 2432001 Kontrata nr.EL0M220098153072,EL0M220095154856,EL0M220091154507 nr.fat.608151959,608151956,608151953 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6029006 Gramsh 5024310012014 2431001 Keshilltar,kryepleq muaj janar,shkurt,mars 2014 Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21021140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.62772046 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22521140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.96527221 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.105736490 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23421140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.117764284 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23721140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.128418652 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25021140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.601799849 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25321140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.605321582 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 6124320012014 2432001 Kontrata nr.EL0M220098153072,EL0M220095154856,EL0M220091154507, nr.fat.609400780,609400779,609400775 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21421140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63104531 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21621140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63307739 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21721140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63364324 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22221140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.93189169 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra Arsimore Gramsh (0810) 6022010 Gramsh 8010111002014 Sa paguar fat.nr.19 dt:10.04.2014 nga Zyra Arsimore Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) 6023100 Gramsh 5210130282014 Sa paguar fat.nr.206 dt:12.03.2014 nga D.SH.Publik Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Zyra e Punes Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 6310250102014 1025010 Kontrata nr.EL0G220004140440 nr.fat.608993078 nga Zyra e Punesimit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22921140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.112177403 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23221140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.115599149 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 23321140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.116623990 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 24721140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.140366755 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25221140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.6040195160 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 25421140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.606635738 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kodovjak (0810) 6022001 Gramsh 5124310012014 2431001 Kontrta nr.EL0M220043150471 nr.fat.604949518 nga Komuna Kodovjat 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Skenderbeg (0810) 6022001 Gramsh 5524330012014 2433001 Kontrata nr.EL0M220045150528,EL0M220089152119,EL0M220089152115 nr.fat.608871561,608871516,608871513 nga Komuna Skenderbegas 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 5924320012014 2432001 Kontrata nr.EL0M220102153201, nr.fat.608511506 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Kukur (0810) 6022001 Gramsh 6024320012014 2432001 Kontrata nr.EL0M220102153199, nr.fat.608871521 nga Komuna Kukur 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 21321140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.63044201 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 22021140012014 2114001 Kontrata nr.EL0G220122141493 nr.fat.91138427 nga Bashkia Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14110060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5480 miremb ruga LEVAN/DAMES, LEVAN/VLORE, NR SERISE 04280606, 04280607 DT 11/03.2014 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 15010060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5480 miremb ruga LEVAN/DAMES, LEVAN/VLORE, NR SERISE 04280615,04280614 DT 07/04/2014, SIT NR 9 FAT 212,213 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14610060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5477 miremb URA PLIRZE COROVODE KONTRATE 06.05.2011 FAT 3 DT 03.04.2014 SERIE 13738003 0 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 4510120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER UJE SHKURT 2014 FAT NR 39 DT 26.02.2014 NR SER 13251538 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3710120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER ENERGJI MARS 2014 KONTR L44948 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3910120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER ENERGJI SHKURT 2014 KONTR L44702 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 4810120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTERTELEFON SHKURT 2014 NR TEL 93155 0 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6061099 Gjirokaster 9710160282014 1016028 KOMIS POLICISE FOND TERHEQ ME EK NR 0000287 DT 16.04.2014 NGA ESMERALDA VEIZI 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6025200 Gjirokaster 8410160282014 1016028 KOMIS POLICISE MATERIALE DHE MIREMBAJTJE FAT NR19 20 21 DT 05.03.2014 NR SER 11873446 445-444 UP NR 13 14 18 DT 03.03.2014 PV NJOFT FITUES RAP PERMB 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 4710280102014 1028010 PROK RRETHI GJIROKASTER ENERGJI KONTR K036515 (72440.80 DHE 69635.20) 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 4610280102014 1028010 PROK RRETHI GJIROKASTER POSTA MARS 2014 FAT NR 50 DT 31.03.2014 NR SER 08744478 0 0000-01-01 2014-04-17
Qarku Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 10420110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENERGJI KONTR L45350 (7861+12716) 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepo (1111) 6029006 Gjirokaster 2924500012014 2450001 KOMUNA CEPO keshilltaret dhe kryepleqte shkurt mars 2014, liste pagese 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6020100 Gjirokaster 5924530012014 2453001 KOMUNA VRISERA KANCELARI DHE BLERJE EKRANI, UP NR 5 DT 14.03.2014, SERIA11344828, 11344829 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 6022099 Gjirokaster 8521160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE ABONIM FLET ZYRTARE FAT NR 9 DT 7.4.2014 NR SER 11516613 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13210060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER PUNIME EMERGJENTE GJIROKASTER/TEPELENE, KONTRATE 21/11/2013 SERIA 03656361U BL 5435 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13710060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5473 miremb ruga Q.GJASHTE/JORGUCAT , PALAS/BORSH, FATURA NR 25,21 DT 01/04/2014, SERIA 12907320, 12907316, KONTRATE 01/06/2013 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13910060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5473 miremb ruga SARANDE/BUTRINT/PLLAKE/CUKE , BORSH/SARANDE, KONTRATE 01/06/2013, KONTRATE 15/06/2013, FAT 23,22, DT 01/04/2014, SERIA12907318,12907317 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 4410120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER TELEFON SHKURT 2014 NR 084269001 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6020100 Gjirokaster 8510160282014 1016028 KOMIS POLICISE KANCELARI FAT NR 29 DT 21.03.2014 NR SER 13729064 UP NR 26 DT 17.03.2014 FH FTES OFERT PV VLER PERF 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6023200 Gjirokaster 9010160282014 1016028 KOMIS POLICISE PJESE KEMBIMI FAT NR 47 DT 26.03.2014 NR SER 02337747 UP NR 20 DT 3.3.2014 FTES OFERTE VLERS PERF 0 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 6020500 Gjirokaster 4310280102014 1028010 PROK RRETHI GJIROKASTER SHTYPSHKRIME FAT NR 112 NR SER 11238452 DT 16.01.2014 VLERES PERFUND FTES OFERTE UP NR 1 DT 9.1.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6029003 Gjirokaster 6310290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER AVOKAT KRYESISHT FAT 23-29 ME NR SER 06303643-649 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Futbollit (1111) 6022001 Gjirokaster 4321150102014 2115010 FEDERATA E FUTBOLLIT, ENERGJI ELEKTRIKE mars 2014 NR FAT 609401641/609400390 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Antigone (1111) 6022001 Gjirokaster 4524480012014 2448001 KOM.ANTIGONE GJIROKASTER KONTRATE L44532 KAMATE DHE PRINCIPAL I PRAPAMBETUR 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pogon (1111) 6022003 Gjirokaster 384540012014 KOMUNA POGON 2454001, PAGESE TEL SHKURT 2014 FATURA NR 117787845 TEL 0692086614 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 6022003 Gjirokaster 8621160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE TELEFON NR KL 310001916725 NR 088122091 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3310050112014 1005011 DRBU GJIROKASTER 1005011 ENERGJI ELEKTRIKE , fatura janar 2014, nr 607353085 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6027400 Gjirokaster 12210060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER SHLYERJE DETYRIMI PER VIKTOR BILISHTEN SIPAS GRAFIKUT, URDHER EKZEKUTIMI NR 321-014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 4310120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER POSTA MARS 2014 FAT NR 49 DT 31.03.2014 NR SER 11516558 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 3810130082014 1013008 DREJT E SHERBIMIT PARESOR GJIROKASTER UJE MARS 2014 FAT NR 8881 NR SER 118710859 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3910130082014 1013008 DREJT E SHERBIMIT PARESOR GJIROKASTER ENERGJI MARS 2014 KONTR K35567 K35720 K36275 PER 7508.80 DHE 42839.20 DHE 