Nisma e çuditshme e mazhorancës: “Peshqit e Mëdhenj”