PAGESAT E THESARIT

Kerkim i thjeshte :
Kerkim i avancuar:

Formati i vendosjes se dates eshte viti-muaj-date si p.sh. 2013-01-01

   

Institucioni   (Opsional)  :

Furnitori   (Opsional)   :

Dega   (Opsional)   :

Institucioni Furnitori Dega e Thesarit Nr i Fatures Pershkrimi Shuma Data Rregjistrimit Data Ekzekutimit
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 6520100 Unspecified 9600000012014 interesa obl 2 vj emetuar dt.22.10.2012 0 0000-01-01 2014-04-22
Unspecified (0000) 4351299 Unspecified 05700000032014 Transferte per ISSH 0 0000-01-01 2014-04-22
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 6520100 Unspecified 9700000012014 interesa obl 2 vj emetuar dt.22.04.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Unspecified (0000) 4351299 Unspecified 05800000032014 Transferte per FSDKSH 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) 6022003 Vlore 36 1012070 2014 1012070 DRMK KLIENTI 310001806135 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) 6022001 Vlore 3921460302014 2146030 ENERGJI SHTEPIA E FEMIJES A26013 MARS 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) 6022008 Vlore 2621460312014 ROJET PRIVATE Q.ZHVILLIMIT 21460312 FAT 14 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Vlore (3737) 6022003 Vlore 55 1010037 2014 PAGESA E TELEFONIT MARS 2014 DEGA E THESARIT KODI 1010037 FATURA NR SERIE 717420647,717418667 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Vlore (3737) 6023200 Vlore 79 1005080 2014 BLERJE GOMA B.KULLIMIT 1005080 0 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Vlore (3737) 6022001 Vlore 61 1028030 2014 1028030 PROKURORIA E APELIT 1028030 PAGESE ENERGJIE MARS 2014 KODI I KLIENTIT FI0A020014004066 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Vlore (3737) 6024100 Vlore 58 1010037 2014 DIETA DEGA E THESARIT KODI 1010037 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Vlore (3737) 6020200 Vlore 56 1010037 2014 BLERJE MATERIALE PASTRIMI DEGA E THESARIT KODI 1010037 FATURA NR.SERIE 14114517 0 2014-04-22
Gjykata e Apelit Vlore (3737) 6024100 Vlore 69 1029008 2014 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (3737) 6021099 Vlore 2921460152014 KONCERT 28 NENTORI 100 VJETORIT KULTURA 2146015 FAT 127 DT 07.12.2012 LIK PJESOR 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) 6022002 Vlore 37 1012070 2014 1012070 D R M K KLIENTI 60048 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) 6022003 Vlore 90/ 1013060 2014 1013060 PSIKIATRI FAT NR SERIAL 717426579 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Himare (3737) 6022003 Vlore 69 2160001 2014 2160001 B HIMARE FAT MARS KLIENT 310001752006 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Himare (3737) 6021099 Vlore 67 2160001 2014 / 2160001 B HIMARE ZHDOGANIM AUTO AMBULANC 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Vlore (3737) 6020100 Vlore 44 1005080 2014 BLERJE KANCELARI B.KULLIMIT 1005080 0 2014-04-22
Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) 6022002 Vlore 4021460302014 UJE SH.FEMIJES 2146030 MARS ABON.2087249 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Himare (3737) 6061003 Vlore 68 2160001 2014 NDIHMA EKONOMIKE MUAJI MARS 2014 BASHKIA HIMARE KODI 2160001(SHPRE LIGJSHMERIE NR 1336 DT 11.04.2014) 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Orikum (3737) 6061003 Vlore 68 2158001 2014 BASHKIA ORIKUM KODI 2158001 NDIHMA EKONOMIKE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Vlore (3737) 6022002 Vlore 62 1028030 2014 PAGESE UJI I PIJSHEM MARS 2014 PROKURORIA E RRETHIT KODI 1028030 FATURA 2087227 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (3737) 6021099 Vlore 3021460152014 SHERBIME DURAL KULTURA 2146015 FAT 2 DT 16.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Vlore (3737) 6024100 Vlore 57 1010037 2014 DIETA DEGA E THESARIT KODI 1010037 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit Vlore (3737) 6024100 Vlore 68 1029008 2014 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit Vlore (3737) 6022008 Vlore 70 1029008 2014 PAGESA E ROJEVE PRIVATE 19 MARS-19 PRILL 2014 GJYKATA E APELIT KODI 1029008 FATURA NR.SERIE 12090587 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (3737) 6021099 Vlore 2821460152014 PROJEKT KONCERT 100 VJETORI KULTURA 2146015 FAT 1 DT 19.05.2013 0 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (3737) 6021099 Vlore 3121460152014 TRANSPORT KULTURA 2146015 FAT 357 DT 17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Llugaj (1836) 6061003 Tropoje 4128260012014 Komuna Llugaj Tropoje, ndihem ekonomike muajt mars 2014, VKK 5,5 dt. 02.04.2014, konf.prefekture 25/3 dt. 11.4.2014, permbledhse perkatese e muajt 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Bytyc (1836) 6022001 Tropoje 4128210012014 2821001 Komuna Bytyc Tropoje, likujdim energji per muajn shkurt 2014, kont. T101083,101084,101088,101086,101087, DT.7.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Llugaj (1836) 6022007 Tropoje 4228260012014 Komuna Llugaj Tropoje, tarife sherbimi per ndihem ekonomike muajt mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e rrethit Tropoje (1836) 6029099 Tropoje 5210290392014 Gjykata e Rrethit Tropoje,likujdim Avukati fat. 18.04.2014 seri 004252 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Tropoje (1836) 6061003 Tropoje 4028200012014 Komuna Tropojhe ndihme ekonomike vkk nr 10 date 01.04.2014 konf prefkture shkrese nr 25/26 dt 08.04.2014 permbldhse bordoroje invalid prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Tropoje (1836) 6022007 Tropoje 4128200012014 Komuna Tropoje sherbim postar prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Tropoje (1836) 6061004 Tropoje 4028200012014 Komuna Tropojhe ndihme ekonomike vkk nr 10 date 01.04.2014 konf prefkture shkrese nr 25/26 dt 08.04.2014 permbldhse bordoroje invalid prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6029008 Tirane 17710930012014 602 MEI tatimne burim shkresa 407 dt 24.3.14 listprezenca dt 7.3.14 bordero per pagesat 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Tirana (3535) 6021009 Tirane 219 2101001 21014 2101001 Bashkia Tirane lik fat AKEP,nr jeshil,fat 125220208 dt 24.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6021002 Tirane 13221011402014 Mini bashkia 6 materiale gjelberimi ur.prok.nr.10 dt.21.03.14 P.V 14.04.14 Ft.nr.15 dt.14.04.14 seria 6783629 ftese oferte dt.21.03.14, 24.03.14 f.hyrje nr.13 dt.14.04.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6029005 Tirane 5621011342014 2101134 Min Bashkia 4 energjia Mars 2014,fat.609683744609399906,608870533,609683496,609399502,60968896,609683747,608992533,609399500,609686573 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Tirane (3535) 6020100 Tirane 64 2035001 2014 Kesh Qarkut lik leter ,urdh prok nr 18 dt 07.04.2014,ftese oferte dt 07.04.2014,fat 110999807 dt 10.04.2014,fl hyr nr 17 dt 10.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022002 Tirane 13421011402014 Mini bashkia 6 uje kontrata 159647-2 -1 ; 159647-1 dt.19.03.2014 Mars '14 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022002 Tirane 13621011402014 Mini bashkia 6 uje kontrata 159687-1; 159702-1; 159629-1; 159693-1 dt.24.03.2014 Mars '14 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022007 Tirane 572101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik kthim paradhenie bursa ,urdh 217 dt 21.04.2014,bordero 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 4664210 Tirane 572101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik kthim paradhenie bursa ,urdh 217 dt 21.04.2014,bordero 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11310041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 606947961 dt 30.1.14 nr.kontrates b30921 kodi klientit tr1b030059030921 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11710041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 607282429 dt 13.2.14, ft 608476299 nr kontrates a16119 kodi klientit el0a020005016119 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6022099 Tirane 4310050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages riparim traktori, pjese kembimi, up 7 dt 28.2.14, ofert 05.03.14, vleresim perf 05.03.14, ft 43 dt 25.03.14, ser 12754604, fh 4 dt 25.3.14 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14310060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 5 Fat Nr 48 dt 01.12.2010 ser 71034198 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13510060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2099 Dt 18.04.14 D.P vendimi Nr. 4 Sit Nr. 2 Fat Nr. 41 Dt 07.09.2010 Ser 69312982 Kontrata ne vazhdim Nr. 4486/5 dt 16.06.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14410060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. vendimi Nr 4 Sit Nr. 6 Fat Nr. 2 Dr 14.12.2010 Ser 83581552 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14510060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 7 Fat Nr. 17 Dt 28.02.11 Ser 83581567 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6021007 Tirane 23610100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftabon per sherb inform up dt 28.2.2014,. form dt 28.2.2014, seri 201434 dt 10.3.2014, 1995 $ x 104.2 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6022007 Tirane 23710100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftabon per sherb inform up dt 28.2.2014,. form dt 28.2.2014, seri 58/2014 dt 10.3.2014, 1995 $ x 104.2 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 3610100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6910100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6810100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 468310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 148/3 dt 1.11.2013 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45210110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6022002 Tirane 47810110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK uje fat mars 2014 kontrate 159449 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 44310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 416/1 dt 29.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45510110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 47410110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 337,33//1 dt 24.10.2014 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Shkolla ""Loro Borici"", Tirane (3535)" 6022001 Tirane 2110110772014 1011077 600 Shk.Loro Borici kamatvonesa kon.k566150 energji 0 0000-01-01 2014-04-22
Teatri Operas dhe Baletit (3535) 6040009 Tirane 9210120242014 1012024, TOB pagese valute, euro =143 leke, urdher tit 722 dt 07.4.14, liste pagese 22.04.14, kontrate 15.04.14, honorare te huaj dhe komision 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535) 6022001 Tirane 5410130552014 1013055 ,Q.K.T GJAKUT,enrgji elektrike fat 1.04 2014seri 609400744 klient f-8110019 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 29210130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 783/3 d 17/2/14,fat 9778 d 27/2/14 s 113424316,fh 2668 d 28/2/14 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 29010130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 964 D 21/2/14,kontr 964/3 d 21/2/14,FAT 9772 d 26/2/14 s 113424310,fh 2669 d 26/2/14 0 0000-01-01 2014-04-22
Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (3535) 6024100 Tirane 5410140982014 DSHKB Burgjeve Shp udhetimi urdh brend 17.04.2014 fat 60706071 dt 17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022002 Tirane 16710140012014 MINISTRIA E DREJTESISE shpenzime uji, kont. ne vazhdim nr.4 D-1590801 fat.1403-159080-1-1 dt.22.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6061099 Tirane 10710140582014 Avokatura e Shtetit Paga larg nga puna urdh 50 dt 25.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022007 Tirane 11310140582014 Avokatura e Shtetit Shp udhetimi 600 eur urdh 21.04.2014 autor min drjet 1264/1 dt 09.04.2014,1320 dt 24.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6024200 Tirane 11310140582014 Avokatura e Shtetit Shp udhetimi 600 eur urdh 21.04.2014 autor min drjet 1264/1 dt 09.04.2014,1320 dt 24.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6001001 Tirane 15010140012014 MINISTRIA E DREJTESISE AMC, kont. 705/1 dt.22.011.2013 kodi abonentit 1179379605 dt.01.04.2014 periudha fat. 01.03.14-31.03.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6020100 Tirane 10410140582014 Avokatura e Shtetit Bl karta identifik up 24 dt 09.12.2013 ftese of 19.12.2013 pv 20.12.2013 fat 13 dt 06.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6020100 Tirane 16410140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Kartvizita , up.nr.211/1 dt.01.04.2014 pv. form 5 dt.01.04.2014 ftsh 78 dt.01.04.2014 seria 13146046 Fh. nr. 19/1 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6021010 Tirane 10510140582014 Avokatura e Shtetit Bl dosje up 15 dt 31.03.2014 pv 07.04.2014 fat 504 dt 08.04.2014 fh 8 dt 08.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 6023100 Tirane 11110140482014 Drejt.Pergj.Burgjeve Bl karburant up 19 dt 18.02.2014 kontr shtese 19/2 dt 20.02.2014 fat 42 dt 24.02.2014 fh 2 dt 24.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Tirane (3535) 6024100 Tirane 7210160722014 Prefektura e Qarkut Tirane djeta brenda vendit urdher 118 16.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6024100 Tirane 15310160792014 D Pergjithshme pol shtetit dieta lp 17.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 15810160792014 D Pergjithshme pol shtetit rimb tel mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6022002 Tirane 9410170922014 602-REP 7001 uje,kontrate 8010,fat dt 03.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11410170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 36 dt 31.01.2014,seri 12723036,fh nr 4 dt 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 6022003 Tirane 16510170012014 600-602-Minis.Mbrojtje telefon,kodi 1100766560,fat dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17610200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate SH1C010070009770,fat dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16610200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate TR2D020150044649,fat dt 08.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 6029008 Tirane 9510240012014 602-Kon.Lart.Shteti takse komunikime,fat nr serie 125220932 dt 03.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) 6020100 Tirane 3710251132014 qendra komb viktimave dhunes kancelari up 158 27.03.2014 pv 27.03.2014 fat 1209 31.03.2014 fh 41,42,43 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6061004 Tirane 6121011382014 Min Bashk Nr 11 Ndih ekon paaftesi vkb 88 dt 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001001 Tirane 2102608512014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT SIG .SHOQEROR MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6001001 Tirane 3210290482014 600-601-Gyk.Admins.Shkall.Pare sigurimet Mars 2014 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Ministria e Integrimit (3535) 6021099 Tirane 13710780012014 MINISTRIA E INTEGRIMIT 602 pjata dekorativr ,kontroll automjeti up21 dt 28.3.14 pv 5 dt 28.3.14 ft 32 seri 0001981 dt 28.3.14,memo 27.2.14 kupon 5 dt 27.2.14 nr ae03002691 fh 13 dt 27.2.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 6022003 Tirane 8710870062014 AKSHI Pagese vodafon celular shkurt 2014 kodi i abonentit 1034634 fature tatimore S/117798247 dt.02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) 6022003 Tirane 7510890012014 K.M.DH. PERSONALE . lik ft tel nr kl 310001695560 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6010100 Tirane 2102608512014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT SIG .SHOQEROR MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e larte (3535) 6025800 Tirane 9510290412014 Gjykata E Larte shpenzime int.kont.nr.09 dt.03.02.14 ft.nr.90258195 dt.31.03.14 mars 2014 seria 110224775 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6001001 Tirane 7710290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110085880,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 8110290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110060032,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6001001 Tirane 3310290482014 600-601-Gyk.Admins.Shkall.Pare tatimet Shkurt Mars 2014 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) 6022003 Tirane 7610890012014 K.M.DH. PERSONALE . lik ft cel kod ab c 1001325 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6029005 Tirane 8510940162014 AKPT honorare antare KKT vendim 529/12 dt.15.04.2014 listpagese dt.15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6027400 Tirane 5421011342014 Min Bashkia 4 likuidim vendim gjyqesor , urdher.ekzekut.3987 akti 23.04.2012 vendimi 101 dt.18.01.2013 perfituesi Bedri Spahiu 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Peze (3535) 6022002 Tirane 2928020012014 Komuna Peze Lik uje fat 63 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6022001 Tirane 5621011342014 2101134 Min Bashkia 4 energjia Mars 2014,fat.609683744609399906,608870533,609683496,609399502,60968896,609683747,608992533,609399500,609686573 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 4664210 Tirane 56 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik kthim paradhenie bursa ,urdh 216 dt 15.04.2014,bordero 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022001 Tirane 13121011402014 2101140 Mini bashkia 6 pagese cez Mars '14 kontrataG131955 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11210041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 609577789 dt 11.4.14 kontrat v627054 kodi klientit tr3v160062627054 ft 609577788 dt 11.4.14 kontr v627055 kodi klientit tr3v1602627055 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Tirane (3535) 6022002 Tirane 6710050792014 1005079, BORDI KULLIMIT uje f 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14010060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 7 Fat Nr. 349 dt 11.12.2010 Ser 71034199 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14610060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 36 Dt 31.05.11 Ser 83581586 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 6025500 Tirane 18710100392014 DREJT PERGJ TATIMEVE . lik ft mirmb sist up dt 30.12.2013, nj fit dt 4.3.2014, kontr dt 19.3.2014, seri 11210085 dt 2.4.2014 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 5510100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6610100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6410100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6009100 Tirane 44510110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 420/7 dt 29.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45810110402014 ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 6029005 Tirane 9610111532014 1011153 602 Q.Studimeve Albanologjike honorare urdh.54,03.2.2014,bordero 27.1.2014,tatim burim 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6009100 Tirane 44610110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK tatim 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6022001 Tirane 47910110402014 1011040 UNIVERSITETI POLITEKNIK energji elektrike fat mars 2014 kontrate b-109486 0 0000-01-01 2014-04-22
