Durrësakët do të mësojnë shkrim dhe këndim kinezçe