Rast i përsëritur: Ndonëse as shi, as tufan në këtë