Teatri Kombetar (3535) 6022001 Tirane 7110120222014 1012022 , TEATRI KOMBETAR pagese energji janar 2014 , kontrate A-107845, FATURE 607350602 dt 13.02.14 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 28910130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 965 d 21/2/14,kontr shtese 965/3 d 21/2/14,fat 9771 d 26/2/14 s 113424309,fh 2667 d 26/2/14 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022003 Tirane 10110140582014 Avokatura e Shtetit Shp telefon fat 717468166 kl 310001926314 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022003 Tirane 15110140012014 MINISTRIA E DREJTESISE AMC, kodi abonentit 54433412 fat. 1179379621 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6023900 Tirane 15810140012014 MINISTRIA E DREJTESISE larje automjeti, up.nr.854/1 dt.06.01.2014 ft.of. 06.01.2014 vleresim app dt.07.01.2014 kont. 354/2 dt.29.01.2014 fat.25 dt.31.03.2014 seria 6747431 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022009 Tirane 16810140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Sherbim kornize, up.nr.201/3 dt.27.03.2014 pv. form 5 dt.27.03.2014 FTSH. nr.48 dt.28.03.2014 seria 12304899 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 6021004 Tirane 10510140482014 Drejt.Pergj.Burgjeve Bl ushqime fresketa up 1 dt 03.01.2014 kontr shtese 1/2 dt 03.01.2014 sig kontr 03.1.2014 fat 503,522,815,817,820,819,821,822 dt 31.01.2014 fh 44,56,65,23,48,29,53,20 dt 31.01.2014 0 2014-04-22
Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) 6024100 Tirane 8210150012014 1015001 MIN E JASHTME DIETA PUNONJESISH VKM NR 864,DT 23.07.10,VKM NR 335 DT 02.09.97 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6024100 Tirane 5710160092014 R.E.N.E.A djeta efektivi liste pagese 20.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6025600 Tirane 5110160092014 R.E.N.E.A kont shtese 6/3 11.02.2014 fat 187,188,189 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 15010160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel f 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 14910160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel f 1.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 6027400 Tirane 22310170512014 602-REP 4001 vendim gjyqi,autorizim nr 5700/7 dt 10.07.2012,Violeta Naqellari 0 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16410200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BU0A010033012080,fat dt 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17710200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate GJ1K010063035719,fat dt 02.03.2014,13.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 6022003 Tirane 10010240012014 600-602-Kon.Lart.Shteti telefon,kodi 1063383,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 6001001 Tirane 10010240012014 600-602-Kon.Lart.Shteti telefon,kodi 1063383,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Tirane (3535) 6022003 Tirane 9510250352014 ZYRA E PUNES.lik ft tel 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Tirane (3535) 6001001 Tirane 8810250352014 ZYRA E PUNES.lik tat per ARN 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Kamez (3535) 6061004 Tirane 12621660012014 Bashkia Kamez Paaftesia muaji prill 2014 bordero kamza bathore 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6001001 Tirane 8210290102014 600-602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 733789,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 7710290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110085880,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit Tirane (3535) 6029005 Tirane 8110290072014 Gjykata Apelit Tirane pag avokati fat 2 dt 30.03.2014 sr 12296205 0 0000-01-01 2014-04-22
Federata Shqipetare e Boksit (3535) 6020500 Tirane 2010112062014 1011206, FED E BOKSIT, pagese blerje bilancesh,Urdh titull 4 dt 16.4.13,UP 1 dt 20.2.14,PV 5 dt 24.2.14,Fat 38 dt 24.2.14,S 0007196,FH 1 dt 24.2.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6020100 Tirane 10910170902014 602-REP 6620 up nr 933/2 dt 24.03.2014,ftese per oferte dt 08.04.2014,fat nr 1/1-1/4 dt 10.04.2014,seri 5390412-5390415,fh nr 1 dt 10.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) 6022003 Tirane 2410170792014 602-REP 6010(Inst.Gjeogra) telefon,kodi 1061075,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) 6022003 Tirane 2510170792014 602-REP 6010(Inst.Gjeogra) telefon,kodi 1061075,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) 6022003 Tirane 2710170792014 602-REP 6010(Inst.Gjeogra) telefon,kodi 1061075,fat dt 02.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 6001001 Tirane 22210170092014 REPARTI 1001 tatime reparti 1020 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17410200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BE1A110037015329,fat dt 24.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17510200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate SH1C010070009770,fat dt 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001005 Tirane 3102608512014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT SIG .SHENDETESOR MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001001 Tirane 610260852014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT PYJEVE UJRAVE PAGA PL 32 F 32 BORDERO PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 7310290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 1334185731,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6001001 Tirane 7610290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110085598,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 7910290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110060027,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6024200 Tirane 9810630012014 602 KLD shpenzime udhetimi jashte shtetit kerkese terheqje valute 1378/2 dt 22.4.14 autorizim oer terheqje valute urdher 14 dt 10.4.14( 6000euro*143 lek) 0 0000-01-01 2014-04-22
Ministria e Integrimit (3535) 6022001 Tirane 13810780012014 1078001 MINISTRIA E INTEGRIMIT 602 energji janar 2014 nr kl TR1B080024110042 ft 607351735 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 6001001 Tirane 8710870062014 AKSHI Pagese vodafon celular shkurt 2014 kodi i abonentit 1034634 fature tatimore S/117798247 dt.02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6029008 Tirane 17810930012014 602 MEI tatim per pagese pedagogesh(anetaret e komitetit ad-hoc) shkresa 1328/4 dt 5.3.14 listpagesa mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6027400 Tirane 5321011342014 Min Bashkia 4 likuidim vendim gjyqesor ,urdher ekzekut. 2892 akti dt.08.05.2013 vendimi 599 dt.12.03.2013 perfituesi Desarta Gjeci 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6027400 Tirane 5221011342014 Min Bashkia 4 Likuidim vendim gjyqesor , urdher.5636 akti,01.06.2013 vendimi 685 dt.20.03.2013gjykata apelit perfituesi Violeta Hasani 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Petrele (3535) 6028200 Tirane 3627950012014 Komuna Petrele Principali kesti 42,interesi kesti 42 Marveshja BKT 17.10.2010 urdher.brendsh.nr.05 dt.11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022003 Tirane 55 21011132014 Drejt Konvikt lik telefon fat mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 50 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr K 566189 Mjeshteria sportive 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 52 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr B 100925 Ekonomiku 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dajt (3535) 6023200 Tirane 5528000012014 Komuna Dajt Blerje pjese kembimi , kont shtese 648/3 dt.04.03.2014 urdher. 13 dt.21.03.2014 fat.02 dhe 14 dt.21.03.2014 seria 11188752 dhe 11188719 fh.nr. 1 dt.21.03.2014 up.648 dt.04.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 2314130 Tirane 29610020012014 Kuvendi karikues baterish Up.26 dt.17.02.2014 pv dt.07.03.2014 fat.30 dt.12.03.2014 seria 11965537 fh.7 dt.09.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6029001 Tirane 29510020012014 Kuvendi pritje Up.21 dt.13.02.2014 pv dt.18.02.2014 fat.91 dt.19.02.2014 seria 13769627 0 0000-01-01 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6061002 Tirane 31510020012014 Kuvendi tatim muaji dhjetor 2013 per Avokatin e Prokurimeve 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6022002 Tirane 5110050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages uje SDCerrik mars 2014, klienti 417019 seri 4841579, kontr 11914 zona 41 ft 3798,dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6022001 Tirane 3710050392014 1005039 A.k. duhan energji mars 2014, AKDC, dt 26.3.14, nr i kontrates D- 18349, S 608979866 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14310060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 5 Fat Nr 48 dt 01.12.2010 ser 71034198 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 13610060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2099 Dt 18.04.14 D.P vendimi Nr. 4 Sit Nr. 3 Fat Nr.49 Dt 26.10.10 Ser 69312990 Kontrata ne vazhdim Nr. 4486/5 dt 16.06.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14710060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 45 Dt 30.06.11 Ser 83581595 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 5110100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 1810100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 3635 dt 19.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6310100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6061041 Tirane 47610110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK shp. dalje ne pension urdh 348 dt 17.04.2014 bordero mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6022002 Tirane 43910110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK uje fat mars 2014 kontrate 359580-1 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 470310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 337,33//1 dt 24.10.2014 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 47110110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK tatim 0 0000-01-01 2014-04-22
Galeria Kombetare e arteve (3535) 6022003 Tirane 4210120212014 1012021 GALERIA telefon mars2014, klienti nr 1371186246, ft nr 717426495 dt 31.3.14 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9610140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta Dures fat 129 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6020200 Tirane 10610140582014 Avokatura e Shtetit Shp materiale elektr up 17 dt 01.04.2014 pv 07.04.2014 fat 493 dt 08.04.2014 fh 9 dt 08.04.2014 0 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022003 Tirane 15210140012014 MINISTRIA E DREJTESISE kodi abonentit 54433410 fat.117878588 dt.01.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6001001 Tirane 15310140012014 MINISTRIA E DREJTESISE kodi abonentit 54433414 fat.1179379639 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029001 Tirane 15710140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Shpenzime pritje, up.nr.219/1 dt.09.04.2014 ft. oferte 09.04.2014 vlersim perf. app dt.11.04.2014 ftsh.nr. 2199 dt.11.04.2014 seria 14069499 fh.nr. 24 dt.11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6024100 Tirane 5410160092014 R.E.N.E.A djeta efektivi liste pagese 20.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6024100 Tirane 5510160092014 R.E.N.E.A djeta efektivi liste pagese 20.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6024100 Tirane 5610160092014 R.E.N.E.A djeta efektivi liste pagese 20.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Tirane (3535) 6022003 Tirane 66 2035001 2014 Kesh Qarkut lik telefon mars Nr. i Klientit 310001726839 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Tirane (3535) 6022003 Tirane 67 2035001 2014 Kesh Qarkut lik telefon mars zyrat Kavaje2014 Nr. i Klientit 1773976 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 2312101 Tirane 5810160092014 R.E.N.E.A kont vazhd 37/6 18.07.2012 lik pjes fat 44 31.12.2013 sit pjesor 8 31.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6022003 Tirane 11210170902014 602-REP 6620 telefon,kodi 310000013048,fat dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6001001 Tirane 9610170922014 600-602-REP 7001 telefon,kodi 142474.fat Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17010200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate KR0E090009108073,fat dt 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17210200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate KU0K170020137712,fat dt 30.01.201,02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17310200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BU0C130064045294,fat dt 02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16710200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BU0A010033012080,fat dt 02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9310240012014 602-Kon.Lart.Shteti abonim shtypi,up nr 3 dt 27.01.2014,njoftim dt 13.02.2014,kontrate n r170 dt 13.02.2014,fat nr 526 dt 31.03.2014,seri 14515526 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Tirane (3535) 6010100 Tirane 8910250352014 ZYRA E PUNES.liksig shoq per ARN 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 7 (3535) 6061004 Tirane 5121011442014 Mini Bashkia 7 invalide paaftesi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001005 Tirane 2102608512014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT SIG .SHOQEROR MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001005 Tirane 110260852014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT PYJEVE UJRAVE PAGA PL 32 F 32 BORDERO PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 8010290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110060003,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6011100 Tirane 3210290482014 600-601-Gyk.Admins.Shkall.Pare sigurimet Mars 2014 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6010100 Tirane 3210290482014 600-601-Gyk.Admins.Shkall.Pare sigurimet Mars 2014 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) 6022008 Tirane 4710930112014 602 IQT pagese roje godine up 31 dt 20.2.14 nj.fituesi 1135/7 dt 4.3.14 kontrate 26 dt 4.3.14 ft seri 89260429 dt 31.3.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022099 Tirane 18110930012014 602 MEI pagese KKT shkresa 407 dt 20.3.14 listprezenca dt 7.3.14 bordero per pagesat 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6024200 Tirane 18710930012014 602 MEI , bilete avioni ft 3219 dt 12.3.14 seri 12808319 pv emergjence dt 17.3.14 pv 12.3.14 0 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6024200 Tirane 18610930012014 602 MEI , bilete avioni ft 274 dt 8.3.14 seri 13057863 pv emergjence dt 21.3.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6022007 Tirane 9110940162014 AKPT pagese me cek bl uje pv 546/1 dt.18.04.2 fat 7 dt.07.04.2014 fh.6 dt.07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dajt (3535) 6022001 Tirane 5428000012014 2800001 Komuna Dajt energjia muaji Mars 2014 kodi klientit TR3S0400145426,TR3S040012429723 TR3S080011429724, TR3S080001425654 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6029005 Tirane 49121011342014 Min Bashkia 4 telefoni mars 2014 fat.717390958,717350296,717350039 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022002 Tirane 13521011402014 Mini bashkia 6 uje kontrata 159695 -1 ; 159696-1; 159690-1dt 22.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Vore (3535) 6022003 Tirane 8121650012014 Bashkia Vore telefoni ,mars 2014 nr. regjistrit 1014828 fat.117816521 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022001 Tirane 13021011402014 2101140 Mini Bashkia 6 pag cez Mars '14 kontrata G124055; G128889 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 53 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr A 51353 Ekonomiku 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 54 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji Gjuhe eHuaj ,kontr E 106940 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sauk (3535) 4662104 Tirane 3628110012014 kOM fARKE SIST.ASFALTIM RRUGA Bill Klinton-godinat rezid.Selite kont.nr.2524/3 dt.11.03.2013 situacion nr.2 dt.31.03.2014 ft.nr.183 dt.16.04.14 seri 0278123 urdher i kryetarit nr.1 dt.15.04.2014 0 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6022003 Tirane 29410020012014 Kuvendi telefon fix mars 2014 fat.7173862242 dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6027400 Tirane 30410020012014 Kuvendi TARIFE PERMARIMORE( I Laska ) Urdher per likujdim nr.1172 DT.07.04.2014 fat.611 seria 13303261 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6061001 Tirane 31710020012014 Kuvendi tatim muaji janar 2014 per Avokatin e Prokurimeve 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6023100 Tirane 5010050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages gazoil, 20% kontr shtese, 05.03.14, up 10 dt 04.03.14, bulet 10.03.14, form ofert 14.04.14, ft tat 1299 dt 14.4.14, seri 14556519, fh 6 dt 14.4.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) 6024100 Tirane 7610051112014 ISUV sh dieta shkr nga MBZHRAU nr 1813/1 dt.21.03.2014 &01.04.2014 listpagese dt.21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 13510060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2099 Dt 18.04.14 D.P vendimi Nr. 4 Sit Nr. 2 Fat Nr. 41 Dt 07.09.2010 Ser 69312982 Kontrata ne vazhdim Nr. 4486/5 dt 16.06.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13610060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2099 Dt 18.04.14 D.P vendimi Nr. 4 Sit Nr. 3 Fat Nr.49 Dt 26.10.10 Ser 69312990 Kontrata ne vazhdim Nr. 4486/5 dt 16.06.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13410060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2105 Dt 18.04.14 D.P vendimi nr 4 Sit Nr. 4,fat Nr. 88 Dt 23.12.2010 Ser. 70405744 Kontrata ne Vazhdim Nr. 3071/4 Dt 19.05.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14210060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 32 Dt 30.11.11 Ser 88885682 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14210060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 32 Dt 30.11.11 Ser 88885682 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14410060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. vendimi Nr 4 Sit Nr. 6 Fat Nr. 2 Dr 14.12.2010 Ser 83581552 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14510060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 7 Fat Nr. 17 Dt 28.02.11 Ser 83581567 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 12610060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2097 Dt 18.04.14 D.P Vendimi Nr. 4 Diference Sit Nr. 9 Fat Nr. 48 Dt 30.04.10Ser Kontrata ne Vazhdim Nr. 5909/6 dt 03.08.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13110060542014 ARSH - Shkresa 2101 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi nr. 4 Sit No. 12, Fat 25 Dt 31.07.10 Ser. 43253813 Kontrata ne vazhdim Nr. 10605 dt 30.12.2008 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 1610100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6710100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 3310100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 4510100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6510100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 6029005 Tirane 10010111532014 1011153 602 Q.Studimeve Albanologjike tatim honorare 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45110110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK tatim 0 0000-01-01 2014-04-22
Akademia e Fiskultures (3535) 6022003 Tirane 2110110482014 UNIVERSITETI I SPORTEVE SHP. TELEFONI FAT MARS 2014 KLIENT 310001696697 0 0000-01-01 2014-04-22
