La duhanin, shihni sa para grumbulloi më pas shqiptari