Si të dini që vezët janë nga pula e sëmurë: Tri gjëra