Akademia e Fiskultures (3535) 6022001 Tirane 10710110482014 1011048 UNIVERSITETI I SPORTEVE ENERGJI ELEKTRIKE FAT 12.04.2014 KL. C53883 KONTR. C 55270 KL. C 55270 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 29110130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 964 D 21/2/14,kontr vazh 964/3 d 21/2/14FAT 12160 D 31/3/14 S 113426698,FH 2826 D 31/3/14 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022003 Tirane 10310140582014 Avokatura e Shtetit Shp telekom shkoder fat 717468097 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022003 Tirane 15010140012014 MINISTRIA E DREJTESISE AMC, kont. 705/1 dt.22.011.2013 kodi abonentit 1179379605 dt.01.04.2014 periudha fat. 01.03.14-31.03.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022007 Tirane 17210140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Kontribut. Financiar Gjykates nderk.Penale ICC shkresa MPJ nr.4615 dt.10.04.2014 kursi dt.22.04.2014 1 euro=143 leke shuma 18857 euro 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 6021004 Tirane 10410140482014 Drejt.Pergj.Burgjeve Bl ushqime fresketa up 4 dt 07.01.2014 kontr shtese 4/2 dt 08.01.2014 sig kontr 08.01.2014 fat 929-931,951,952,954,956,960,961dt 31.01.2014 fh 57,35,8,31,24,52,46,72,11 dt 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) 6021007 Tirane 3410160782014 Reparti Sig.Brend.Ceremon.abonime up 5 15.04.2014 pv 18.04.2014 fat 1/73 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Tirane (3535) 6022003 Tirane 7110160722014 Prefektura e Qarkut Tirane telefon shkurt mars 2014 rimbursim urdhe r69 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 6021007 Tirane 9710170872014 602-REP 6002 posta,fat nr 129,130 dt 01.04.2014,seri 12599879,12599880 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) 6061099 Tirane 7010171222014 606-REP NR 6670 paga URL,liste dt 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11510170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 503 dt 28.02.2014,seri 13784503,fh nr 8 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11710170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 34 dt 20.01.2014,seri 12723034,fh nr 2 dt 20.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11910170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 501 dt 10.02.2014,seri 13784501,fh nr 6 dt 10.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 12010170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 502 dt 20.02.2014,seri 13784502,fh nr 7 dt 20.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022001 Tirane 10910140582014 1014058 Avokatura e Shtetit Shp energji sips shkrese 2139 dt 14.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) 6022001 Tirane 8010150012014 1015001 MIN E JASHTME ENERGJI MUAJI MARS 14,KOD KLIENTI TR 2A 0100 3420 0848,FAT NR 609683533 DT 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6021004 Tirane 5210160092014 R.E.N.E.A ushqim katering kont vazhd 1 03.12.2012 fat 3 31.01.2014 pv 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Departamenti i Kufirit dhe Migracionit (3535) 6020300 Tirane 3510160992014 Ap.Depart.per Kuf.Migracionin bojra toner up 6 12.02.2014 pv 18.02.2014 fat 293 fh 3 10.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6024100 Tirane 15510160792014 D Pergjithshme pol shtetit dieta lp 17.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 15210160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel f janar mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6022003 Tirane 9510170922014 602-REP 7001 telefon,kodi 310001878297,310001935720,fat Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) 6022001 Tirane 4210171262014 1017126 AKSHE energji muaji mars+kamat vonese 2013 2014 kontrate C-47281& C -47284 & C - 47285& C-47293 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6022099 Tirane 9710170922014 602-REP 7001 mirembajtje,up nr 115 dt 11.04.2014,kontrate dt 15.04.2014,fat nr 339 dt 16.04.2014,seri 13768637 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16810200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate KR1A010013004860,fat dt 02.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Tirane (3535) 6001001 Tirane 8910250352014 ZYRA E PUNES.liksig shoq per ARN 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001001 Tirane 410260852014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT TATIM PAGE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022004 Tirane 7410290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend posta,fat nr 1700 dt 26.03.2014,seri 08743476 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 7610290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110085598,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Apelit Tirane 6020100 Tirane 3310290432014 Gjykata Ad Apelit Tirane tonera up 07.03.2014 njft fit 10.03.2014 fat 125157013 dt 12.03.2014 fh 6 dt 12.03.2014 akt marrje ne dorz 12.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Shoqata E Invalideve Te Punes (3535) 6040009 Tirane 110400242014 604 shoqate invalideve te punes transferimfondi shkresa min.fin 19405/244 dt 24.1.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 6022007 Tirane 9810630012014 602 KLD shpenzime udhetimi jashte shtetit kerkese terheqje valute 1378/2 dt 22.4.14 autorizim oer terheqje valute urdher 14 dt 10.4.14( 6000euro*143 lek) 0 0000-01-01 2014-04-22
Ministria e Integrimit (3535) 6022007 Tirane 13710780012014 MINISTRIA E INTEGRIMIT 602 pjata dekorativr ,kontroll automjeti up21 dt 28.3.14 pv 5 dt 28.3.14 ft 32 seri 0001981 dt 28.3.14,memo 27.2.14 kupon 5 dt 27.2.14 nr ae03002691 fh 13 dt 27.2.14 0 0000-01-01 2014-04-22
AKTI (3535) 6024200 Tirane 3910870082014 akti BL BILETA UP 6/1 DT 7.04.2014 FT. OFERTE 9.04.2014 NJ FIT 11.04.2014 SERI 12808441 0 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 6022099 Tirane 9010870062014 AKSHI pagese regjistrimi per domain e-Participation.gov.al,e-pjesmarrje.gov.al,fature tatimore nr.S/125221117 dt.17.04.2014 , pagese per 31.01.2014deri me 31.01.2016 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) 6023100 Tirane 6310930062014 602 rep.inspektim shpetim miniera blerje karburanti kontrate shtese dt 25.3.14 e kontrates 375 dt 19.8.13 ft t.263 dt 29.3.14 seri 3027084 fh 5 dt 29.3.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6021099 Tirane 8410940162014 AKPT perkthime urdher411/1 dt.24.03.2014 kontrate 411/2 dt.27.03.2014 listpagese dt.15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6029005 Tirane 8610940162014 AKPT tatim ne burim 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6022003 Tirane 5721011382014 Min Bashk Nr 11 Lik telefon fat 717386765 kl 310001693623 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) 6023300 Tirane 102 21011462014 Drej Nd.Pr 1 Punet lik TPL urdh prok nr 664/1 dt 31.03.2014,njoft fit 01.04.2014,fat 400 dt 04.04.2014 seri 10275400 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 9 (3535) 6022001 Tirane 3521011432014 2101143 Min Bashk nr 9 Lik energji kontr 10371 ,44100,157687,45803,7239,45804,242466,15812,110185,192647,2995,53409,10368 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022002 Tirane 13321011402014 Mini bashkia 6 uje kontrata 159697-1; 159694-1; 159697-2; 159691-1; 159692-1 dt.20.03.2014 Mars '14 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Shtepia e Perbashket (3535) 6022001 Tirane 28 21011622014 2101162 Shtepia Perbashket likenegji mars 2014 kontr F 1630573 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022001 Tirane 12921011402014 2101140 Mini bashkia 6 pagese cez Mars '14 kontrata G123070; O34372; G123068 G34364 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6020200 Tirane 3410050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages materiale pastrimi, up 13 dt 11.03.14, ftesa 17.3.14, vler perf 17.03.14, ft tat 72 dt 19.03.14, seri 09550242, fh 2 dt 19.03.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14110060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 48 Dt 31.10.11 ser 83581698 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14610060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 36 Dt 31.05.11 Ser 83581586 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 12910060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2096 Dt 18.04.14 D.P vendimi Nr 4 . Situacioni Nr 11 Fat Nr. 35 dt 31.10.10 Ser. 43253823 Kontrata ne vazhdim Nr. 9807/5 dt 29.12.2009 0 2014-04-22
Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535) 6022004 Tirane 3710100992014 AGJENS ADM PAS SEK KONF. lik ft poste mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 4710100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 4010100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6010100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6022007 Tirane 23810100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftsherb te dhen burse kv dt 26.3.2014, seri 91959941 dt 1.4.2014, 10802 eurox143 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45410110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Shkolla ""Loro Borici"", Tirane (3535)" 6024100 Tirane 2210110772014 602 Shk.Loro Borici dieta nxenes vendim 16.4.2014,a.duka,g21207096b 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6024100 Tirane 48910110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK dieta urdh 281/1 dt 1.04.2014 urdh 89 dt 10.03.2014 uirdh 113.dt 18.04.2014 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 29310130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 784 d 17/2/14,kontr shtese 784/3 d 17/2/14,fat 9773 d 26/2/14 s 113424311,fh 2666 d 26/2/14 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029001 Tirane 13710140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Shpenzime pritje, pv. dt. 31.01.2014 proces. verbal nr.4 dt.31.03.2014 FTSH nr.57 dt.05.02.2014 seria 06762868 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022003 Tirane 16610140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Sherbim teleefoni, fat.717386656 dt.31.03.2014 klienti nr. 3100001696716 kontrate ne vazhdim 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9910140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta Korca fat 177 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029002 Tirane 14910140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Fondi vecante aktivitet 8 marsi urdher. ministri 151 dt.03.03.2014 up.nr.151/2 dt.05.03.2014 ft. of. 05.03.2014 app 06.03.2014 FTSh 394 dt.18.03.2014 seria 11718803 shkr.min.fin 3382/1 dt.31.03.2014 0 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6023300 Tirane 16510140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Siguracion automjete, up.nr. 209/1 dt.01.04.2014 ft. oferte. 01.04.2014 vleresim perf. app.dt.02.04.2014 ftsh. nr.44 dt.02.04.2014 seria 09732294 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia e Falimentit (3535) 6020100 Tirane 2410141022014 AMF Shp kancelari up 20 dt 10.04.2014 ftese of 10.04.2014 njoft fit 14.04.2014 fat 125157824 fh 5 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6020900 Tirane 17110140012014 MINISTRIA E DREJTESISE materiale te pergjithshme, up.nr.161/1 dt.12.03.2014 pv. form.5 dt.12.03.2014 FTSH nr.34 dt.12.03.2014 seria 12284989 fh.nr,15 dt.12.03.2014 0 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6051099 Tirane 17210140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Kontribut. Financiar Gjykates nderk.Penale ICC shkresa MPJ nr.4615 dt.10.04.2014 kursi dt.22.04.2014 1 euro=143 leke shuma 18857 euro 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6021004 Tirane 5310160092014 R.E.N.E.A ushqim katering kont vazhd 1 03.12.2012 fat 32 31.03.2014 pv 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6024100 Tirane 15410160792014 D Pergjithshme pol shtetit dieta lp 17.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6025500 Tirane 9310170922014 602-REP 7001 riparime,pv emergjence dt 14.04.2014,fat nr 6 dt 03.04.2014,seri 0003956 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) 6022003 Tirane 9610170922014 600-602-REP 7001 telefon,kodi 142474.fat Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) 6022003 Tirane 2610170792014 602-REP 6010(Inst.Gjeogra) telefon,kodi 1061075,fat dt 02.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 6001001 Tirane 16510170012014 600-602-Minis.Mbrojtje telefon,kodi 1100766560,fat dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Qendror i SHIKUT (3535) 6022008 Tirane 12910180012014 1018001 SHISH SHERBIM ROJE VKM 17 DT 21.01.2010 NJOFTIM 43 DT 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16510200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BE0E020089108206,fat dt 024.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 16910200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate KR0A060044087997,fat dt 07.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14710060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 45 Dt 30.06.11 Ser 83581595 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 12710060542014 Shkresa Nr. 2096 Dt 18.04.14 D.P Vendimi Nr. 4 Situacioni Nr 8 Garanci Punimesh Fat Tat. Nr.68 Dt 30.09.09 Ser 43253913 Kontrata ne vazhdim Nr. 9807/5 dt 29.12.2009 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 2110100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 4110100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 3510100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6021007 Tirane 23710100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftabon per sherb inform up dt 28.2.2014,. form dt 28.2.2014, seri 58/2014 dt 10.3.2014, 1995 $ x 104.2 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 5010100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 6210100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Shkolla e Gjuheve te Huaja (3535) 6022003 Tirane 3210110632014 602 Shk.mesme Gjuhet e Huaja tel mars2014,s717495109 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 45710110402014 ore mesimore urdh 393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 47310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 337,33//1 dt 24.10.2014 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Bujqesor (3535) 6022002 Tirane 12010110412014 Univer.Bujqesor uje m mars 2014 klienti1502007 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Njesia e transportit mjeksesor me helikoptere (3535) 6021099 Tirane 5410130582014 602-NJESIA TRANPORTIT MJEKSOR ME HELIKOPTER riparime,up nr 11 dt 11.04.2014,njofti dt 18.04.2014,fat nr 23 dt 18.04.2014,seri 1220623,akt marrje ne dorezim dt 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9810140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta Vlore fat 8 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9710140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta Gjirokaster fat 42 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022003 Tirane 15310140012014 MINISTRIA E DREJTESISE kodi abonentit 54433414 fat.1179379639 dt.01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6001001 Tirane 10210140582014 Avokatura e Shtetit Shp telefon fat 116853785 kod 7802 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6020900 Tirane 15510140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Portret, up.nr. 130/1 dt.26.02.2014 pv. form5 dt.04.04.2014 fat. 44 dt 04.04.2014 seria 003744 fh.nr. 22/1 dt.04.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Burgu 302 Tirane (3535) 6022003 Tirane 3510140102014 I.R.V.P Paraburgim telefon mars 2014 nr.klientit 310001730248 fat.31.03.2014 nr.717426592 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) 6023300 Tirane 3310160782014 Reparti Sig.Brend.Ceremon.siguracion mjetesh up 4 15.04.2014 pv 17.04.2014 fat 308 18.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Komisariati Special ""Renea"" Tirane (3535)" 6022001 Tirane 5910160092014 1016009 R.E.N.E.A energji elektrike fat 609683564 kodi TR3S080009623894 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 15110160792014 D Pergjithshme pol shtetit tel f 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6022003 Tirane 11310170902014 602-REP 6620 telefon,kodi 310000013048,fat dt31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6022004 Tirane 11110170902014 602-REP 6620 posta,fat nr 41/5 dt 25.02.2014,seri 08740429 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11610170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 31 dt 09.01.2014,seri 12723031,fh nr 1 dt 09.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6021004 Tirane 11810170902014 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 3754 dt 30.12.2013 ne vazhdim,fat nr 35 dt 27.01.2014,seri 12723035,fh nr 3 dt 27.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 6026900 Tirane 9810170872014 600-602-REP 6002 qera hoteli ,U.M.M nr 565 dt 08.04.2010,fat nr 11,27,41 dt 27.01.2014,20.02.2014,20.03.2014,seri 09112754,09112774,09112796 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6022001 Tirane 17110200012014 1020001 602-DREJTORIA ARKIVAVE energji,kontrate BE0E020089108206,fat dt 27.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6025600 Tirane 17810200012014 602-DREJTORIA ARKIVAVE riparime,up nr 83 dt 18.03.2014,ftese per oferte dt 19.03.2014,fat nr 46 dt 14.04.2014,seri 6563850 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Apelit Tirane 6020100 Tirane 3410290432014 Gjykata Ad Apelit Tirane blerje leter format urp 157 dt 09.04.2014 pv 11.04.2014 njoft fit 11.04.2014 fat 11099999926 dt 14.04.14 fh 7 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e larte (3535) 6021001 Tirane 9610290412014 Gjykata E Larte blerje uniforma up nr.11 dt.10.03.14 dok.elekt.10.03.14 ft.nr.4dt.09.04.14 seria 14204054 ft.nr.28 dt.09.04.14 rap perf dt.10.03.14 akt marrje dorz dt.09.04.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022001 Tirane 7210290102014 1029010 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend energji,kontrate TR1C020078217393,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 6020100 Tirane 28102904820141 602-Gyk.Admins.Shkall.Pare boje toner,up nr 1562/2 dt 31.01.2014,kontrate nr 3844/1 dt 003.02.2014,fat nr 303 dt 03.02.2014,seri 13518303,fh nr 13 dt 03.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Shkolla e Magjistratures (3535) 6022003 Tirane 10510550012014 SHKOLLA E MAGJISTRATURES telefon fat mars 2014 klient310001693616 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Petrele (3535) 6511300 Tirane 3627950012014 Komuna Petrele Principali kesti 42,interesi kesti 42 Marveshja BKT 17.10.2010 urdher.brendsh.nr.05 dt.11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Tirana (3535) 6021099 Tirane 249 2101001 21014 2101001 Bashkia Tirane lik fat AKEP,nr jeshil,fat 83183242 dt 26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6022002 Tirane 5921011382014 Min Bashk Nr 11 Lik uje shkrese 5737/27 dt 11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6022002 Tirane 4821011342014 Min bashkia 4 uji kontrata 59183-1,159184-1,159186-1,159187-1,159247-1,59250-1,159251-9265-1,159271-1,159392-1,183764 uji mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 49 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr C 56514 Elektriku 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022001 Tirane 12821011402014 2101140 Mini bashkia 6 pagese cez Mars '14 kontrata G123069; G128888, G123252; G140205 G250207; G120394 dt.12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sauk (3535) 2313100 Tirane 3628110012014 kOM fARKE SIST.ASFALTIM RRUGA Bill Klinton-godinat rezid.Selite kont.nr.2524/3 dt.11.03.2013 situacion nr.2 dt.31.03.2014 ft.nr.183 dt.16.04.14 seri 0278123 urdher i kryetarit nr.1 dt.15.04.2014 0 2014-04-22