76372 LEKE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6025800 Gjirokaster 8410160282014 1016028 KOMIS POLICISE MATERIALE DHE MIREMBAJTJE FAT NR19 20 21 DT 05.03.2014 NR SER 11873446 445-444 UP NR 13 14 18 DT 03.03.2014 PV NJOFT FITUES RAP PERMB 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6020900 Gjirokaster 8410160282014 1016028 KOMIS POLICISE MATERIALE DHE MIREMBAJTJE FAT NR19 20 21 DT 05.03.2014 NR SER 11873446 445-444 UP NR 13 14 18 DT 03.03.2014 PV NJOFT FITUES RAP PERMB 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6025500 Gjirokaster 8810160282014 1016028 KOMIS POLICISE MIREMB MJETE TRANSPORTI FAT NR 19 DERI NE 24 DT 14.03.2014 NR SER 6997719-20-21-22-23-24 KONTR SHTESE NR 479 DT 05.02.2014 KONTR SHTESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Instat rrethi Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3210500122014 1050012 SATISTIKA GJIROKASTER TELEFON PERMET NR 081322476 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14010060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5468 miremb URA PLIRZE BERAT KONTATE 29.06.2011 FAT 32 DT 14.03.2014 SERIA 10378682 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 3510120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER TELEFON MARS 2014 NR 084262441 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 4110120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER ENERGJI SHKURT 2014 KONTR L45651 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3410180102014 1018010 SH.I.SH ENERGJI KONTR L45547 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) 6025500 Gjirokaster 3010180102014 1018010 SH.I.SH MIREMB GJENERATOR FAT NR 37 DT 2.4.2014 NR SER 6997737 PV 2 DHE 5 UP NR 2 DT 02.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 4410280102014 1028010 PROK RRETHI GJIROKASTER UJE MARS 2014 FAT NR 8891 NR SER 118710869 KONTR 46025 0 0000-01-01 2014-04-17
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 4510280102014 1028010 PROK RRETHI GJIROKASTER TELEFON CEL MARS 2014 NR RREGJ 2218472750 1.3-31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6020100 Gjirokaster 5010290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER SHTYPSHKRIME FAT NR 165 DT 25.03.2014 NR SER 13137712 UP NR 35 DT 12.03.2014 FTES OFERTE NJOFT FITUES 0 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6023100 Gjirokaster 5724530012014 2453001 KOMUNA VRISERA KARBURANT, FH NR 9 DT 07/04/2014, FATURA NR 111 SERIA 13255186 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 2318600 Gjirokaster 8221160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE BLERJE PAISJE FAT NR 50 DT 4.4.2014 UP NR 21 DT 01.04.2014 FTES OFERT VLERES PERFUND 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14310060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5471 miremb FIER VLORE URA E GAJDARIT /MUZINE/DELVINE KO0NTE01.07.2013 FATURA 35/36 SERIA11903485/11903486 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13510060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER SUPERVIZION AKSI COROVOD URA E PLIRZES, BERAT URA E PLIRZEWS KONTA 06.05.2011 FAT 16 SERAI 08144414, 08144415 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 3710100112014 1010011 DEGA E THESARIT GJIROKASTER PAGESe tel mars 2014 fatura nr 717437766,717480125 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) 6001005 Gjirokaster 10110110112014 1011011 DAR GJIROKASTER SEKUESTRO PER ESMERALDA ZHUPAJ 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 4610120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER UJE MARS 2014 FAT NR 46039 NR SER 118710883 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6001005 Gjirokaster 5424530012014 2453001 KOMUNA VRISERA PAGAT MARS 2014 gj.civile 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6001001 Gjirokaster 5424530012014 2453001 KOMUNA VRISERA PAGAT MARS 2014 gj.civile 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pogon (1111) 6001003 Gjirokaster 374540012014 KOMUNA POGON 2454001, GJ.CIVILE PAGAT MARS 2014, LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6023900 Gjirokaster 8910160282014 1016028 KOMIS POLICISE SHP TRANSPORTI FAT DT 27.03.2014 NR SER 12980473 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Cepo (1111) 6061004 Gjirokaster 2824500012014 2450001 KOMUNA CEPO PAAFTESIA mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 6710290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER TELEFON NRR RREGJISTR ABONENTI 22262679350 NR SER 119544547 PERIDHA 01.03-31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 6510290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER DIETA 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Antigone (1111) 6029006 Gjirokaster 4424480012014 2448001 KOM.ANTIGONE GJIROKASTER TATIM BURIM KESHILLTAREVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Picar (1111) 6020100 Gjirokaster 5124510012014 2451001 KOM.PICAR GJIROKASTER KANCELARI FAT NR 42 43 DT 27.03.2014 NR SER 13732054-55 UP NR 