Kuvendi Popullor (3535) 6001001 Tirane 29410020012014 Kuvendi telefon fix mars 2014 fat.7173862242 dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13210060542014 ARSH - Shkresa Nr 2098 Dt 18.04.14 D.P.Vendimi nr. 4 Sit Nr.9 Fat 05 dt 11.03.11 Ser 72803455 Kontrata Nr. 3727/9 Dt 12.06.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 3110100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6029001 Tirane 23310100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ft pritje e percjellje urdher dt 21.3.2014, seri 003945 dt 21.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6022007 Tirane 23510100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ft bl abonim Tec Doc up dt 28.2.2014, form dt 28.2.2014 seri 2014506717 dt 1.4.2014 208 euro x 143lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6022099 Tirane 23810100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftsherb te dhen burse kv dt 26.3.2014, seri 91959941 dt 1.4.2014, 10802 eurox143 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 6029005 Tirane 9810111532014 1011153 602 Q.Studimeve Albanologjike honorare urdh.54,03.2.2014,bordero 27.1.2014,tatim burim 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6022004 Tirane 47710110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK posata fat mars 2014 26.03.2014 seri 8743449 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 47510110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK tatim 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 2312103 Tirane 10810110352014 231 DAR Qytet rikonstruksion fat82,02.3.2014,s72513443,up.1323,29.6.2007,njf1466,25.7.2007,kon1589,27.8.2007,sit.perf. 0 0000-01-01 2014-04-22
Galeria Kombetare e arteve (3535) 6022001 Tirane 4010120212014 1012021 GALERIA 602 pagese energjie mars 2014, Fat nr 609687022 dt 12.4.14 nr kont A107846,Fat nr 609687023 dt 12.4.14,nr kont A107847 0 0000-01-01 2014-04-22
Galeria Kombetare e arteve (3535) 6022008 Tirane 3910120212014 1012021 GALERIA 602 sherbime ruajtje roje private,janar 2014,Fat 29 dt 31.1.14 S 12290836,UP 228 dt 30.12.2013,Kont shtes 228/7 dt 30.12.13,botimi ne fq e APP 0 0000-01-01 2014-04-22
Teatri Operas dhe Baletit (3535) 6044099 Tirane 9210120242014 1012024, TOB pagese valute, euro =143 leke, urdher tit 722 dt 07.4.14, liste pagese 22.04.14, kontrate 15.04.14, honorare te huaj dhe komision 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 29610130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 1405 d 19/3/14,kontr vazhd 1405/12 d 19/3/14,,fat12140 d 26/3/14 s 113426678,fh 2804 d 26/3/14 0 0000-01-01 2014-04-22
"Qendra spitalore universitare ""Nene Tereza"" (3535)" 6021003 Tirane 210130492014 1013049 QSUT 602 barna,urdher 1405 d 19/3/14,kontr 1405/12 d 19/3/14,,fat 12122 d 24/3/14 s 113426660,fh 2798 d 24/3/14 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022003 Tirane 11110141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik telefon Elbasan fat 717494707 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6025600 Tirane 11410140582014 Avokatura e Shtetit Shp riparim gome pv emergjent 03.02.2014 kup tatim 03.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6022004 Tirane 17010140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Posta , fat.1543,1892 dt.22.02.2014 seria 08743169 dhe dt.26.03.2014 seria 08743418 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6022007 Tirane 23610100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ftabon per sherb inform up dt 28.2.2014,. form dt 28.2.2014, seri 201434 dt 10.3.2014, 1995 $ x 104.2 lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 1710100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 6029005 Tirane 9710111532014 1011153 602 Q.Studimeve Albanologjike honorare urdh.54,03.2.2014,bordero 27.1.2014,tatim burim 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 43610110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh.393/3 dt 16.10.2013 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6061021 Tirane 44010110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK bursa janar shkurt 2014 shk. 80 10.04.2014 bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 469310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 148/3 dt 1.11.2013 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 472310110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK ore mesimore urdh 337,33//1 dt 24.10.2014 mb 10% bordero prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Shkolla ""Loro Borici"", Tirane (3535)" 6022007 Tirane 2210110772014 602 Shk.Loro Borici dieta nxenes vendim 16.4.2014,a.duka,g21207096b 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Politeknik (3535) 6002100 Tirane 44410110402014 UNIVERSITETI POLITEKNIK tatim 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) 6022001 Tirane 6810111412014 1011141 Fak.Drejtesise en el m janar+mars 2014 kodi B28023,B36052,B36052 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 49 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr C 56514 Elektriku 0 0000-01-01 2014-04-22
Njesia e transportit mjeksesor me helikoptere (3535) 6020200 Tirane 3210130582014 602-NJESIA TRANPORTIT MJEKSOR ME HELIKOPTER materiale pastrimi,up nr 4 dt 05.03.2014,njoftim dt 18.03.2014,fat nr 50 dt 20.03.2014,seri 10378798,fh nr 15 dt 20.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 6022003 Tirane 11210141002014 Drejtoria e Sherbimit te Proves Lik telefon Tirane fat 717344101 dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9510140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta Shkoder fat 168 dt 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 10010140582014 Avokatura e Shtetit Shp posta fat 2014 dt 26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia e Falimentit (3535) 6022004 Tirane 2310141022014 AMF Shp posta fat 1926 dt 26.03.2014 kontr 179 dt 22.01.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Avokati i Shtetit (3535) 6061099 Tirane 10810140582014 Avokatura e Shtetit Paga larg nga puna urdh 58 dt 25.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029007 Tirane 16310140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Tatim MD shkurt mars per pjesmarrje KRT permb. bordero dt. 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 6029006 Tirane 16310140012014 MINISTRIA E DREJTESISE Tatim MD shkurt mars per pjesmarrje KRT permb. bordero dt. 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Burgu Vaqarr Tirane (3535) 6022004 Tirane 2310140122014 I.E.V.P Vaqarr , posta muaji janar shkurt 2014 fat.1385 dt.26.02.2014 fat.1041 dt.26.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) 6022001 Tirane 1210150012014 1015001 MIN E JASHTME ENERGJI MUAJI MARS 14,KOD KLIENTI TR 2A 0100 3409 0498,FAT NR 609683532 DT 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6024100 Tirane 15610160792014 D Pergjithshme pol shtetit dieta lp 17.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 6022003 Tirane 15710160792014 D Pergjithshme pol shtetit rimb tel mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 6022002 Tirane 10010170872014 602-REP 6002 uje,kontrate 000759,fat dt 13.02.2014,18.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 6024200 Tirane 7510170872014 602-REP 6002 bileta,up nr 7 dt 27.03.2014,ftesa per oferte dt 04.04.2014,U.M.M nr 113,195 dt 521.06.2010,20.030.2014,shkrse MM nr 386/1 dt 28.02.2014,fat nr 69 dt 07.04.2014,seri 6927522 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 6001001 Tirane 9810170872014 600-602-REP 6002 qera hoteli ,U.M.M nr 565 dt 08.04.2010,fat nr 11,27,41 dt 27.01.2014,20.02.2014,20.03.2014,seri 09112754,09112774,09112796 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.6010 Tirane (3535) 6022001 Tirane 2310170792014 1017079 602-REP 6010(Inst.Gjeogra) energji,kontrate TR2L0203072309,fat dt 27.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 6025800 Tirane 17910200012014 602-DREJTORIA ARKIVAVE mirembajtje,up nr 93 dt 20.01.2014,ftese per oferte dt 21.01.2014,fat nr 24 dt 23.01.2014,seri 12157574 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Akademise (3535) 2318100 Tirane 012210220012014 602 AKADEMIA E SHKENCAVE up14,21.2.2014,fat74,14.4.2014,fh16,14.4.2014s12422125 0 0000-01-01 2014-04-22
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 6022004 Tirane 9210240012014 602-Kon.Lart.Shteti abonim shtypi,kontrate nr 170 dt 13.02.2014 ne vazhdim,fat nr 468 dt 20.03.2014,seri 12748668 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Tirane (3535) 6022008 Tirane 9610250352014 ZYRA E PUNES.lik ft roje up dt 7.3.2014, nj fit dt 12.3.2014, kontr dt 15.3.2014, seri 10810581 dt 4.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) 6020300 Tirane 3510251132014 qendra komb viktimave dhunes dokumente up 31 09.01.2014 pv 09.01.2014 fat 221 09.01.2014 fh 6 09.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6061004 Tirane 4921011402014 Mini bashkia 6 paaftesi prill 2014 listepgesa 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6061003 Tirane 6121011382014 Min Bashk Nr 11 Ndih ekon paaftesi vkb 88 dt 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6011100 Tirane 3102608512014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT SIG .SHENDETESOR MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave ne nivel qendror 6001005 Tirane 710260852014 INSPEKTORIATI SHTETEROR MJEDISIT PYJEVE UJRAVE PAGA PL 32 F 32 BORDERO PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 8210290102014 600-602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 733789,fat dt 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 6022003 Tirane 7810290102014 602-Gjyk.Apel.Krim.Rend telefon,kodi 110085576,dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e larte (3535) 6020900 Tirane 9710290412014 Gjykata E Larte blerje kartvizita up nr.19 dt.08.04.2014 pcv nr.5 dt.09.04.14 ft.nr.76 dt.09.04.14 seria 13146044 ft.nr.29 dt.09.04.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6022007 Tirane 12010730012014 KQZ Kratvizita,mater te tjera pv 5 dt 31.03.2014 kup tat 6 dt 31.03.2014 fh 18 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6021099 Tirane 12010730012014 KQZ Kratvizita,mater te tjera pv 5 dt 31.03.2014 kup tat 6 dt 31.03.2014 fh 18 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 6021010 Tirane 12010730012014 KQZ Kratvizita,mater te tjera pv 5 dt 31.03.2014 kup tat 6 dt 31.03.2014 fh 18 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535) 6020300 Tirane 291087007 600 AUT KOMB CERT ELEKTRONIK MATERIALE ZYRE UP 11 DT 28.02.2014 FT OFERTE 48 DT 28.02.2014 NJ. FIT 3.03.2014 FAT 1232877 DT 7.03.2014 FH 2 DT 11.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) 6022001 Tirane 7410890012014 1089001 K.M.DH. PERSONALE . lik ft energjie nr kontr H 210679 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Tirana (3535) 6022003 Tirane 248 2101001 21014 2101001 Bashkia Tirane lik abonime ,vazhd kontr 43/1 dt 21.01.2014,shkr nr 5511 dt 14.04.2014,fat 12599881,882 dt 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6022003 Tirane 49121011342014 Min Bashkia 4 telefoni mars 2014 fat.717390958,717350296,717350039 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6029008 Tirane 6221011382014 Min Bashk Nr 11 Tarife pastrimi njoft detyr 959 dt 04.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6001001 Tirane 51121011342014 Min Bashkia 4 telefoni mars 2014 celular 694068539,662020105,662020100,662020107,662020108 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dajt (3535) 6023100 Tirane 5628000012014 Komuna Dajt Blerje eurodizel kont. ne vazhdim 1271 dt.06.05.2013 ne vazhdim fat.34 dt.31.10.2013 seria 86569791 fh.nr. 16 dt.31.10.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Presidenca (3535) 6022010 Tirane 12710010012014 Presidenca njoftim gazete urdher 9 dt.29.08.2013 kont. 05.06.2013 fat3 dt.18.10.2013 nrs.005103 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11610041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 608180090 nr kontrates a93763 kdi klientit du0a020029093763 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6022003 Tirane 4810050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages telefoni mars 2014, Fat 31.3.14 S 717426301, Nr klient 310001720070, Kontrat 2256911 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6024100 Tirane 4610050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE Pagese shpenzime per dieta brenda vendit, mars 2014, miratimi i sek pergj BUMK prot 293,LPag mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6022001 Tirane 491005039 1005039 A.k. duhan energji mars 2014 nr i kontrates C 76941, S 609400826 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Tirane (3535) 6021099 Tirane 6910050792014 1005079, BORDI KULLIMIT mat up 2.4.2014 njf 18.4.2014 f 18.4.2014 fh 18.4.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 6022099 Tirane 4910051292014 1005129 A.K.U, spagese interneti, prill 2014, , kontrate 6.03.14, seri 118201948 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 12810060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2096 Dt 18.04.14 D.P Vendimi Nr. 4 - Situacioni Nr 9 Garanci Punimesh Fat Tat Nr. 76 dt 31.10.2009 Ser. 43253921. Kontrata ne vazhdim Nr. 9807/5 dt 29.12.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14810060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 9 Fat Nr. 29 Dt 31.07.2011 Ser 83581679 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 13310060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2105 Dt 18.04.14 D.P vendimi nr 4 Sit Nr. 3, Fat Nr. 47 dt 11.08.2010 Nr. Ser 70405702, Kontrata ne Vazhdim Nr. 3071/4 Dt 19.05.2009 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14010060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 7 Fat Nr. 349 dt 11.12.2010 Ser 71034199 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati i Ministrise se Energjis dhe Industris (3535) 6022099 Tirane 17910930012014 602 MEI pagese pedagogesh(anetaret e komitetit ad-hoc) shkresa 1328/4 dt 5.3.14 listpagesa mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6021099 Tirane 9110940162014 AKPT pagese me cek bl uje pv 546/1 dt.18.04.2 fat 7 dt.07.04.2014 fh.6 dt.07.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 6026100 Tirane 9210940162014 AKPT Qera salle urdher 464 dt.03.04.2014 kontrate 546 dt.07.04.2014 fat.dt.07.04.2014 seria 05974815 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Petrele (3535) 1661300 Tirane 3627950012014 Komuna Petrele Principali kesti 42,interesi kesti 42 Marveshja BKT 17.10.2010 urdher.brendsh.nr.05 dt.11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 9 (3535) 6022003 Tirane 3621011432014 Min Bashk nr 9 Detyrim telefon mars 2014 kontr 3640,232,212 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6029005 Tirane 50121011342014 Min Bashkia 4 posta mars 2014 ft.nr.2005 dt.26.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 2313100 Tirane 12621011402014 Mini bashkia 6 kolaudim i zyrave te ish Komitetit Njesia Nr.6 urdher Nr.22 dt.25.02.14 Kontrate kolaudimi nr.514 dt.01.08.2011 Licence per Mbikqyrje punimesh MK0431/2 Pcv kolaudimi Dt.24.08.2011 Ft.nr.07 dt.10.12.12 seria 85958957 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 11 (3535) 6022001 Tirane 5821011382014 2101138 Min Bashk Nr 11 Lik energji kontr F225594,240327,53909,55696,257508,104619,225594,104299,128395,232779,240327,53909,55696,179340,177335,191055,257508 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 4 (3535) 6022003 Tirane 51121011342014 Min Bashkia 4 telefoni mars 2014 celular 694068539,662020105,662020100,662020107,662020108 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 10 (3535) 6022002 Tirane 6521011352014 Min Bashkia 10 Uji lijk nuaji mars 2014 kont.159758,159707 1597727,159 0 0000-01-01 2014-04-22
Mini Bashkia 6 (3535) 6022004 Tirane 13721011402014 Mini bashkia 6 SHERBIME POSTARE mARS '14 fT.NR.2006 DT.26.03.14 SERIA 11519831 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022007 Tirane 56 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik kthim paradhenie bursa ,urdh 216 dt 15.04.2014,bordero 15.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Tirane (3535) 6022003 Tirane 65 2035001 2014 Kesh Qarkut lik AMC mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria E Konvikteve (3535) 6022001 Tirane 51 2101113 2014 2101113 Drejt Konvikt lik energji ,kontr G 034334 hoteleri Turizem 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 6020200 Tirane 27 21011612014 Agjens Konsumat lik mater pastrimi ,urdh prok nr 260/2 dt 04.02.2014,proc verb dt 05.02.2014,fat 1 dt 06.02.2014,seri 14001501,fl hyrje nr 3 dt 06.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11410041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 609117739 dt 28.3.14, nr kontrates a19233 kodi klientit sh2a020034019233 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 6022001 Tirane 11510041092014 1004109 602 DPM shpenzime energjie ft 609400000 dt 1.4.14 kontratavd 35717 kodi klientit sh1d010167035717 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6021004 Tirane 4710050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages ushqime degustimi, up 5 dt 25.02.14, f ofert 26.02.14, pv anull 28.02.14, perfund 01.03.14, ft tat 83 dt 09.04.14, seri 13276183, fh 5 dt 9.04.14 0 0000-01-01 2014-04-22
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 6023200 Tirane 4310050392014 1005039,A.K. DUHAN CIGARE pages riparim traktori, pjese kembimi, up 7 dt 28.2.14, ofert 05.03.14, vleresim perf 05.03.14, ft 43 dt 25.03.14, ser 12754604, fh 4 dt 25.3.14 0 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 4662104 Tirane 14810060542014 ARSH - Shkresa 2107 Dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr 4 Sit Nr. 9 Fat Nr. 29 Dt 31.07.2011 Ser 83581679 Kontrata ne vazhdim Nr. 5300/8 Dt27.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 2313100 Tirane 14110060542014 ARSH - Shkresa Nr. 2106 dt 18.04.14 D.P. Vendimi Nr. 4 Sit Nr. 8 Fat Nr. 48 Dt 31.10.11 ser 83581698 Kontrata ne vazhdim 5301/4 Dt 17.07.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 5310100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 6780100 Tirane 2510100412014 Drejt e Tat Pag Te medhenje . lik rimbursim TVSH , celje plani nga min fin shkrese nr 4484/1 dt 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 6021007 Tirane 23510100772014 DREJT PERGJ DOGANAVE.lik ft bl abonim Tec Doc up dt 28.2.2014, form dt 28.2.2014 seri 2014506717 dt 1.4.2014 208 euro x 143lek 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Tepelene (1134) 6024100 Tepelene 31/10100342014 dieta thesari tep 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6001001 Tepelene 64/10111102014 KREDITOR MIMOZA BONI SHKURT-MARS ARSIMI TEP 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6001001 Tepelene 63/10111102014 A.SULA,R.XHAFA,S.MYSLYMI ARSIMI TEP 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6001001 Tepelene 65/10111102014 MIMOZA BONI ARSIMI TEP 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6060099 Tepelene 68/10111102014 SHPERBLIM ARSIMI TEPELENE 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Tepelene (1134) 6023100 Tepelene 48/10130862014 karburant ft nr 12/27.03.2014 spitali tep 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kurvelesh (1134) 6022009 Tepelene 28/27860012014 FT NR 1/21.04.2014 KOMUNA KURVELESH 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6001001 Tepelene 66/10111102014 Q.DERVISHI(26000) V.SELMANI 16000L ARSIMI TEP 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Tepelen (1134) 6061099 Tepelene 69/10111102014 SHPERBLIM ARSIMI TEPELENE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fshat Memaliaj (1134) 2313400 Tepelene 61/27810012014 blerje pompe komuna f memaliaj 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6022001 Skrapar 6027420012014 2742001 Skrapar;Komuna Leshnje;C058142(609399012)C058683(609401216)C058774(609401243)C058549(609401215)C058550(60609399013)C058793(609401244) 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zhepe (0232) 6001001 Skrapar 3527460012014 Skrapar;Komuna Zhepe;Paga List-pagesa MARS/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zhepe (0232) 6001005 Skrapar 3527460012014 Skrapar;Komuna Zhepe;Paga List-pagesa MARS/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6061004 Skrapar 5727420012014 Skrapar;Komuna Leshnje;Pa Aftesia-Prill/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6029006 Skrapar 5827420012014 Skrapar;Komuna Leshnje;Keshilltaret List-pagesa shkurt-mars/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6029006 Skrapar 5927420012014 Skrapar;Komuna Leshnje;Tatim ne burim Keshilltaret Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zhepe (0232) 6001003 Skrapar 3527460012014 Skrapar;Komuna Zhepe;Paga List-pagesa MARS/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6061003 Skrapar 5627420012014 Skrapar;Komuna Leshnje;Ndihme ekon.janar-mars/2014;Konf.Prefektures nr.773/1 dt.09.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Vendreshe (0232) 6061004 Skrapar 4627440012014 2744001 PA AFTESIA/ List-pagese Prill/ 2014 KOMUNA VENDRESHE SKRAPAR 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Leshnje (0232) 6001001 Skrapar 5027420012014 Skrapar;Komuna Leshnje;Paga List-pagesa 01-31/03/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Postribe (3333) 6022004 Shkoder 5727550012014 KOMUNA POSTRIBE SHKODER fature nr 11519192,11519154 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 1610100732014 DREJ RAJONA TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 5410100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE LIKUJ FAT NR 717507676,717507612,717467725,71744717,MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6020100 Shkoder 8110160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 13864805 DT. 25.03.2014 0 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6021004 Shkoder 8710160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 12415294,5116, 5117,5118 DT. 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6023200 Shkoder 8210160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 14087242 DT. 11.04.2014 0 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) 6020300 Shkoder 5410940072014 ALUIZMI SHKODER LIKUJ FAT NR 7104057 DT 21.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Administrata Kopshte Cerdhe (3333) 6022001 Shkoder 3721410102014 2141010 administrata arsimit, kontrate a030011-a036473 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Postribe (3333) 6022001 Shkoder 5627550012014 2755001 KOMUNA POSTRIBE SHKODER fature nr 609234566-608872361 kontrate b65100,71458,48058,66705,71361,65105,70581,65158,66712,65162 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 4510100822014 DOGANA SHKODER LIKUJ FAT NR 021689 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 1710100732014 DREJ RAJONA TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6022004 Shkoder 7510160212014 KOMISARIATI POLICISE SHKODER FAT. 11521500,11519281,87430913,11519280,08738062 DT. 28.02.2014, FAT. 11519204,11519189,87430942,11519217 DT. 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6025400 Shkoder 8510160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 000059 DT. 17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e te moshuarve Shkoder (3333) 6022002 Shkoder 4421410342014 SHTEPIA MOSHUARVE FATURE NR 3126633.3149978,3172496 JANAR,SHKURT,MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Administrata Kopshte Cerdhe (3333) 6022002 Shkoder PT3821410102014 2141010 administrata arsimit,fature 478-495-403-408-391-395-507-508-517-430-435 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Rajonit Verior (Shkoder) (3333) 6025400 Shkoder 5010060772014 DREJ RAJONIT VERIOR LIKUJ FAT NR 07602508 DT 31.03.2014 0 2014-04-22
Dogana Shkoder (3333) 6022002 Shkoder 471010082014 DOGANA SHKODER LIKUJ FAT NR 3172453 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 1410100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6020200 Shkoder 7910160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 6608655 DT. 31.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6023200 Shkoder 3110290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKODER FAT. 059051095, DT.14.04.2014 0 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) 6020300 Shkoder 6010940072014 ALUIZMI SHKODER LIKUJ FAT NR 7177807 DT 04.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Guri I Zi (3333) 6025400 Shkoder 5627600012014 2760001 KOMUNA GUR I ZI FAT 13443616 dt 22.04.2014 0 2014-04-22
Komuna Hajmel (3333) 6020100 Shkoder 5627620012014 KOMUNA HAJMEL FATURE NR. 12134672 DT. 09.04.2014 0 2014-04-22
Teatri (3333) 6022001 Shkoder 2021410172014 2141017 teatri shkoder FATURE NR 143053862-605717267 GUSHT-DHJETOR 2013,606946255-608870827 JANAR-MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 310100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 410100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Teatri (3333) 6022002 Shkoder 2121410172014 teatri shkoder 2807900,2851506 NENTOR,DHJETOR 2012,2852485-3102335 JANAR-DHJETOR 2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 1510100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6022004 Shkoder 5710100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE LIKUJ FAT NR 11519208 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 7310160212014 KOMISARIATI POLICISE SHKODER FAT. MARS 2014 KLIENTI 310001897220, 310001905025, 310001827636, 310001905006, 310001827612, 310001848603, 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6022003 Shkoder 5510100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE LIKUJ FAT 717305526,717507708 SHKURT MARS 0 0000-01-01 2014-04-22
"Unversitet ""L.Gurakuqi"", Shkoder (3333)" 4662214 Shkoder 14910111292014 1011129 UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI SHKODER, 5% garanci punimesh shkolla e infermierise kati perdhe + bodrum 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Shkoder (3333) 6022004 Shkoder 5910160712014 PREFEKTURA SHKODER FAT. 87430936 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 5810100732014 1010073 DREJ RAJONALE TATIMORE LIKUJ FAT NR 609685930,60940101,6088724876 KON A 020013030115,F110003092570,E 060008084527 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6020200 Shkoder 8010160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 7104051 DT. 02.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 5810160712014 1016071 PREFEKTURA SHKODER FAT. MUAJI MARS 2014 A030117,E2084541,F092563,A030182,E084538,F092564 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise Shkoder (3333) 6022001 Shkoder 7210160212014 1016021 KOMISARIATI POLICISE SHKODER FAT. MARS 2014 KONTR. A28678,A30009 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Shkoder 6020100 Shkoder 3210290472014 GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKODER 1344448 DT.18.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Guri I Zi (3333) 6025500 Shkoder 5727600012014 2760001 KOMUNA GUR I ZI FAT 015572dt 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Hajmel (3333) 6022001 Shkoder 5527620012014 2762001 KOMUNA HAJMEL FATURE MUAJI JANAR 2014,KONTRATE B71547,65109,65108 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 1010100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Shkoder (3333) 6022004 Shkoder 4610100822014 DOGANA SHKODER LIKUJ FAT NR 115193231 NDT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 910100732014 drej rajonale tatimore rimbursim tvsh 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6780100 Shkoder 810100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE RIMBURSIM TVSH 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 6022002 Shkoder 5610100732014 DREJ RAJONALE TATIMORE LIKUJ FAT NR 3172510 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Unversitet ""L.Gurakuqi"", Shkoder (3333)" 2312103 Shkoder 14810111292014 1011129 UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI SHKODER, ft 33610290 dt 05.07.2008 (pjesore) 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6021004 Shkoder 8610160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 12415243,5268,5269 DT. 01.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6025200 Shkoder 8410160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 06866439 DT. 15.04.2014 0 2014-04-22
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 6025600 Shkoder 8310160132014 KOMISARIATI I POLICISE NSH SHKODER FAT. 000056 DT. 16.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Sarande (3731) 6022003 Sarande 3410250312014 SHP TEL NR.2214 NGA Z PUNES 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Sarande (3731) 6029002 Sarande 4510100912014 SHP NGA DOGANA SR 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022002 Sarande 4510160752014 SHP UJI NGA NENPREFEKTURA 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022001 Sarande 4710160752014 1016075 SHP ENERGJE NR.KONT.A-018787 NGA NENPREFEKTURA 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025400 Sarande 3321380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) 6021003 Sarande 3121380102014 BLERJE BLLOK CEKU NGA SHT FEMIJES 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Sarande (3731) 6061002 Sarande 3710250312014 PAGES PAPUNESIE NGA Z PUNES 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Sarande (3731) 6022001 Sarande 4910100912014 1010091 SHP ENERGJIE B-044414 NGA DOGANA 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Sarande (3731) 6022001 Sarande 5010100912014 1010091 SHP ENERGJIE A-018691 NGA DOGANA 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Sarande (3731) 6021004 Sarande 10810130842014 SHP PERIME QUMESHT NGA SPITALI 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022001 Sarande 4810160752014 1016075 SHP ENERGJE NR.KONT.C-061240 NGA NENPREFEKTURA 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) 6021004 Sarande 2921380102014 SHP BULMET MISH NGA SHTEPIA E FEMIJES 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025400 Sarande 3221380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025300 Sarande 3921380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025300 Sarande 4421380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022003 Sarande 4610160752014 SHP TEL NR.4045,5656,2465 NGA NENPREFEKTURA SR 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022004 Sarande 4310160752014 SHP POSTARE NGA NENPREFEKTURA 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022004 Sarande 4410160752014 SHP POSTARE NGA NENPREFEKTURA 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) 6022002 Sarande 3221380102014 SHP UJI NGA SHT FEMIJES 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025800 Sarande 3221380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025300 Sarande 3221380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia-Seksioni Ekonomik (3731) 6025300 Sarande 3321380072014 BLERJE MATERIALE NGA S.EKONOMIK 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) 6021004 Sarande 3021380102014 SHP PERIME NGA SHT FEMIJES 0 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Sarande (3731) 6022008 Sarande 4310280252014 pagese rojet e objektit nga prokuroria 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Sarande (3731) 6026100 Sarande 4610100912014 SHP QERAJE NGA DOGANA 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Sarande (3731) 6024100 Sarande 371010312014 SHP DIETA NGA THESARI 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e shendetit publik Sarande (3731) 2314140 Sarande 3410130432014 lik i prapambetur nga dshp sr fat tatimore nr 165 dat 8.12.2009 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Sarande (3731) 6022003 Sarande 4210160752014 SHP TEL NR.081522500 NGA NENPREFEKTURA DL 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Sarande (3731) 6022003 Sarande 4810100912014 SHP TEL NR.5609 ,FAX.3292 NGA DOGANA SR 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Markat (3731) 6061004 Sarande 4527350012014 PAFTESIA NGA KOMUNA MARKAT 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cerrave (1529) 6022001 Pogradec 9127060012014 2706001 LIK.ENERGJI K. ERAVE POGRADEC 2706001 K. NR B-11666/13202/13201/12251/12250/12252 DT 01.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Pogradec (1529) 6022099 Pogradec 12710111172014 1011117 ZYRA ARSIMORE POGRADEC LIK KONTRATE NR =97/26 DT 22.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Pogradec (1529) 6024100 Pogradec 12410111172014 1011117 ZYRA ARSIMORE POGRADEC LIK SHP TRANSPORTI 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cerrave (1529) 6022004 Pogradec 8427060012014 2706001 SH. POSTAR K. ERAVE POGRADEC 2706001 FT NR 107 DHE 134 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) 6022002 Pogradec 8010130412014 LIK.UJE D.SH.P. POGRADEC FT NR 3122908 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) 6022003 Pogradec 7910130412014 LIK.TELEFON D.SH.P. POGRADEC FT NR 717453876 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) 6022001 Pogradec 8210130412014 1013041 LIK.ENERGJI D.SH.P. POGRADEC FT NR 608871132/ DT 23.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Pogradec (1529) 6024100 Pogradec 12510111172014 1011117 ZYRA ARSIMORE POGRADEC LIK TRANSPORTI PER MESUES SIPAS SJKRESE MASH NR=18 DT 21.04.2014 LIST PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Bucimas (1529) 6061004 Pogradec 8127000012014 LIK. PAAFTESI K. BUIMAS POGRADEC 2700001 PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra Arsimore Pogradec (1529) 6024100 Pogradec 12610111172014 1011117 ZYRA ARSIMORE POGRADEC LIK SHP.TRANSPORTI URDHER NR 18 DT 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cerrave (1529) 6022004 Pogradec 8527060012014 2706001 SH. POSTAR K. ERAVE POGRADEC 2706001 FT NR 512 DHE 536 DT 31.12.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) 6022004 Pogradec 8110130412014 LIK.SH. POSTAR D.SH.P. POGRADEC FT NR 122 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Peqin (0827) 6023100 Peqin 14621340012014 Karburant nga Bashkia Peqin ne favor SIAL Peqin fatur nr 09 dt 11.03.2014 0 2014-04-22
Komuna Gjocaj (0827) 6061004 Peqin 10526800012014 Paftesia komuna gjocaj per muajin prill 2014sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sheze (0827) 6022099 Peqin 7026840012014 Interes postare nga Komuna Sheze per muajin mars prill 2014 sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sheze (0827) 6061003 Peqin 6826840012014 Ndihmat + Paaftesia nga Komuna Sheze per muajin mars prill 2014 sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sheze (0827) 2313300 Peqin 6726840012014 Supervizion punimesh nga Komuna Sheze ne favor DHimiter Dule Elbasan Fatur Nr 14 dt 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Peqin (0827) 6040009 Peqin 14221340012014 Pagat keshilli nga Bashkia Peqin per muajin mars 2014 sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Karine (0827) 6022001 Peqin 6426810012014 2681001 Energji Komuna Karine per muajin mars 2014 Kontrat nr 176183 fatur nr 609402060 29.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Peqin (0827) 6023100 Peqin 14521340012014 Karburant nga Bashkia Peqin ne favor SIAL Peqin fatur nr 14 dt 01.04.2014 0 2014-04-22
Komuna Gjocaj (0827) 6022099 Peqin 10626800012014 Interes postare komuna gjocaj per muajin prill 2014sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Peqin (0827) 6040009 Peqin 14321340012014 Tatim keshilli Tatim burim nga Bashkia Peqin per muajin mars 2014 sipas list pagesave 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Peqin (0827) 6061004 Peqin 14421340012014 Paftesia nga Bashkia Peqin per muajin prill 2014 sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Sheze (0827) 6061004 Peqin 6826840012014 Ndihmat + Paaftesia nga Komuna Sheze per muajin mars prill 2014 sipas list pageses 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kacinar (2026) 6061004 Mirdite 2526660012014 Komuna kacinar per pak prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Rubik (2026) 6022001 Mirdite 6421640012014 2164001 bashkia rubik per energji dhjet 2012,janar mars 2014 D70522,70533,78915,69117,70050,70527 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Gurre (0625) 6061041 Mat 10226530012014 Komuna Gurre (2653001) Lik. Ndihme Financiare per rast fatkeqsie z.Zenel Lela.Bordoro Pagese 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Lis (0625) 6025200 Mat 90/126510012014 Komuna Lis (2651001) Lik. Shpenz. per mirmbajtje objek. specifike (Shk. 9 - Vjecare Zenisht).Fat.Nr.36 Dt.16.04.2014 Urdh. Prok. Nr.07 Dt.09.04.2014. 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Burrel (0625) 6061003 Mat 13821320012014 Bashkia Burrel (2132001) Lik. Ndihme ekonomike muaji Mars. Permb.Bordoro Pages Nr. Perf.725. 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Mallakaster (0924) 6021099 Mallakaster 45 1010024 2014 PAGESE PER ERVIN SADIKU PER DEGEN E THESARIT MALLAKASTER 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fratar (0924) 6021099 Mallakaster 28 2638001 2014 PAGESE PER ALTIN RRAPUSHAJ PER KOMUNEN FRATAR 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (3323) 6022001 M.Madhe 63`26250012014 2625001 Komuna Qender ( ener.elek. mars 2014)kontrate nr.E084532/072749/084512/081952/084832/072750 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit M Madhe (3323) 6024100 M.Madhe 3910100232014 Dega e Thesarit (dieta prill 2014 )Per.aut.h.duli ID G75126049D 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Gradisht (0922) 6023200 Lushnje 4226090012014 KOM.GRADISHT SA XHIROJME PER LIK.PJESE NDERRIMI SIPAS FAT NR.17, DT.11.02.2014 ME U.PROK NR.1, DT.14.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 6001005 Lushnje 41110050222014 DREJT.BUJQESISE LUSHNJE 1005022 SA XH.PER LIK.SIG.SHEND.PM SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kolonje (0922) 6022001 Lushnje 6026080012014. 2608001 KOMUNA KOLONJE, SA XHIROJME FAT MARS 2014 PER BLERJE POMPE UJI SIPAS KONTRATES B 49661 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fier-Shegan (0922) 6023200 Lushnje 8326030012014 2603001 Kom.Fiershegan LU vaj dhe sherbime per mjetet,fat e thjeshte tatimore nr.5,dt.21.04.2014. 