3 DT 17.03.2014 VLERES PERF 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 2318600 Gjirokaster 5924530012014 2453001 KOMUNA VRISERA KANCELARI DHE BLERJE EKRANI, UP NR 5 DT 14.03.2014, SERIA11344828, 11344829 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 142310060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMB RUTINE TEPELENE DOREZ URA E LEKRIT PERMET NR KONT 01.07.2013 NR FAT 45/47 DT 08.04.2014 NR SERIE 838363034/83836032 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14710060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMB RUTINE K/KUCOVES /URA VAJGURORE KONTRATA 01.07.2013 FATURA 82 DT 31.03.2014 SERIA 09835282 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13310060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMBAJTJE RUTINE POSHNJE VELMISHT PATOSH MARINAZ... KONT. 01.07.2013 FAT 89 - 97 SERIAL 05609989. 05609997 SIT PERMBLEDHES LISTA 2.3 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13810060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMB RUTINE GJIROKASTER KAKAVIJE DHUVJAN/LIB/VALARE/ERIND NR KONTA 01.07.2013 FAT 20/8 DHE 13/10 SERIA 13732352 DHE 13732251 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14410060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5476 miremb ruga BERAT/GLLAVE/ANTENE, PERMET/3URAT, KONTRATE 24/02/2013, FATURA 6,7, NR SERIAL 72725375,72725374 0 2014-04-17
Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokaster (1111) 6029008 Gjirokaster 5310100512014 1010051 DEGA E TATIM TAKSAVE GJIROKASTER TAKSE PER HIPOTEKIM ZYRA TEPELENE , FATURA NR 335 DT 08.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 4210120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER POSTA SHKURT 2014 FAT NR 25 DT 28.02.2014 NR SER 11516528 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6001003 Gjirokaster 5424530012014 2453001 KOMUNA VRISERA PAGAT MARS 2014 gj.civile 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6025400 Gjirokaster 8710160282014 1016028 KOMIS POLICISE KANCELARI FAT NR 6 DHE 7 DT 6.3.2014 NR SER 7003053 -7003054 UP NR 11 DHE 12 DT 03.03.2014 PV DT 06.03.2014 FTES OFERTE VLERES PERFUNDIMTAR 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 12710060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMBAJTJE RUTINE K/LIBONIK/LOZHAN.. SIT NR 4 KONTRATE 01/08/2013 NR SERIAL 85051594 0 0000-01-02 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14810060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER pagese ub 5473 miremb rugaURA E KRANESE/KONISPOL, KONTRATE 15/06/2013, FATURA 24 DT 01/04/2014 SERIA 12907319 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 14510060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMBAJTJE GJIROKASTER TEPELNE KONTATE 17.12.2013 SITUACION NR 2 FATU NR 50 SERIA 08217917 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Antigone (1111) 6022009 Gjirokaster 4624480012014 32 DT 14.04.2014 NR SER 113445440 UP NR 8 DT 02.04.2014FTES OFERT NJOFT FITUES VLERES PERF SITUACION PREVENTIV 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Dropull I Siperm (1111) 6020200 Gjirokaster 6024530012014 2453001 KOMUNA VRISERA MATERIALE ELEKTRIKE, UP NR 09 DT17.12.2013, FATURANR 40 SERIA 13729080 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Futbollit (1111) 6022002 Gjirokaster 4221150102014 2115010 FEDERATA E FUTBOLLIT, UJE MARS NR FAT 8888-8887 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 6022001 Gjirokaster 8121160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE ENERGJI KONTR N66091-093-096--160-103-104-099-107-161 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) 6061099 Gjirokaster 3610100112014 1010011 DEGA E THESARIT GJIROKASTER VENDIME GJYQESORE PER EDISON ZOTA SHKRESA MIN FIN NR 2372/1 , DT 25.03.2014, LISTE PAGESE, TAB 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) 6061099 Gjirokaster 3510100112014 1010011 DEGA E THESARIT GJIROKASTER VENDIME GJYQESORE PER EDISON ZOTA SHKRESA MIN FIN NR 2372/1 , DT 25.03.2014, LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 3610120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER POSTA MARS 2014 FAT NR 48 DT 31.03.2014 NR SER 11516557 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3810120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER ENERGJI JANAR 2014 KONTR L44702 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 4010120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER ENERGJI JANAR 2014 KONTR L45651 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 4710120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER INTERNET SHKURT 2014 NR TEL 93155 0 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) 6029099 Gjirokaster 2710180102014 1018010 SH.I.SH TERHEQ ME EK NR 0000846 DT 15.04.2014 NGA PETRO RRAPI NR 024547758 FOND PER NATYRE TE VEANTE 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6025400 Gjirokaster 6610290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER MIREMB RRJETI ELEKTRIK FAT NR 10 DT 