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Terbuf (0922) 6022004 Lushnje 7226130012014 2613001 KOM.TERBUF SA XHIROJME LIK.SHPENZIME POSTARE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 6001005 Lushnje 510050222014 DREJT.BUJQESISE LUSHNJE 1005022 SA XH.PER LIK.TAT.PG SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Terbuf (0922) 6022001 Lushnje 7426130012014 2613001 KOM.TERBUF SA XHIROJME PER LIK.ENERGJIE NR.F-139863,F-152651,F-132438,F-137320,F-152649,F-139862,F-137319 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Karbunare (0922) 6022002 Lushnje 7026040012014 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.UJI.SIPAS FATURAVE MARS 2014, KONTRATA NR.10435 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Lushnje (0922) 6061002 Lushnje 5110250222014 1025022 Zyra e Punes Lu Likujd i pagave te Alpetrolit me VKM 106, DT.01.02.2012 PER MUAJIN Mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kolonje (0922) 6061003 Lushnje 616080012014 KOMUNA KOLONJE,NDIHME EKONOMIKE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Karbunare (0922) 6061004 Lushnje 7226040012014 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK. INVALIDITETI SIPAS LISTPAGESAVE PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fier-Shegan (0922) 6022008 Lushnje 7826030012014 2603001 Kom.Fiershegan LU tatim burimi keshilltaret.punonjesit me kontrate mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dushk (0922) 6020100 Lushnje 7526140012014 KOM.DUSHK 2614001 SA XHIROJME PER LIK.U.PROK.NR.18,19,20 ME FAT NR.102, DT.18.10.'13. nR.101, DT.17.10.'13, NR.143,DT.22.11.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 6029005 Lushnje 9910280192014 PROKURORIA 10208019 SA XHIROJME PER TATIM NE BURIM MBAJTUR EKSPERTEVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Lushnje (0922) 6022099 Lushnje 12410130222014 SPITALI LUSHNJE 1013022 SA XHIROJME PER LIK.PRODUKTE AZOTI SIPAS FATURES JANAR 2014,KONTRATE NR.35 DATE 13.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Lushnje (0922) 2312103 Lushnje 19421290012014. "2129001 BashkiaLushnje, Sa xhirojme ne llog. likujd kontrata Nr.3626, dt:05.12.2013 per Rikonstr. shkolla ""A. Quka""Saver, Fat.seri 10246504, dt30.01.'14 (lik. Pjesor)" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Lushnje (0922) 4662104 Lushnje 19421290012014. "2129001 BashkiaLushnje, Sa xhirojme ne llog. likujd kontrata Nr.3626, dt:05.12.2013 per Rikonstr. shkolla ""A. Quka""Saver, Fat.seri 10246504, dt30.01.'14 (lik. Pjesor)" 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 6011100 Lushnje 411120050222014 DREJT.BUJQESISE LUSHNJE 1005022 SA XH.PER LIK.SIG.SHEND.PDH SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Gradisht (0922) 6023200 Lushnje 4326090012014 KOM.GRADISHT SA XHIROJME PER LIK.PJESE NDERRIMI SIPAS FAT NR.17, DT.18.02.2014 ME U.PROK NR.1, DT.14.01.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fier-Shegan (0922) 6023900 Lushnje 7826030012014 2603001 Kom.Fiershegan LU tatim burimi keshilltaret.punonjesit me kontrate mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Karbunare (0922) 6022001 Lushnje 7126040012014 2604001 KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.EN.EL.SIPAS FATURAVE MARS 2014,F141090,F141091,F154495,F154496,F157055,F157858,F155021,E112086, 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Golem (0922) 6022003 Lushnje 5126020012014 K.Golem lik fature telefoni mars 2014,fat.nr 717408483,dt.31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Lushnje (0922) 6001001 Lushnje 5010250222014 1025022 Zyra e Punes Lu Likujd i Tatim ne burim per shperblimin e lejes se pakryer te Hysen Gishtos 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Lushnje (0922) 6021009 Lushnje 12510130222014 SPITALI LUSHNJE 1013022 SA XHIROJME PER LIK.REAGENTE SIPAS FATURES SHKURT 2014,KONTRATE NR.142 DATE 19.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Terbuf (0922) 6020300 Lushnje 7526130012014 KOM.TERBUF 2613001 SA XH.PER LIK.BL.MATERIALE SIPAS FATURES PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Golem (0922) 6022002 Lushnje 5026020012014. K.Golem lik fature uji janar 2013 NR.665880 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 6001005 Lushnje 410050222014 DREJT.BUJQESISE LUSHNJE 1005022 SA XH.PER LIK.SIG.SHOQ.PM SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Lushnje (0922) 6025500 Lushnje 12610130222014 SPITALI LUSHNJE 1013022 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME PER BL.MATERIALE SIPAS FATURES MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
N/Prefektura Lushnje (0922) 6023100 Lushnje 1910160652014 1016065 N/Prefektura Lu karburant ft. 35 dt.03/04/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e SHISH Lushnje (0922) 6022001 Lushnje 4210180172014 1018017 DREJTORIA SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME ENERGJI ELEK.SIPAS FATURES NR.KONTRATE E 107783 MUAJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Terbuf (0922) 6022003 Lushnje 7126130012014 KOM.TERBUF 2613001 SA XH.PER LIK.SHERBIM INTERNETI 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dushk (0922) 2315210 Lushnje 7426140012014 KOM.DUSHK 2614001 SA XHIROJME PER KTH.5% GARANCI PER BL.EKSKAVATORI SIPAS KONTRATE DATE 18.01.2013 DHE CERTIFIKATES SE MARRJES PERFUNDIMTARE NE DOREZIM DATE 05.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dushk (0922) 6021009 Lushnje 7526140012014 KOM.DUSHK 2614001 SA XHIROJME PER LIK.U.PROK.NR.18,19,20 ME FAT NR.102, DT.18.10.'13. nR.101, DT.17.10.'13, NR.143,DT.22.11.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Grabian (0922) 6022001 Lushnje 5426120012014 2612001 K.Grabian ENERGJI 2014 f156106,F156107,F156108,F151946,F151948,F151949,F151950,F145191 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fier-Shegan (0922) 6029006 Lushnje 7826030012014 2603001 Kom.Fiershegan LU tatim burimi keshilltaret.punonjesit me kontrate mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Gradisht (0922) 6020100 Lushnje 4126090012014 KOM.GRADISHT SA XHIROJME PER LIK.BLERJE KANCELARIKE SIPAS FAT NR.298, DT.24.03.2014 SERI 13475259 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 6010100 Lushnje 4110050222014 DREJT.BUJQESISE LUSHNJE 1005022 SA XH.PER LIK.SIG.SHOQ.PDH SIPAS LISTPAGESAVE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dushk (0922) 6021002 Lushnje 7526140012014 KOM.DUSHK 2614001 SA XHIROJME PER LIK.U.PROK.NR.18,19,20 ME FAT NR.102, DT.18.10.'13. nR.101, DT.17.10.'13, NR.143,DT.22.11.2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Terbuf (0922) 6022001 Lushnje 7326130012014 2613001 KOM.TERBUF SA XHIROJME PER LIK.ENERGJIE NR.F-133778,F-155257,F-132440,F-155127,F-154294,F-152652,F-159759 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fier-Shegan (0922) 6026100 Lushnje 7826030012014 2603001 Kom.Fiershegan LU tatim burimi keshilltaret.punonjesit me kontrate mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Golem (0922) 6022004 Lushnje 5226020012014 K.GOLEM shpenzime postare janar-mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Librazhd (0821) 6022005 Librazhd 18521280012014 BASHKIA LIBRAZHD,BLERJE STUFE PER ERDHEN 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (0821) 6061003 Librazhd 5925900012014 KOMUNA QENDER,PAGESE NDIHME EKONOMIKE PER MUAJIN,JANAR,SHKURT,MARS 2014,SIPAS CEKUT 00211661 DATE 21.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Klubi I Sportit (0821) 6024100 Librazhd 3221280052014 SPORTI LB,DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qukes (0821) 6020900 Librazhd 11625860012014 KOM.QUKES LB,LIK.FATURE NR.25 DATE 31.12.2013 MATERIALE ZYRE 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Librazhd (0821) 6022010 Librazhd 18621280012014 BASHKIA LIBRAZHD,BLERJE PORTRETI I ISMAIL QEMALIT 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zejmen (2020) 6029005 Lezhe 6025700012014 KOM ZEJMEN PAG TATIM PAGE KESHILLTARE DHE PAGA HONORARE 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Lezhe (2020) 6022004 Lezhe 5410160702014 1016070 PREFEKTURA LEZHE PAG FAT NR 159 & 160 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e rrethit Lezhe (2020) 6022003 Lezhe 4610290272014 GJYKATA LEZHE PAG FAT NR 0000000117935002 PER KOD ABONENTI 540791 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001005 Lezhe 1310260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zejmen (2020) 6029006 Lezhe 6025700012014 KOM ZEJMEN PAG TATIM PAGE KESHILLTARE DHE PAGA HONORARE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001003 Lezhe 1410260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001001 Lezhe 1310260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001003 Lezhe 1310260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001001 Lezhe 1410260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Lezhe (2020) 6022003 Lezhe 5610160702014 1016070 PREFEKTURA LEZHE PAG FAT DHJETOR 2013 SI DHE JANAR-SHKURT 2014 PER KLIENTIN 310001925071 PER ALBT KURBIN 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Lezhe (2020) 2318100 Lezhe 6920200012014 KESHILLI I QARKUT PAG FAT NR 75 DT 17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001001 Lezhe 1210260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001003 Lezhe 1210260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria e Pyjeve Lezhe (2020) 6001005 Lezhe 1210260172014 PAGAT MARS 2014 SHERBIMI PYJOR LEZHE 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Instat rrethi Lezhe (2020) 6022001 Lezhe 3810500212014 1050021 STATISTIKA LEZHE LIK FAT.MARS 2014 PER MIRDITEN CONTR:70006 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Lezhe (2020) 6022004 Lezhe 5510160702014 1016070 PREFEKTURA LEZHE PAG FAT NR 49 DT 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Mamuras (2019) 6029008 La 13321620012014 BASHKIA MAMURRAS PAGUAR FT NR 09 DT 17.04.2014 NR SERIE 08826590 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Mamuras (2019) 6061099 La 13421620012014 BASHKIA MAMURRAS NDIHME FINACIARE VKB NR 13 DT 25.03.2014 KONFIRMIN VENDIMI NR 668/4 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Perondi (0217) 6022009 Kuove 20225300012014 shpenzime per sherbime pastrimi komuna perondi fat.09831015 0 2014-04-22
Kultura Dhe Sporti (0217) 6022003 Kuove 3621240102014 pagese telefononi qendra kulturore kod.2124010 fat.717467517 nr.klient 310001830656 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kucove (0217) 6025500 Kuove 12410130742014 shpenzime per mirebajtje aparaturave spitali kucove kod.1013074 fat.11258809 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Perondi (0217) 6022009 Kuove 20325300012014 shpenzime per sherbime pastrimi komuna perondi fat.09831018 0 2014-04-22
Komuna Malzi (1818) 6029099 Kukes 4325400012014 bursa studenti vknr 3dt07.03.2014 Malzi Kukes 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Arsimore Kukes (1818) 6022001 Kukes 86/10110182014 1011018 energji K 137685 ft 608152737shuma28844,ft 609401612 shuma18815Dr.ArsimoreKukes 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001005 Kukes 4610250182014 1025018 page personeli muaji prill 2014 Zyra e punes 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001003 Kukes 4610250182014 1025018 page personeli muaji prill 2014 Zyra e punes 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001003 Kukes 4710250182014 1025018 paga personeli muaji prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Bicaj (1818) 6061004 Kukes 8825410012014 2541001 Komuna Bicaj paaftesi muaji prill 2014 bordoroja 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Arren (1818) 6029006 Kukes 182550012014 2550001 Komuna Arren paga personeli keshilltare muaji prill2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Kukes (1818) 6024100 Kukes 5110130202014 1013020 djeta personeli mars 2014 bordoroja 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001099 Kukes 4610250182014 1025018 page personeli muaji prill 2014 Zyra e punes 0 0000-01-01 2014-04-22
Paraburgimi Kukes (1818) 6022004 Kukes 1810140552014 1014055 Drejt Paraburgimit fat44dt31.01.2014 nr 110 dt28.02.2014shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6022011 Kukes 2610250182014 1025018 Rimbursim paga kursante nentor 2013 muaji prill 2014 Zyra e punes 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001005 Kukes 4710250182014 1025018 paga personeli muaji prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Arsimore Kukes (1818) 6022001 Kukes 8610110182014 1011018 energji K 137685 ft 105467661shuma10969,ft 606949854 shuma24830 Dr.ArsimoreKukes 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Arren (1818) 6024100 Kukes 182550012014 2550001 Komuna Arren paga personeli keshilltare muaji prill2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Kukes (1818) 6024100 Kukes 3610050732014 1005073 Bordi i kullimit muaji prill 2014 bordoroja 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001099 Kukes 4710250182014 1025018 paga personeli muaji prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001001 Kukes 4710250182014 1025018 paga personeli muaji prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Bicaj (1818) 2302100 Kukes 8625410012014 2541001 Komuna Bicaj projktim rruge fatura nr 32 dt 09.04.2014 Komuna Bicaj 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Malzi (1818) 6024100 Kukes 4425400012014 dieta muaji janar-mars2014 Malzi KUKES 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Kukes (1818) 6022003 Kukes 12520180012014 2018001 lik telef ft 717468043 mars 2014 Qarku Kukes 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Kukes (1818) 6061003 Kukes 4821250012014 2125001 Nd ekonomike mars-2014 vk19dt11.04.2014 Bashkia Kukes 0 0000-01-01 2014-04-22
Bordi i Kullimit Kukes (1818) 6023200 Kukes 3110050732014 1005073 rip automjeti ft576 dt08.04.2014 Bordi Kullimit Kukes 0 2014-04-22
Komuna Arren (1818) 6001001 Kukes 182550012014 2550001 Komuna Arren paga personeli keshilltare muaji prill2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kukes (1818) 6001001 Kukes 4610250182014 1025018 page personeli muaji prill 2014 Zyra e punes 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20621630012014 sa lik fat nr 83 dt 8.01.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Kruje (0716) 6029008 Kruje 6510051122014 sa lik fat arketimi nr 887 dt 16.04.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Kruje (0716) 6021099 Kruje 29621230012014 BASHKIA KRUJE LIKOJDIM I FATURES ME NR 832 DT 10.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 19621630012014 sa lik fat nr 82 dt 08.01.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20521630012014 sa lik fat nr91 dt 27.02.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6021003 Kruje 12810130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 20213 DT 29.01.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Kruje (0716) 6061004 Kruje 29821230012014 bashkia kruje invalid prill 2014 dor lispagesn Sanie Xheka me nr dok 278496 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20321630012014 sa lik fat nr 88 dt 10.02.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6021099 Kruje 13310130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 06 DT 12.02.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6020500 Kruje 13010130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 49 dt 28.01.2014" 0 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6020300 Kruje 13710130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES ME NR 905 DT 28.03.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20021630012014 sa lik fat nr 90 dt 24.02.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6021099 Kruje 13410130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 07 DT 12.02.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6021003 Kruje 12910130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 21942 dt 20.03.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021099 Kruje 19221630012014 SA LIK SIPAS AKT-EKZPERTIZEZ DT 20.03.2014 NGA BASHKIA F KRUJE DOREZUAR BORDERO NE BANKE AFERDITA CELA ME NR PASH G35401103U 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 19721630012014 sa lik fat nr 84 dt 23.01.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 19821630012014 sa lik fat nr 87 dt 3.02.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021099 Kruje pt19421630012014 sa lik fat nr 4 dt 14.04.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6021099 Kruje 13210130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 05 DT 12.02.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6022002 Kruje 13610130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES ME NR 1403-000824-1-1" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Kruje (0716) 6029005 Kruje 29521230012014 BASHKIA KRUJE PAGESE KESHILLTARESH MARS 2014 DOR LIST PAGESE SANIE XHEKA ME NR DOK 25143649 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6040009 Kruje 19221630012014 SA LIK SIPAS VKB DHE SITUACIONIT DT 15.04.2014 NGA BASHKIA F KRUJE 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20121630012014 sa lik fat nr 92 dt 27002.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20221630012014 sa lik fat nr 89 dt 17.02.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6022001 Kruje 13810130732014 "1013073 DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 609682421 ME NR KONTRATE M71615" 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6020200 Kruje 13110130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES NR 12943683 DT 06.03.2014" 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021099 Kruje 19521630012014 sa lik fat nr 1 dt 13.01.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 19921630012014 sa lik fat nr 85 dt 30.01.2014 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Fushe Kruje (0716) 6021004 Kruje 20421630012014 sa lik fat nr 75 dt 12.12.2013 nga bashkia f kruje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Kruje (0716) 6022002 Kruje 13510130732014 "DSHS ""STEFAN GJONI "" KRUJE LIK I FATURES ME NR 1403-000823-1-1" 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 6022099 Kore 9821220172014 ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE (2122017) POZIME K.LEGO & L.SHTYLLA 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (1515) 6021099 Kore 6221220072014 QENDRA E ARTIT DHE KULTURES KORCE FAT.66 BLERJE DOKUMENTACIONI,KARTON,VINOVIL ETJ 0 2014-04-22
Dega e Thesarit Korce (1515) 6024100 Kore 5910100152014 DEGA E THESARIT KORCE DIETA SHERBIMI KODI INSTITUC 1010015 0 0000-01-01 2014-04-22
Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korce (1515) 6022001 Kore 4710120182014 1012018 MUZEU MESJETAR ENERGJI MARS NR KLIENTI KR0A060031028830.KR0A060018028844 FAT DAT 12.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6001001 Kore 3225050012014 KOMUNA MOGLICE PAGA MARS 2014 KODI INSTITUC 2505001 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061041 Kore 25821220012014 BASHKIA KORCE 2122001 NDIHME PER FATKEQESI(I MECO) 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 6022008 Kore 10021220172014 ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE RUAJTJE OBJEKTI FAT.290 DT 31.01.14 0 0002-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6061004 Kore 3525050012014 KOMUNA MOGLICE PAAFTESI PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Voskop (1515) 6061004 Kore 8125060012014 2506001 KOMUNA VOSKOP PAAFTESIA PRILL 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6002200 Kore 3225050012014 KOMUNA MOGLICE PAGA MARS 2014 KODI INSTITUC 2505001 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6001005 Kore 3225050012014 KOMUNA MOGLICE PAGA MARS 2014 KODI INSTITUC 2505001 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 6022003 Kore 10221220172014 ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE TELEFON MARS NR.KLIENTI 310001743900 0 0000-01-01 2014-04-22
Dogana Korce (1515) 6022002 Kore 6310100842014 DOGANA KORCE KL 750142 UJE MARS FAT 3136404 DT 5.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6022099 Kore 3525050012014 KOMUNA MOGLICE PAAFTESI PRILL 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061041 Kore 25721220012014 BASHKIA KORCE 2122001 NDIHME PER FATKEQESI(D MUSHKA,A LLUKA,V PITUSHI) 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (1515) 6022003 Kore 6921220072014 QENDRA E ARTIT DHE KULTURES KORCE FAT.717457598 NR.KL.310001798039 TELEFON MARS 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 6022099 Kore 9921220172014 ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE TATIM NE BURIM 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061004 Kore 26221220012014 BASHKIA KORCE 2122001 PENSION USHQIMOR(V KOLLANI,D KORRA,M KULLA) 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061004 Kore 26121220012014 BASHKIA KORCE 212200 PAAFTESIA PRILL 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Voskop (1515) 6022001 Kore 8025060012014 2506001 KOMUNA VOSKOP ENERGJI KOD KL.KR0B060353047891 SHKURT-MARS,KR0B040021047883 SHKURT-MARS,KR0B040029047879 SJKURT-MARS,KR0B060323047893 SHKURT-MARS 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (1515) 6020500 Kore 6221220072014 QENDRA E ARTIT DHE KULTURES KORCE FAT.66 BLERJE DOKUMENTACIONI,KARTON,VINOVIL ETJ 0 2014-04-22
Dega e Thesarit Korce (1515) 6029008 Kore 5810100152014 DEGA E THESARIT KORCE PULLA PER GJYKATEN E APELIT KORCE 0 0000-01-01 2014-04-22
Instituti i Edukimit te Vendimeve Penale Korce (1515) 6022003 Kore 7010140972014 TELEFON NR KLIENTI 310001770297 DT 31.03.2014. I.E.V.P KORCE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Lekas (1515) 6061004 Kore 5524970012014 K LEKAS 2497001 PENSION USHQIMOR MUAJI PRILL 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061004 Kore 26021220012014 BASHKIA KORCE 2122001 INVALIDE,TE VERBER,PARA-TETRAPLEGJIKE PRILL 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061041 Kore 25921220012014 BASHKIA KORCE 2122001 NDIHME PER FATKEQESI(V DAUT) 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Moglice (1515) 6001003 Kore 3225050012014 KOMUNA MOGLICE PAGA MARS 2014 KODI INSTITUC 2505001 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6022008 Kore 25021220012014 BASHKIA KORCE FAT 327 DT 1.03.2014 ROJE OBJEKTI SHKURT 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 6022003 Kore 10121220172014 ND.SHERBIMEVE MBESHTETESE E ARSIMIT KORCE TELEFON MARS NR.KLIENTI 310001775691,310001743945 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Korce (1515) 6061004 Kore 26321220012014 BASHKIA KORCE 2122001 PENSION USHQIMOR(T ZEQO) 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Synej (3513) 6061004 Kavaje 6824740012014 KOMUNA SYNEJ PAAFTESI MUAJI PRILL SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6022099 Kavaje 4524720012014 KOMUNA HELMAS PAGES PUNTOR ME KONTRATE PROVIZORE SIPAS VENDIM KESHILLI KOMUNE NR 7 DT 6.2.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6061003 Kavaje 4724720012014 KOMUNA HELMAS NDIHME EKONOMIKE ME VENDIM KESHILLI KOMUNE NR 16 DT 28.3.2014 SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Synej (3513) 6061004 Kavaje 6924740012014 KOMUNA SYNEJ PAAFTESI MUAJI PRILL SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) 6029005 Kavaje 7010290212014 PROKURORIA LIKUIDIM HONORARE SHPERBLIM EKSPERT KONTABEL FAT 3 DT 17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6026100 Kavaje 4424720012014 KOMUNA HELMAS PAGES PER QERA OBJEKTI SIPAS VENDIM KESHILLI KOMUNE NR 7 DT 6.2.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kavaje (3513) 6001001 Kavaje 3910250132014 ZYRA PUNES PAGE SHKURT 2014 PER ARN 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Kavaje (3513) 6029005 Kavaje 6910290212014 PROKURORIA LIKUIDIM HONORARE SHPERBLIM PERKTHYESISI FAT 2,3 DT 21.04.2014 0 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6023100 Kavaje 4824720012014 KOMUNA HELMAS LIKUJDIM FAT NR 77 DT 21.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Rogozhine (3513) 6061003 Kavaje 14021190012014 BASHKIA RROGOZHINE NDIHME EKONOMIKE SHKURT 2014 SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kavaje (3513) 6001001 Kavaje 3510250132014 ZYRA PUNES PAGA MUAJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6020100 Kavaje 4924720012014 KOMUNA HELMAS LIKUJDIM FAT NR 85 DT 1404.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6022003 Kavaje 4624720012014 KOMUNA HELMAS PAGES PER SHPENZIME TELEFONIKE SIPAS VENDIM KESHILLI KOMUNE NR 6 DT 6.2.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kavaje (3513) 6061002 Kavaje 3610250132014 ZYRA PUNES PAGESE PAPUNESIE MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e rrethit Kavaje (3513) 6020100 Kavaje 4110290212014 GJYKATA LIKUIDIM FAT 88 DT 17.04.2014 KANCELARI 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Kavaje (3513) 6001001 Kavaje 3410250132014 AYRA PUNES PAGA MUAJI MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Rogozhine (3513) 6020100 Kavaje 13821190012014 BASHKIA RROGOZHINE LIKUJDIM FAT 24 DT 04.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Helmes (3513) 6022004 Kavaje 4324720012014 KOMUNA HELMAS POSTE LIKUJDIM FAT NR 141 DT 31.3.2014 DHE FAT 161 DT 31.3.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Burgu Rrogozhine (3513) 6022003 Kavaje 2210140022014 BURGU RROGOZHINE TELEFON LIKUJDIM FAT NR 717186358 DT 28.02.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 6022003 Kavaje 7110160382014 RENDI TELEFON LIKUJDIM FAT 717426897 E 717390054 DT 31032014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Rogozhine (3513) 6061003 Kavaje 13921190012014 BASHKIA RROGOZHINE NDIHME EKONOMIKE SHKURT 2014 SIPAS BORDEROS 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6022004 Has 7010130702014 1812 spitali has fat 5 dt 31.01.2014 sherbim postar 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6025300 Has 6510130702014 1812 spitali has fat 3 dt 14.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Golaj (1812) 6001001 Has 752460012014 1812 kom golaj page muaj mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fajze (1812) 6061004 Has 2524610012014 1812 kom fajza sa likujdojme invalid muaj prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6021003 Has 6810130702014 1812 spitali has ilaqe fat 22747 dt 11.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6023100 Has 7210130702014 1812 spitali has fat 48 dt 11.04.2014 karburant 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6021004 Has 6610130702014 1812 spitali has fat 45 dt 24.03.2014 ushqime 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Has (1812) 6025600 Has 6910130702014 1812spitali has fat 65 dt 09.04.2014 mat per mjete tran 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Fajze (1812) 6061041 Has 2124610012014 1812 kom fajza 2461001,sa likujdojme ndihme familjet ne nevoje 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Gramsh (0810) 6022099 Gramsh 9110130692014 1013069 eku nr.00363807 Lumturi Dauti,pagese gjaku dhe 50 lek komison banke nga Spitali Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 3610100102014 1010010 Sa paguar faturat nr.606950006 klenti ELOG22004140437 Dega Thesarit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Skenderbeg (0810) 2312103 Gramsh 6024330012014 "Sa paguar fat.nr.84 dt:14.04.2014,situacion nr.2 ""Rikons shkolla mesem Xhile Lii"" Komuna Skenderbegas" 0 2014-04-22
Sp. Gramsh (0810) 6025300 Gramsh 8910130692014 Sa paguar fat.nr,06 dt:10.04.2014 nga Spitali Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Sp. Gramsh (0810) 6025300 Gramsh 9010130692014 Sa paguar fat.nr,08 dt:11.04.2014 nga Spitali Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kushove (0810) 6020200 Gramsh 6824380012014 Sa paguar fat.nr.04 dt:03.04.2014 nga Komuna Kushove 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6001014 Gramsh 3710100102014 1010010 PAGA EDLIRA ZOGU MUAJ SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6001001 Gramsh 3710100102014 1010010 PAGA EDLIRA ZOGU MUAJ SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kukur (0810) 6061004 Gramsh 7224320012014 2432001 PAAFTESIA MUAJ PRILL 2014 KOMUNA KUKUR 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Skenderbeg (0810) 6021099 Gramsh 6124330012014 Sa paguar fat nr.2,3,5 dt:15.04.2014 nga Komuna Skenderbegas 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Tunje (0810) 6022001 Gramsh 7724360012014 2436001 Kontrata nr.EL0M220026151429,EL0M220026156603 nr.fat.608992829,608992828 Komuna Tunje 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Tunje (0810) 6022001 Gramsh 7824360012014 2436001 Kontrata nr.EL0M220028151189,EL0M220028151190,EL0M220028151192 nr.fat.609685021,609685020,6096685018 Komuna Tunje 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Skenderbeg (0810) 6024100 Gramsh 5924330012014 2433001 Djeta muaj mars 2014 Komuna Skenderbegas 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6022004 Gramsh 3810100102014 Sa paguar fat.nr.687 dt:28.02.2014 nga Dega e Thesarit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6022004 Gramsh 3910100102014 Sa paguar fat.nr.734 dt:01.04.2014 nga Dega e Thesarit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6001005 Gramsh 3710100102014 1010010 PAGA EDLIRA ZOGU MUAJ SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6022001 Gramsh 3510100102014 1010010 Sa paguar faturen nr.608993076 klenti nr.ELOG220004140437 , faturen nr.608993080 klenti nr.ELOG220004140438 Dega Thesarit Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Skenderbeg (0810) 4662104 Gramsh 6024330012014 "Sa paguar fat.nr.84 dt:14.04.2014,situacion nr.2 ""Rikons shkolla mesem Xhile Lii"" Komuna Skenderbegas" 0 2014-04-22
Sp. Gramsh (0810) 6022007 Gramsh 9110130692014 1013069 eku nr.00363807 Lumturi Dauti,pagese gjaku dhe 50 lek komison banke nga Spitali Gramsh 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kukur (0810) 6001001 Gramsh 7324320012014 2432001 PAGA FATMIR HASANI MUAJ MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 6001003 Gramsh 3710100102014 1010010 PAGA EDLIRA ZOGU MUAJ SHKURT 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6010100 Gjirokaster 25100940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shoqeror mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6011100 Gjirokaster 24 10940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shendetsorr mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 11620110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER TELEFON MARS 2014 NR 084262225-3721-2486-2553-3723 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6022004 Gjirokaster 3224500012014 2450001 KOMUNA CEPO SHERBIM POSTAR, FATURA NR 32173 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) 6022003 Gjirokaster 341150052014 2115005 Q.EKONOMIKE KULTURES , TELEFON MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6022099 Gjirokaster 5424450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE ABONIM FLETORE ZYRTARE FAT 8 DT 7.4.2014 NR SER 11516612 0 0000-01-01 2014-04-22
Federata Futbollit (1111) 6022007 Gjirokaster 3621150102014 FEDERATA E FUTBOLLIT 2115010, SHERBIME VESHJE PER SPORTISTET NR 1 DT 19.02.2014 NR SERIAL 4377953 TERHEQ CEKUN NR 00311195 FATMIR MEMA 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Libohove (1111) 6023200 Gjirokaster 8921160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE PJESE KEMBIMI FAT NR 144 DT 16.4.2014 NR SER 13255119 UP NR 30 DT 14.04.2014 FTES OFERTE VLERES PERF 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001005 Gjirokaster 5010120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 4310250112014 1025011 Z.R.PUNESIMIT 1025011, SHERBIME POSTARE, FATURA NR 51 DT 31.03.2014 NR SERIAL 11516560 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6002100 Gjirokaster 24 10940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shendetsorr mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 24 10940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shendetsorr mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 12221150012014 2115001 BASHKIA GJIROKASTER , SHERBIME TEL FATURA MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6021099 Gjirokaster 11320110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER DIETA DHE SHERB SPECIALE 0 0000-01-01 2014-04-22
Federata Futbollit (1111) 6021099 Gjirokaster 3621150102014 FEDERATA E FUTBOLLIT 2115010, SHERBIME VESHJE PER SPORTISTET NR 1 DT 19.02.2014 NR SERIAL 4377953 TERHEQ CEKUN NR 00311195 FATMIR MEMA 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 12321150012014 2115001 BASHKIA GJIROKASTER , shpenzime uje MARS 2014 FATURA NR 8867 SERIA 118710845 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6022001 Gjirokaster 5724450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE ENERGJI MARS 2014 KONTR N66157-152-156-653-095-154-153-089-164-159 DHE M54513-506-094 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Libohove (1111) 6020100 Gjirokaster 9021160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE KANCELARI TONERA FAT NR 57 DT 17.04.2014 NR SER 13732070 UP NR 29 DT 14.04.2014 FTES OFERTE VLERES PERFUND 0 0000-01-01 2014-04-22
"Universitet ""E. abej"", Gjirokaster (1111)" 6002100 Gjirokaster 11810111082014 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER PETAGOG TE JASHTEM LISTE PAGESA SHKRES DT 13.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
"Universitet ""E. abej"", Gjirokaster (1111)" 6001001 Gjirokaster 11410111082014 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER KONTR PETAGOG TITULL MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 5110120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 6710130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER UJE FAT 8892 NR SER 118710870 KONTR 46026 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 6029003 Gjirokaster 4110250112014 Z.R.PUNESIMIT 1025011, VENDIM GJYKATE PER ALMA DUZGON, LISTA NR 20 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Instat rrethi Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 3410500122014 1050012 SATISTIKA GJIROKASTER TELEFON GJIROKASTER MARS 2014 NR 084262532 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 3410051242014 1005124 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT ,SHERBIM TEL NR SERISE 717507805 MARS 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 3510051242014 1005124 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT ,SHERBIM POSTAR FAT NR 44 SERIA 08744472 0 0000-01-01 2014-04-22
"Universitet ""E. abej"", Gjirokaster (1111)" 6024100 Gjirokaster 11910111082014 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER PAGESE SIPAS AKTMAREVESHJE 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 7010130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER TELEFON MARS 2014 FAT 717438732-717467499-717439027-717468000-717467726-717467486 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6061003 Gjirokaster 4124500012014 2450001 KOMUNA CEPO PER ndihme ekonomike mars 2014, liste pagese 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6001001 Gjirokaster 3324500012014 2450001 KOMUNA CEPO PER PAGAT shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 12621150012014 2115001 BASHKIA GJIROKASTER , SHERBIME POSTARE, FATURA MARS 2014 SERIA 14626554, NR 32104 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Libohove (1111) 6022003 Gjirokaster 8821160012014 2116001 BASHKI LIBOHOVE TELEFON MARS 2014 NR KL 310001916725 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zagorie (1111) 6022004 Gjirokaster 3724550012014 2455001 KOMUNA ZAGORIE TELEFON NR RREGJ ABON 22265268709 0 0000-01-01 2014-04-22
"Universitet ""E. abej"", Gjirokaster (1111)" 6022003 Gjirokaster 12010111082014 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER TELEFON MARS 2014 NR SER 717507586 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001003 Gjirokaster 4910120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 6810130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER TELEFON JANAR 2014 NR 717031434-717061551-717061438-717061433-717032049-717061705 0 0000-01-01 2014-04-22
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 10010160282014 1016028 KOMIS POLICISE SINDIKATA MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 6910290192014 1029019 GJYKATE RRETHI GJIROKASTER DIETA LISTE PAGESA 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 2410940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER tatim MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6002100 Gjirokaster 25100940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shoqeror mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 11320110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER DIETA DHE SHERB SPECIALE 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 12120110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER ENERGJI MARS 2014 KONTR L45350 FAT 609401631 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Picar (1111) 6024100 Gjirokaster 6024510012014 2451001 KOM.PICAR GJIROKASTER DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6027900 Gjirokaster 5124450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE PER FATMIR ROSHI JANAR PRILL 2014 SHPENZ GJYQESORE VENDIMI GJYK E LARTE NR 1370 DT 17.12.2009 VKK NR 34 DT 19.