11.04.2014 NR SER 11343319 UP NR 53 DT 01.04.2014 FTES OFERT NJOFT FITUES PV 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6023100 Gjirokaster 6410290192014 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster 6022003 Gjirokaster 3410290452014 1029045 GJYKATE ADMINISTRATIVE GJIROKASTER TEL KOD ABONENTI 545675 PERIUDHE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Futbollit (1111) 6022003 Gjirokaster 4121150102014 2115010 FEDERATA E FUTBOLLIT, TELEFON TELEFONI MARS 2014 NR SERIAL FAT 717,438,239 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 2313300 Gjirokaster 8421160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE MATERIALE RIKONS K.U.B. FAT NR 5 DT 9.4.2014 NR SER 5950022 UP NR 27 DT 7.4.2014 FTES OFERT VLERES PERFUND 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 6025800 Gjirokaster 8321160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE MIREMB PAISJE ZYRE FAT NR 53DT 10.4.2014 NR SER 13732066 UP NR 26 DT 07.04.2014 FTES OFERT VLERES PERFUND 0 0000-01-01 2014-04-17
Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 3710130082014 1013008 DREJT E SHERBIMIT PARESOR GJIROKASTER TELEFON MARS 2014 NR 084263695-2385-8143-2208-(11409.3-5520.42-1937.6-371.62) 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Pogon (1111) 6001001 Gjirokaster 374540012014 KOMUNA POGON 2454001, GJ.CIVILE PAGAT MARS 2014, LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-17
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6023100 Gjirokaster 8610160282014 1016028 KOMIS POLICISE VAJ MAKINASH FAT NR 1 DT 20.03.2014 NR SER 11960901 UP NR 27 DT 17.03.2014 FTES OFERT VLERES PERF PV DT 20.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) 6025300 Gjirokaster 2810180102014 1018010 SH.I.SH MIREMB OBJEKTE NDERTIMORE FAT NR 1 DT 26.02.2014 NR SER 0128117 UP NR 1 DT 26.02.2014 PV 2 DHE 5 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster 6020100 Gjirokaster 3010290452014 1029045 GJYKATE ADMINISTRATIVE GJIROKASTER TONERA FAT NR 125157651 DT 07.04.2014 UP NR 1 FTES OFERT DT 20.03.2014 NJOFT FITUES 0 0000-01-01 2014-04-17
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster 6022004 Gjirokaster 3110290452014 1029045 GJYKATE ADMINISTRATIVE GJIROKASTER POSTA MARS 2014 FAT NR 54 DT 31.03.2014 NR SER 08744482 0 0000-01-01 2014-04-17
Federata Futbollit (1111) 6021099 Gjirokaster 3521150102014 2115010 FEDERATA E FUTBOLLIT, BLERJE XHAMA, PR VERBAL, FAT NR4355558 , FH NR 2 DT 24/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Libohove (1111) 6027900 Gjirokaster 8721160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE DETYRIM NGA VENDIMET GJYQESORE VKB NR 39 DT 30.05.2012 0 2014-04-17
Bordi i Kullimit Gjirokaster (1111) 6023100 Gjirokaster 3610050712014 BORDI KULLIMIT 1005071 ,blerje vaj , up nr 22 dt 17/03/2014, nr serise 11960550 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 3310051242014 1005124 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT , ENERGJI ELEKTRIKE NR KONTRATES 45531,54420,54419, kamate vonesa per vitin 2011,2012,2013, faturat 02/2014/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6025400 Gjirokaster 13110060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER MIREMBAJTJE RUTINE VLORE/SELENICE SIT NR 5 KONTRATE 18/06/2013, NR SERIAL 11364461, FATURA NR 11 0 2014-04-17
Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokaster) (1111) 6027400 Gjirokaster 119 10060672014 1006067 DREJT RAJONIT JUGOR GJIROKASTER SHLYERJE VGJYKATE PER LINDITA BEJKOSALEN, SIPAS GRAFIKUT PAGESA PRILL 2014 URDHER EKZEKUTIMI NR 27 DT 05/02/2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Mbrostare (0909) 6022001 Fier 11824100012014 2410001 K Mbrostar Fier nr F11B020070305185 Shkurt 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Roskovec (0909) 2313100 Fier 6021130012014 Bashkia Raskovec2113001 Rikons Shkolle 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Fier (0909) 6021003 Fier 21210130172014 MEDIKAMENTE SPITALI FIER 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Fier (0909) 6021003 Fier 20810130172014 MEDIKAMENTE SPITALI FIER 0 0000-01-01 2014-04-17
Spitali Fier (0909) 6021003 Fier 21010130172014 MEDIKAMENTE SPITALI FIER 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Mbrostare (0909) 6022004 Fier 9624100012014 Komuna Mbrostar2410001 sherb postar mars2014 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Strume (0909) 6061041 Fier 5524220012014 K/Strum 24222001 ndihme e menjehershme 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Mbrostare (0909) 6022001 Fier 10224100012014 2410001 K Mbrostar Fier nr F11B080029036454 Shkurt 0 0000-01-01 2014-04-17
Komuna Mbrostare (0909) 6022001 Fier 11324100012014 2410001 K Mbrostar Fier nr F11B08002066235 Shkurt 0 0000-01-01 2014-04-17
Bashkia Roskovec (0909) 2313100 Fier 5921130012014 Bashkia Raskovec2113001 Rikons Shkolle 0 0000-01-01 2014-04-17
Drejtoria Arsimore Fier (0909) 6029099 Fier 14710110092014 Drejtoria Arsimore Fier 1011009 shkumes prill 2014