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6027400 Gjirokaster 5224450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE PER LAME PUCIN JANAR PRLL 2014 EKZEKT VEND GJYQESOR NR 21-2012 420 194 VKK NR 35 DT 19.03.2014 0 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6027400 Gjirokaster 5324450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE PER VANGJEL NOTI VEND 352 DT 4.7.2012 VKK NR 35 DT 19.03.2014 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 3610051242014 1005124 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT ,SHERBIM postar, shkurt 2014, mars 2014, nr serial 13467633,14626599 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001003 Gjirokaster 5010120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 5010120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6022004 Gjirokaster 3124500012014 2450001 KOMUNA CEPO SHERBIME POSTARE MARS 2014 FATURA NR 66 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6022003 Gjirokaster 5624450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE TELEFON MARS 2014 NR 35588122092 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Picar (1111) 6022004 Gjirokaster 5924510012014 2451001 KOM.PICAR GJIROKASTER POSTA MARS 2014 FAT NR65 DT 31.03.2014 NR SER 11516687 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6001005 Gjirokaster 11220110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER NGA DEBITORI DEMIR CAUSHI PER MARS 2014SIPAS AKTMARVESHJES 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Gjirokaster (1111) 6022001 Gjirokaster 12421150012014 2115001 BASHKIA GJIROKASTER , shpenzime energji elektrike mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 6910130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER TELEFON SHKURT 2014 NR 717235690-717236337-717265037-717265297-717264895-717264891 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 7510130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER POSTA FAT NR 6 DHE 60 NR SER 08744384-488 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 6029003 Gjirokaster 4610250112014 Z.R.PUNESIMIT 1025011 VENDIM GJYKATE PER THOMA NEKON , LISTE PAGESA NR 1. VGJ NR 23 DT 27/01/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6001005 Gjirokaster 3324500012014 2450001 KOMUNA CEPO PER PAGAT shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6001003 Gjirokaster 3324500012014 2450001 KOMUNA CEPO PER PAGAT shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 11820110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER POSTA MARS 2014FAT NR 57 DT 31.03.2014 NR SER 11516566 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 12521150012014 2115001 BASHKIA GJIROKASTER , SHERBIME POSTARE, FATURA MARS 2014 SERIA 11516564 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 11420110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (1111) 6022004 Gjirokaster 5524450012014 2445001 KOM QENDER LIBOHOVE POSTA FAT NR 50 DT 31.03.2014 NR SER 08744314 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Komunale Banesa (1111) 6022001 Gjirokaster 5921150082014 2115008 ND.KOMUNAE BANESA , ENERGJi, ndricim rrugor mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 7610130182014 1013018 SPITALIT CIVIL GJIROKASTER POSTA FAT NR SER 13473514 - 13467676 - 14626536 NR 31164-31676-32086 DT 31.01-28.02-31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 6022003 Gjirokaster 4510250112014 1025011 Z.R.PUNESIMIT 1025011, TELEFON MARS 2014 FATURA NR 717438478 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 25100940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER sigurim shoqeror mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Cepo (1111) 6022004 Gjirokaster 3524500012014 2450001 KOMUNA CEPO SHERBIME POSTARE 8472 LEKE DHE PULLA 45000 LEKE, FATURA NR 55 DT 31.01.2014, FATURA NR 151195 DT 14/04/2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 11520110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER DIETA 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 11720110012014 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER UJE MARS 2014 FAT NR 8956 NR SER 118710932 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures-Muzeu (1111) 6022002 Gjirokaster 3321150052014 2115005 Q.EKONOMIKE KULTURES , UJE MARS 2014 KONTRATA NR 46013,46012 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6024100 Gjirokaster 4110051242014 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT 1005124, DIETA PERSONELI LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 6020100 Gjirokaster 3710051242014 "1005124 AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT ,ABONIM GAZETE ""AGROBIZNESI"" FATURA NR 15 DT 02/04/2014 SERIA 12312315" 0 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001001 Gjirokaster 4910120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001005 Gjirokaster 5110120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 6001003 Gjirokaster 5110120042014 1012004 D.R.K.K GJIROKASTER LEJE LISTE PAGESE 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Gjirokaster (1111) 6022002 Gjirokaster 4410250112014 1025011 Z.R.PUNESIMIT 1025011, uje MARS 2014 KONTRATE 46032 ZONA 46 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Instat rrethi Gjirokaster (1111) 6022004 Gjirokaster 3510500122014 1050012 SATISTIKA GJIROKASTER POSTA PERMET DHJETOR 2013 FAT NR 84 DT 31.03.2014 NR SER 02147900 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 6002100 Gjirokaster 2410940122014 1094012 ALUIZNI GJIROKASTER tatim MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6021110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 11624140012014 2414001 K Levan Fier nr B34706 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Frakull (0909) 6021099 Fier 7124150012014 SHERBIME PER KOMUNEN FRAKULL 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 2313100 Fier 16121120012014 Bashkia Patos 2112001 kolaudim rruge 0 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6029099 Fier 15321120012014 Bashkia Patos 2112001 aktivitete mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6022010 Fier 15421120012014 Bashkia Patos 2112001 gazeta mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6020100 Fier 15921120012014 Bashkia Patos 2112001 kancelari mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Dega e Thesarit Fier (0909) 6024100 Fier 4210100092014 Dega e Thesarit Fier Dieta 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Kurjan (0909) 6061004 Fier 5024200012014 K/Kurjan Fier 2420001 paaftesi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Fier (0909) 6022003 Fier 10110280082014 Prokuroria Fier1028008 tele shkurt2014 nr tel0696002180 nr abonenti22448482552 0 0000-01-01 2014-04-22
ALUIZNI - Drejtorite Fier (1), Fier (2) + Lushnje (0909) 6022001 Fier 4410061312014 1094010 SHP ENERGJI MARS 2014 ALUIZNI FIER E112490 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022002 Fier 12524140012014 K Levan Fier 2414001 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 12024140012014 2414001 K Levan Fier ndriim rrugor nr B33128,B34756,B37714,B65618,B66068,B77991Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022001 Fier 8524120012014 2412001 K/Dermenas Fier 2412001 energji kontrate 63295 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (0909) 6029005 Fier 5521110042014 D A K Fier 2111001 pagesa Panairi i Librit Klarita Qirushi 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6023100 Fier 15521120012014 Bashkia Patos 2112001 karburant mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6029099 Fier 14521120012014 Bashkia Patos 2112001 dekor per aktivitete mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6321110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 5821110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022001 Fier 8924120012014 2412001 K/Dermenas Fier 2412001 energji kontrate 63295;41887;45413;42523 janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6021007 Fier 14321120012014 Bashkia Patos 2112001 libra artistike mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Klubi I Futbollit Fier (0909) 6021004 Fier 7821110132014 Shumesporti Fier 2111013 te prapambetura trajtim ushqimor Tetor bf,bm,m,bilardo Marsela Manaj 0 0000-01-01 2014-04-22
Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) 6021099 Fier 4921120072014 Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) 6021099 Fier 5021120072014 Nd.pastrimit Patos 2112007 materiale prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6022002 Fier 14921120012014 Bashkia Patos 2112001 uje mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6023200 Fier 14421120012014 Bashkia Patos 2112001 pjese kembimi mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6021004 Fier 15121120012014 Bashkia Patos 2112001 ushqime mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Portez (0909) 6024100 Fier 7924160012014 Komuna Portez 2416001 dieta Taulant Kallashi 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022004 Fier 12624140012014 K Levan Fier 2414001 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023900 Fier 6821110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022003 Fier 12724140012014 K Levan Fier 2414001 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 11824140012014 2414001 K Levan Fier nr B38081,B38332 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 11924140012014 2414001 K Levan Fier ndriim rrugor nr B32858,B32859,B34708,B37436,B66156,B77991;pompa uji B37295,B37435,B37927,B60118Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (0909) 6060005 Fier 10524170012014 K/Qender Fier 2417001 shperblim per dalje ne pension pril l2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Roskovec (0909) 4662104 Fier 7021130012014 "Bashkia Roskovec 2113001 sit. nr.8 rik. Shkolle 'Alush Grepca """ 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Fier (0909) 6022003 Fier 7410250092014 1025009 ZR.Punes1025009 tele nr serial717426365mars2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Zyra e Punes Fier (0909) 6022001 Fier 7310250092014 1025009 ZR.Punes1025009 energji mars2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Topoje (0909) 6061004 Fier 4924200012014 K/Kurjan Fier 2420001 paaftesi prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Gjykata e rrethit Fier (0909) 6029005 Fier 8110290172014 Gjykata Fier1029017 Honorare Avokat 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6021099 Fier 6621110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6421110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022003 Fier 9324120012014 K/Dermenas Fier 2412001 te prapambetura telefon & internet nentor 2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022003 Fier 9424120012014 K/Dermenas Fier 2412001 te prapambetura telefon & internet dhjetor 2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 12124140012014 2414001 K Levan Fier ndriim rrugor nr B91652Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 12324140012014 2414001 K Levan Fier ndriim rrugor nr B91653,B301382 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022001 Fier 8824120012014 2412001 K/Dermenas Fier 2412001 energji kontrate 64596;61323;45498;61455 janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 11524140012014 2414001 K Levan Fier nr B32860,B32861,B33131,B37293,B37632,B37800 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6024100 Fier 16221120012014 Bashkia Patos 2112001 djeta prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (0909) 6029005 Fier 5421110042014 D A K Fier 2111001 pagesa Panairi i Librit Klarita Qirushi 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6029099 Fier 14621120012014 Bashkia Patos 2112001 aktivitete mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Fier (0909) 6022001 Fier 5620490012014 2049001 Qarku Fier 2049001 energji kontrate E 104817 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 2313100 Fier 16021120012014 Bashkia Patos 2112001 supervizionim rruge 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6020200 Fier 15821120012014 Bashkia Patos 2112001 materiale mars 2014 0 2014-04-22
Bashkia Roskovec (0909) 2313100 Fier 7021130012014 "Bashkia Roskovec 2113001 sit. nr.8 rik. Shkolle 'Alush Grepca """ 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022003 Fier 12824140012014 K Levan Fier 2414001 nr cel 0682012185 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 5921110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 12424140012014 2414001 K Levan Fier ndriim rrugor nr B32195,B66130,B301383 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022001 Fier 8624120012014 2412001 K/Dermenas Fier 2412001 energji kontrate 63295 ;45413 shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6020100 Fier 14821120012014 Bashkia Patos 2112001 kancelari mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6021004 Fier 15021120012014 Bashkia Patos 2112001 ushqime shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6020900 Fier 15621120012014 Bashkia Patos 2112001 boje printeri mars 2014 0 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6023200 Fier 15721120012014 Bashkia Patos 2112001 pjese kembimi mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Qender (0909) 6061041 Fier 11724170012014 K/Qender Fier 2417001 ndihme per semundje prill 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Arsimore Fier (0909) 6022003 Fier 14810110092014 Drejtoria Arsimore Fier 1011009 telefon klienti 310001745736 mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6020500 Fier 12924140012014 K Levan Fier 2414001 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Klubi I Futbollit Fier (0909) 6021004 Fier 8121110132014 Shumesporti Fier 2111013 trajtim ushqimor Mars 2014 volejbolli Marsela Manaj 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 5721110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 12224140012014 2414001 K Levan Fier pompa uji B38329,B37596 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022001 Fier 8724120012014 2412001 K/Dermenas Fier 2412001 energji kontrate 61455;45498 shkurt 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Levan (0909) 6022001 Fier 11724140012014 2414001 K Levan Fier nr B38303031 Mars 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra Ekonomike Kultures (0909) 6029005 Fier 5621110042014 D A K Fier 2111001 pagesa Panairi i Librit Klarita Qirushi 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Patos (0909) 6029099 Fier 14721120012014 Bashkia Patos 2112001 aktivitete mars 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Klubi I Futbollit Fier (0909) 6029005 Fier 7421110132014 Shumesporti Fier 2111013 pagesa per futbollin Marsela Manaj 0 0000-01-01 2014-04-22
Prokuroria e rrethit Fier (0909) 6022003 Fier 10010280082014 Prokuroria Fier1028008 tele shkurt2014 nr tel0696002180 nr abonenti22448482552 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6121110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6221110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 0000-01-01 2014-04-22
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 6023200 Fier 6721110082014 Nd Pastrimit Fier 2111008 likujdim fature 0 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022003 Fier 9224120012014 K/Dermenas Fier 2412001 te prapambetura telefon & internet tetor 2013 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Dermenas (0909) 6022003 Fier 9524120012014 K/Dermenas Fier 2412001 telefon & internet janar 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 6009100 Elbasan 13310110082014 TATIM NE BURIM DREJT.ARSIMORE RAJONALE 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Shushice (0808) 6022001 Elbasan 8823980012014 2398001 ENERGJI KONT.B55705;B63561;B55704;B54032;B54015;B55701;B61876;B63561;B63605;B57204 KOMUNA SHUSHICE 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e fomimit profesiona Elbasan (0808) 6025500 Elbasan 5210250422014 pompe uji QFP 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 12620480012014 2048001 ENERGJI NR.KONT.A 19775 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6020900 Elbasan 13220480012014 LULE KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Funar (0808) 6022001 Elbasan 5623820012014 2382001 energji Komuna Funar 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Gjinar (0808) 6022001 Elbasan 8623860012014 2386001 energji sipas permbledheses Komuna Gjinar 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zavaline (0808) 6022002 Elbasan 5424000012014 uje Komuna Zavaline 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 9310160622014 telefon Prefektura Elbasan fat 717304977 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 12820480012014 2048001 ENERGJI NR.KL.ELOF180027163248 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 9210160622014 1016062 energji Prefektura Elbasan fat 609402158,608993231 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 13720480012014 TELEFON NR.KL.310001888368 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6029099 Elbasan 15321100012014 materiale Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Elbasan (0808) 6027400 Elbasan 1591013016 shp gjygji Spitali Civil 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Elbasan (0808) 6027400 Elbasan 16010130162014 shp gjygji Spitali Civil Elbasan 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Elbasan (0808) 6021003 Elbasan 16310130162014 oksigjen i lengshem Spitali Civil Elbasan 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 12520480012014 2048001 ENERGJI NR.KONT.A 19775 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 9110160622014 1016062 energji Prefektura Elbasan fat 608993075,609684551 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 8910160622014 1016062 energji Prefektura Elbasan fat 609684871,608993133 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Shushice (0808) 6061003 Elbasan 8523980012014 ND.EK. KOMUNA SHUSHICE QEMAL DALIPI G10615027J 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Shirgjan (0808) 6029006 Elbasan 7623970012014 Tatim ne burim Komuna Shirgjan Elbasan 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zavaline (0808) 6022001 Elbasan 5324000012014 2400001 energji B73486 B73487 B62987 B62986 B73654 B76195 Komuna Zavaline Elbasan 0 0000-01-01 2014-04-22
I.E.D.P Elbasan (0808) 6001099 Elbasan 3310141042014 DEBITOR YLLI FARUKU I.E.V.P (PARABURGIMI) 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 12720480012014 TELEFON NR.KL.310001868039 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 9410160622014 telefon Prefektura Elbasan fat 717494256 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Shushice (0808) 6022002 Elbasan 9123980012014 UJE NR.KL.330953;310603;30060 KOMUNA SHUSHICE 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022004 Elbasan 13020480012014 SHP.POSTARE KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 13920480012014 TELEFON KODI ABON.4621112 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 12420480012014 2048001 ENERGJI NR.KONT.A 19775 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Elbasan (0808) 6027400 Elbasan 16210130162014 shp gjygji Spitali Civil Elbasan Fillomena Lekaj ( Kapaj) 0 0000-01-01 2014-04-22
Spitali Elbasan (0808) 6027400 Elbasan 16110130162014 shp gjygji Spitali Civil Elbasan Shyqeri Tahiraj 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 12920480012014 TELEFON NR.KL.3100018477191 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Zavaline (0808) 6022099 Elbasan 5224000012014 Posta Komuna Zavaline Elbasan 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6029005 Elbasan 15021100012014 honorare Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6029008 Elbasan 14921100012014 kolaudim Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 2312113 Elbasan 14721100012014 blina Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6021099 Elbasan 15121100012014 materiale Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022002 Elbasan 13120480012014 SHP.UJE KONTR.23569 KESHILLI QARKUT 0 2014-04-22
Komuna Shushice (0808) 6022003 Elbasan 8723980012014 TELEFON KOMUNA SHUSHICE 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Elbasan (0808) 6022001 Elbasan 9010160622014 1016062 energji Prefektura Elbasan fat 608872183,608872307 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6021099 Elbasan 14821100012014 materiale Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Bashkia Cerrik (0808) 6021007 Elbasan 15421100012014 abonime Bashkia Cerrik 0 0000-01-01 2014-04-22
Komuna Shushice (0808) 6022004 Elbasan 8623980012014 SHERBIME POSTARE KOMUNA SHUSHICE 0 0000-01-01 2014-04-22
Qarku Elbasan (0808) 6022003 Elbasan 13820480012014 TELEFON NR.KL.310001888368 KESHILLI QARKUT 0 0000-01-01 2014-04-22
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) 6022001 Durres 12310111502014 "UJE MUAJI SHKURT SIPAS FAT. 56 DT 27.02.2014/ UNIVERSITETI ""A.MOISIU "" DURRES/ KOD 1011150 / TDO 0707/" 0 0000-01-01 2014-04-22
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) 6022001 Durres 15710170312014 1017031 REP USHT 2001 ENERGJI ELEKTRIKE VLORE MARS 2014 NR KONTR A30026, 34020662, 158045739 0 0000-01-01 2014-04-22
Shtepia e foshnjes Durres (0707) 6022001 Durres 5921070192014 2107019 TDO 0707 SHTEPIA E FOSHNJES/2107019 FAT.609488480 KOD KLIENTI DU0A060005024172 MARS 2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) 6001005 Durres 5510051212014 0707 A K U 1005121 LEJE ZAKONSHME PUNONJES TE LARGUAR 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) 6001001 Durres 5510051212014 0707 A K U 1005121 LEJE ZAKONSHME PUNONJES TE LARGUAR 0 0000-01-01 2014-04-22
Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) 6780100 Durres 2410100472014 TDO 0707 D.RAJONALE TATIMORE DURRES 1010047 LIK RIMBURSIM TVSH SIPAS FOR.3 NR.7375 DT.17.04.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Prefektura e qarkut Durres (0707) 6022099 Durres 10110160612014 1016061 PREFEKTURA DURRES SHERBIM PREFEKTURA DURRES MARS 2014 LIK FAT NR 90255516 DT 31.03.2014 0 0000-01-01 2014-04-22
Qendra e zhvillimit Durres (0707) 6021004 Durres